^;v^ ^.M^Ji^o^ 'A /p Ci^a^y'X .-€^ EEN OUD GEBRUIK..HERLEEFT- Js--en "weder -dienende kunnen op 17 maart dat is de zondag na onze feestavond (hebt U al kaarten"'"?")"de'van ouds bekende STXES-WEDSTRIJDËK 'georganiseerd worden* Liefhebbers hier voor, d.-vT.z. allo AFC-ers behalve zij die .uitkomen in een; juniorenelftal, kunnen zich Opgeven bij do HerönC.Kerker (720685) 'J.Steehsma. (718567) of-B'.Disselkoen. 0 -P S T E' L L I G E AFC 1 Vogël,Link,H.v.d. Borgh,Boskamp,Golijn. Beek-;, man,LenzLeeserBouwensWildschutBlote .RosVBried^,P.MeijerPaisGrensrechter H.v. Teunenbroék.Leider C.Kerker. Bijeen 12.30 Van Tuyll. 'AFC.& BoerJurria-ansv.# Lianen, K,at, Roddoring, V,'urster,H.dè Gr oct,Steensma, Vreeswijk, Zim- :nermahn,v.d.Smagt. Res-.Sinot,Weyers.Lei- der J.Hannema. ZATEPJJAGMIDDAGELFTAL wordt per kaart aan geschreven.: Wie in dit. z.aterdagmiddagelftal wil mee doen gelieve zich aan te melden bij Cor ^Kerker, ,'tel. 720685. AFSCHRIJVEN vó*Ó\r. vrijdag 8 uurtel.720685. AFC, 5 Molenaar,Birkenhager,Voorheveld,Loloux, Brand, v.'Klinken,H.de' Jong,Kuyper, Kretzsch- mar, v.d.'Zeijst, Koster. Ros. Klaver, Burger. Bijeen .10.30 N. Z-.H.-koffiehuis. AFC 6' ,,.p Booms', v.Port,Duinker,H. Kleintjes, J.de Groot, BTA Kleintjes,A de Jöng,Wevorink, P'tenvert,C.de GraafKrever. Res.Luppes. Bijeen 11.30 Ingang Complex Velserweg. 'aFC 7 i.ovendig,v.Poorten,P"ielagé.,V.aal, Eeltink, j.de Bi e, Molenkamp, Bouwer, Lonn5e>'ten- Hope,y.d.Spoel. Res.Stasson,Appels. AFSCHRIJVEN vtfoV-vrijdag^ 8 uur: tel.791696. -/ J E U G S AFC JunA1-OW0 JunA1 10.00 Te'iwesZadclts', Stigtér0verwèel,de Boer, R.PP-Smit ,Pïock, Poi.errie",Bosden Dekker.Re.; iïariSjHoltzappeiyöonïjn.. 'Leider'..de Heer 'Teiwös.Bijeen 9.30, AFC-terrein. ATC JunA2-IajndenJunA 111.50 Schouwenburg,LucasvdGraftde Grootv:d KranenEndolWolking,R.Janss en,W.Vermaat V7.BeenjSpeelman.Res.Trik,Maschaupt.Lei der de Hoer Elzinga, Bijeen 11.00 AFC. ZFC' JunwE 1-AFC'Jun.B 1. 10.50 KuikensBog.aard, Beukè,Hannema,van, V/est BuckertjOei In-g Ie,Y Hoek, B.RoodG',v. Roo •v.d.Wetering.Res. R.W.Meijer,Miehels, PI r;i; ga. Leider de Heer BÜckert. Bijeen 9.. 10 C.S. bij.de voetgangerstunnel. REISGFiLJJ MEEHELP BI.Wjt Jun.E:5-AHC Jun.B 2. 10.Q0 KamDi emerHe s enb erendBeckerSwdrtP er,PP, Welman, KJB. Mulder, Roemer ,Verdènius Elsakür.Ros.y. öeveren,Engel,Bömhof. Lei der do Heer Vermeulen.Bijeen 9.30 Stadion. AFC Jün.E'3-Pö'kkG 'Jun.B 3. 10.00' Tihg Chu Wen,H.GeusFakkel,Hansol,v.Paos berge,CJL-. Koreman,RiddGrilth'of.,Bj*aisma, SchaapKoudijsSlaap. Res..Wolking, M. G.ïïari 3 Leider de' Heer Scheepstra..Bijeen 9.30 AFC. AFSCHRIJVEN v66r vrijdag' 8' uurrtel.81411. ONS' JEUGDLID J.PaTERNOTIE is uit het ziekenhuis ontslagen' en,.moet nu thuis n-akuren, en uitrusten. Wij wensen hem een spoedig- algeheel her stel toe 1 JONGENS" Ofschoon "vil nog-midden in het voetbal seizoen zit al aankomen ten, voelen we toch de leut? denken. ATC (e*en van do 'doen dat na honkballen Beid'o clubs 'bel'.zijn- ze 'en gaan we weer aan de ZOMERSPQRÏEN -ers die willen cricketen mooiste sporten, jongens l) tuur lijk in A. C..C. En wie wil doet dat uiteraard in A.B.C. zijn-dochters van A.F.C, j alle eerste, klas -ë/ist^éo JU. /iu*e kJL^o /Ay-u "*-*■ J? ------------

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1957 | | pagina 2