a ^^vK^^y .&^*Utj/^ u^ü ZsélJ&nfi-êk 2-; f o '£^-7' J^^Ct^M*. ^/^-&rt^:~^ 2h /jLu^ Aj^o /v4m. OPSTELLINGEN iiF'C 1 VogelLink, v. d.-Bér:gh-, P.MeijerBo skamp Beekman, PaisLeesor, BouwensLenzBlote. Res. Briedë,VvS6omer.Bn,De Loopérj grens rechter H.v.Teunenbroek.Leider J*Hannoma. Bijeen 12.30 Van.Tuyll, Stadionplein,. AFC 4 IJ o Boer, Jurriaans", v. Manen, Éatj Reddoring, Wur st erH. de '"GrootVroésv/ijk/Sioensma, Zim- mormann,v.d.Smagt.Res.Sinöt,P.Bakker. Leider... A. Glas-.-...':.„....'.. AFSCHRlJVENA.y<56r vrijdag. 8 uur. tij' do. Heer C.Kerkbr," -Hectorstraat^ 38, tel.720685. AFC 5 L-;olenaar,BirkénHager,Voornoveld,,„Le,loux, Brand,-v.Klinken,PI.do" Jong, Kuyper-, Kre.tzsch- marvdZeijs t2o st er'Re'sCÏÏd a Graaf ..i.v.Oort. AFC 7 -f A.J.de Groot,v.Poerten,v..d.Spoel,ton Hope,' EcltlnkjVïialjde BIe,A.C. Bakker,-Lüppes, tónnê'a, BouwerRos .Hakker, Appels ZATERDAGMIDDAG :A :olonkamp,v„ï"e e lde', kerker,Hogehstrijd, lo e sb er genI o etHannoma, F opp on,D or ent o s (mot bruidsuikers'en toebehoren) ,.J..v.d. Voert, Bogciart,. Rés.'Fontün.jV.Rjjn..1. 'AFSCHRIJVEN v66t vrijdag .8 uur.tol.791690. VETERANEN Scheep,stra,Nesenberend,Nijdam, Kleijn, Stall- mann,Nesoker,Geluk,Bonkink,Burger,Dissol- ,koenJbyNek*. FtesBeenGlasKapp elhpff R.v,Nek,v.a.Vai.k,!'7ïggemansen. 'Scheids rechter Geb Buuron. JEUGD ATc! Jun.K.- 1-RNiiVIC Jun.A' 3.. 13«jQP>;. Tei-i7es,Zadeits,Stigtor,v.Priehofï,deBoür Overwoei, R. Smitv.-ïïestPoierrió", Bos Dekker ,-Kes.W.Been,R.Janssen.Leider de Heer Toiwes. Bijeen 1Ï.3Ö AFC-terrein. AFC Jun.A 2-SDff. Jun.i, 1. 10.00. Schouwenburg,Lucas,Ehdel,Trik,de -Groot v. Kranen, Mas chaupt jJ.de Graaff,G,Smit C onijnSpeelman. ResWolking,V ermaatvd Graft. Leider de.:iüeer Elzinga. Bijeen 9.30 AFC-terrein. AFC Jun.B 1-ZSG0 Jun. B 1'. 10 00 Kuikens,Bogaard,Boke,v.Rooy,Roode.Van Hoek, Oei Ing Ie,Hannerna,R.Meijer, BÜckert, v.d,betering. Res. Swart,Elsakef,Dóele-~ man.Leider de Heer BÜckert,Bijeen 9.30 AFC-terrein. Ar SGP KIJVEN vó"5r vrijdag. 8'uur; tel.'81411. KiIGGSBLEVEN ZONDER AFSCHRIJVM:C.Maris MMaris,HoltzappelfMock. Deze jongens worden voor twee wedstr den niet opgesteld. '■"LÜ? EL TENNIS - T 0IJRN0 01 De finales'van"hot tafeltennis-tournooi voor, jeugdspelers zullen maandag' a. s. 11 maart gespeeld worden in.'het Stadion- restaurant. Finalisten zijn: Van Niehcff, BÜckert on Maschaupt. Belangstellenden zijn hartelijk welkom. JONGENS BEZOEKT GOK ONZE CLUBAVOND, 's maandags, vanaf 7 uur in het res taurant van hot Stadion (onder eretribune ■*JV..&, -i^-C^C v~-^~Cs\^ 6 /y^^'^^yi^~ '<'H^/'Us-^/LA-,Ji 1 I ..iiTwmm -mms. t cy^- f i~rt--%^-£' -~—_j? --------------

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1957 | | pagina 2