I S_jL---------^ ZE T Redaotie E.Wvan_Teunenbroek A.F.C.' L E - 20 Ji. Watergraafsmeer-.'--:1'; ithoorn 2; Germaan 2-Ai- 1957 De Spartaan 1-1 2 2-1 218 januari 1_957_ ZE OUDEJ OF 17 JANUARI- uitluiden van het 62e levensjaar van en natuurlijk het inluiden van hefr 63e, zal op 17 januari in het .Clubhuis plaats vinden tijdens eeii bijeenkomst met dames. BIJ BENT; er komt een geheel nieuw en verrassend pr 14. 14.. 0C AFC 2 14.00 J0S 2 12.00. AFC 4 12.00 DRC 2 12.00 SDC 3 14. 7 JUNIOREN A' ÏO'.DO AFC 11.50 AFC 2 JUNIOREN B 10.30 ZFC 10.00 BI.Wit-3 15 JANüZuRI 1957 AFC TOG 2, Ie veld AFC 3 Volewijokers 4, 2e veld AFC 5, A 211, AFC 311 Lil, 3ë veld. ld Lijnden, B 512, 3e veld AFC, A 601 AFC 2,-33 604, 4'e v LEDENLIJST "Zieuwo leden M.v.d.HeydeïT(welp) 31-1-45 Pamassuswêg iankt als lid: 17' P.v.d.Cingel (juri) C. J.Lagendijk (don). ■r aangemeld als lid B.A. Tromp (wl) G-en.Vettèrstr. 50 (nog overschrijving nodig). 4.Janssen (wl) G-revelingenstr. 22. Tot ballotage toegelaten: L,F.Banting (welp) 17-7-45 Schubertstr.78. Adresveranderingen: L vd"Bij 1 t ad s) Park 1 aan 50 R euv e r L B.Jans 3s Calder, 38 Everlyn 7, England. LIGGING TERPENEN WA: Jan van Galenstraat. JOS: Complex Ne esp erzijde/Nrui slaan. DRC: Durgerdam, ein rkepad. SBC: Veiserweg veld 32. ZFC: Westzanerdijk, Zaandam. BI.Wit: Bijvelden Stadion. DE A.E.C.-DASSEN ZIJN ER De speciaal voor ons ontworpen AFC-dassen zijn op de clubavonden en bij' thuiswedstr don van het eerste elftal verkrijgbaar a 4 per stuit bij de penningmeester. DE CLUBAVONDEN VOOR DE JEUGD De Clubavond in het Olympisch Stadion is van 7 uur tot half tien toegankelijk voor de jeugd ViJZA 14 JZ^'-a ER IS WEER EEN TERZIJBCjjTIRmJTIE VERVAL LEi:. Betaalt U dit even op Postrekening 241 t.n.v. 2e Penningm. van A.F.C. ZE GOAL WORDT SCHOONGEHQUTjEN De jeugdige Teiwes weet door zijn rustig optreden en zijn pijlsnelle reacties zijn doel goed schoon te houden. Dat sohoon- houden heeft hij van niemand vreemdj hij is-' r van vaderszijde erfelijk mee begiftigd. Er is namelijk geen beter adres voor het schoonhouden van kantoren, voor het reini- ran gevels en ramen, dan H.G.TEIWES, tel. 793186; kantoor Vondelstraat 88, tel. 124189, Teiwes Jr voor onze goal, Teiwes Sr voor Uw kantoor i i NEDEPZLAND-LUNEMBURG op woensdag 20 maart in Rotterdam kunnen uitsluitend schriftelijk worden aangevraagd Yó*6*r 15 januari bij onze. secretaris, de Heer .van Teunenbroek, Witte de ïïithstr.36. TOTO - NIEUWS - De toto in nieuwe- stijl logst goed, maar kan nog beter TJ Weet, dat uitsluitend leden donateurs kunnen meedoen. Werft dus do- >urs Be condities daarvoor vallen wel mee; nadere bijzonderheden verstrekken de horst wl). HET WAAS TRE2T OP AJ.s de deelname hiervoor evengroot is als woor ons aandeel in de geoombineerde ama- te.urpool komen er ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN DOET DUS ALLEN MEE I vorige Bulletin konden Oijfors de dattuf waas van mysterie. in onze leden 16/5/'57 dat deze da— In het ietwat vinden. Het turn omhulde en dat vole AFC~ers gewoon gèk van spanning heeft gemaakt, wordt hierbij opgetrokken. Y/at betekent nl. 16/3/' 57 *-i c^, V UXiöX' aua U.U& Vaasz' tt.-K» j'Olip-

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1957 | | pagina 1