AERVELEH JEUGD AFC Jun. A 1 -OW O Jun.A 1. 10.00 Tijdens de wedstrijd AFC-3aarn heeft iemand "abusievelijk" een ni> ongers j<mgensrSchom7enburg,ZadeitS,Stigter,Reddiê*ring, fiets van onder de overdekte tribune mee-!Würster,Overweèl,de" Boer,R.W SmitVrees- genomen. Wie hier meer van weet wordt verzocht de secretaris .even te waarschu wen: telefoon 85411. 0 P S. I E L L.-I -N 6 i AFC 1 .Teiwes, Link, Akkerman, Boskamp, Co lijn, Beek man, Lenz,H.v.d.Bèrgh, BouwehsPaisBlote. Res.: Ohm,Wurster,W.de Boer. Grensr.H. van Teunenbroek.Leider A.Glas. EIJEEÏT: AFC 2 wijk, Bos,Dekker. Res.Poierrié,Endel. Loi- ;dor de lieer Te ir/es. Bijeen 9.30 APC-terreiJ :AFC Jun A 2 -Lijnden Jun. A 1. 11.30 Co'nijn, Lucas vd. Gr aft ,Marls, de Grootvan ne*;; f.'olking, R. Janssen,Vermaat ,'G.Srr Speelman,Res.Been,P.Trik,Maschaupt. Leider de Heer Elzinga. Bijeen 11.00 AFC. -ZFC Jun.B 1 -AFC Jun. B 1. 10.30 12.30 "Cosy Corner" Middenweg. Briedé,Huisman, Schaap, P.lïeijer,De Loop er, v. Soomeren, B.v.d. Bergh, E. Brand,Noóy, G.ter Horst,Perton. Res.Reddering.Leider erker. KuikensBogaartBeuke,Hannema,van West [Buckèrt,0ei Ing Ie, v.Hoek,B.Roode,van Rooy,v.d.Wetering. Res.D.Elsaker,R.v.Qe- veren,Doeleman.Leider de Heer Buckert. en 9.10 Centraal Station bij de voet- gerstunnel. Reisgeld meebrengen I Blauw Wit Jun.B 5 -AFC Jun.B 2 10.00 AFC 3 Kamm,v;Driest,Nesenberend,Diemer,Swart, Becker,Elzinga,EngelR.Meijer ,Miohëls Eskes,v.Hattem,Sohröder,Diemer,N.Kalsbéekl Quint*Res'H«lKKjer, B.Vroegop,F. J.v.Werven. Arnoldus,Wildeboer,Hartog,Wille,R.de Jong,Leider de Hoer v.«d.Heul. Bijeen 9.30 Stadio Wiïlemsen.Res.Kuiper,G.de Vries. Leider J.Hannema. AFC 4 Vogel,v.lianen,Birkenhagor,Steeman,Leloux, Steensma,H.de Groot,Sinot,Zimmermanh,Kat, v.d.Smagt. C. Kerter. ingang, Jun.B 3'- Fokke Jun.B 3 10.00- Res.H en ETA Kleintjes.Leider jermans,Wolking,Fakkel,Ting Chu Wen, aesberge,Hansel,Riddèrikhof,Draisma, Schaap,Koudijs,Slaap,Res.MJW Nuisker, ;erman,CJL.Kóreman.Leider de Heer Scheepstra.Bijeen 9.30 'AFC. ^J-SCHRIJVEN vó"ó*r vrijdag 8 uur:tol.81411. ZWARTE LIJST. Op deze lijst komen de jon gens te staan, die zonder afschrijven zijn weggebleven, |A.J.Sonneveld, C.H.van Munster worden 2 wedstrijden niet opgesteld. AFSCHRIJVEN v<5ó*r vrijdag 8 uur- tel.720685 NIET BESCHIKBAAR: R.Leeser,J.Wildschut, Spanjaard,Bottelier,Jurriaans. VJTC 5 Molenaar,J.v.d.Voort, Klaver,v. Klink. Brand, v.d. Zeijst ,H.do Jong,Hoogenstrijd, ister,Kretzschmar,Koster.Res.Voorneveld, Dorenbos. Bijeen 1 huis t.o.' Centraal Station. AFC 6 .Levendig,Duinker,y.Port,Burger,J.de Groot,Bouwer,A.de Jong,ïïeverihk,Stenvert, C.de Graaf,Krever.Res,Stassen,v.d.Spoel. Bijeen 11.30 ingang Complex Velserweg. AFC 7 Booms,Pielage,yJ!Poorten,Vaal,Eeltin 5, 01ympia,P.W. Ouick, U.D. enWKFC Bie,Dekker,ten Hope,Luppos.J *,Lonnê*e. JDatum: 5 mei (en volgendedagen. Res.Molenkamp,AppelS. 0p 19 mei vrordt het traditionele AFSCHRIJVEN r66r vrijdag 8 uur: tel.7'. ranentournooi gehouden,* ditmaal krijgt "het tui vEïkk.k;knvostb;m reersomstandigheden zijn nog niet van dien aard, dat de veteranen hun delicate constituties daaraan kunnen "bloof'steller. Toch zitten zij niet stil Verre van dat i bereiden zich nu reeds voor op het tour het 75-jarige "Robur et Veloci Apeldoorn. Deelnemende verenigingen Bes Deze wedstrijd wordt uitgesteld. AFSCHRIJVEN vö"ó"r vrijdag 8 uur: tel.791696.' NIET OPGESTELD wegens wegblijven zonder be-j richt: Deenekamp,Wëyers,Stassen,.'v.lverne- beek, J.M.Meijer. ZATERDAGELFTAL Dit elftal wordt per briefkaart, aa,ngó'.<?obr ven. VETERANEN Scheepstr.-, ."H-vV:or,; w i err,^» .'.ET KABINET IS BIJNA KLAAR Naar mij vernemen is de zaak bijna in kannen en kruiken. Alleen over het Ministerie van j Justitie is men het nog niet eens. De moeilijkheid is, dat het rood-zwsrte bloo ivasthoudt aan een GESLOTEN VOETBALPOOL, I terwijl de anderen het open willen gooien, K.F.C.LiMft zich houden aan de thans gel dende firét. STEUNT ONZE POOL, DE ENIGE EHHTE VUL UW FORMULIER IN ---- --j~~*.-~wj.i.i., UUCJ.UOTCUUC V Gi-tiilJ.KJ-nHÜII >i.- n- -o 11 m*-jk&&-

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1957 | | pagina 2