11 4! s3 -r v s» W H E A.F.C. - B L L E Redactie E. ft',van Teunëhbroek. No; 2 oktober 1956 Lhofjj ALGEMENE VERGADERING jIGGING terreinen De agenda van de Algemene.-Vergadering op woensdag 10 oktober (sie vorig'Bulletin) -ng, iter, .ng iih. ïen, t.'WoJ :a. >ei' -de, 8.45 ïecke ijer, 'eor .ii e, 'an plei TE NG. He er n vel e op extrt\ bijzoij Spartaan: Spaarndammerdijk. WA: Jan van Galenstraat. luidt als volgt: 1. Opening. 2.Notulen. -Zeeburgia: Kruislaan bij viaduct. 3, Ingekomen Stukken, .4.. Begroting. Seizoen IIF'CJanselaan, Bovenkerk. 1956-'-57.5.Verkiezing lid Jeugdcommissie Watergraafsmeer: .Voorland, Middenweg. ■(■band. P.Vaal).6. Verkiezing'lid elftal- Lijnden1; Papbgaailaan,- Badhoevedorpi. commissie-(©.and, W.van Gort). 7 Rondvraag.----__-,.-_„..-.....„......------- 3' Sluitifig- PERSONALIA AFC ■i-vift 2' AFC' 3 Nautilus 2 AFC 5 RKAVIC 4 JUNIOREN A AFC Ajax 3 .„.-..■.. JUNIOREN, B DÏÏV •AFC 2 KBV 3 UITSLAGEN 29 EN 50 SEPTEMBER Cv.Op oktober om 11 uur wordt ten StadlHiZe -----------------------------------------------N het huwelijk voltrokken tussen A.GA.LMAN en Mej.A/P.DIJISEN. ^.Reoeptie 8 oktober van 4 tot 6 uur -in Atlantic, ~ïïic,.-W>tsenfcade-West.einde. :N %-) Namens geheel AFC wensen wij het jonge paar TOG- AFC 2 Zeeburgia 3 AFC 4 ASVA 2 AFC- 6 1-1 0-1. 4-4 '5-2 2-0 11-1 DWS AFC AFC DW AFC ZATERDAGMIDDAG AFC veteranen afc .RPS Bek Af 1-3 15-0 3-2 0-7 1-5 Gr5 4-2 h veel geluk met deze stap LEDENLIJST Overschrijving verkreeg GJM. Willemsen V) X PROGRAMMA 6 EN 7 OKTOBER 14, OG Spartaan- 12.00 AFC -2 12.00 WA 5' 12,00 AFC 4 14.00 AFC 6 ,14. ÖQ AFC 7 .JUNIOREN A AFC 2, AFC 30 WA 4. 2e veld SDC 3. A 311, 2e veld BJE 5. A 411. 3s veld" (w7) per 29-9-56. FW.Eick (ads) 25-10-40 Elzenstr. 20*(nog overschrijving nodig) Bedankt als -lid \"\'-HJ« 'ualsh'Oven (jun)CJ.v ,-Xernebeek -(wl) Weer opvoeren als lid: FJ«Burger (wl) 17-10-57.Corn^Krüsemanst,38" ...Nieisen (don) Vossiusstr.41. Verandering:HA. de Wijs van wl in don. Tot -bal3. o t ago -1 o.ege 1 at en C.J„Elfrink (welp) 28-4-45 Valerius-str.7.'. L.ïl„ö0ütmeij3r -(welp) 7-3-46' Westlandgr-.iar' E.Roemer (ads) 11-2-43 Fr.v.I.!ierisst.r,81„ li.E. Wolven (welp) 3-11-45 Eemsstrl44". G,A.. Pappot (welp).,9-4-47 Dongestr.4'. G.Fels {'vfelp-) "20-6-46 'Blesbosstr.'73". Adrö'sverand'eririg AJM.Tieleman "(don) Prinses'Margrietstr.34, BI,Wit 3. 3 51.2. 3e 'veld LS.IBjdam (wl) Thorbeckestr. 66. ZandVoort. DE A.F.C-ÏGIO 501, 4e veld 10.00 Zeeburgia AFC. 11.30 AFC 2 .REN B DWS. A 601. 2e veld AFC -2. B 6Q4.. 2e veld. Swift 3..B 63£. 3e veld 10.00 AFC 10.30 MFC '10'; 00 AFC 3 11.30 Wl gr .meer- 4 AFC 4. F 636. 3e veld ZATEPJJAGMIDDAG 15.00 Lijnden AFC; 10. VETERANEN .15.00 AFC"; Qüick^deh Ilaag. 2e' veld. be- ot Guldens-Pool8 punten hadden J.Riemersma ■en J»"AJ?Gerritsen. Na loting woa J.Ri'e- mersma f. 40,. IK.art jüs-Poül',8 punten, hadden. J.Riemer.sma? R. Kinsbergen,E. ïï.v. Tounen-broek, J.C.Doe- ï-emanyK, J„Acv.Rijsvrijk?A.M.-Disselkoon. Na loting won E.W.vOTeunenbroek 19, n zes iekej art e i-v, icjc ^aasj n.n. raiipr- teannei ie v blo o )L, sien. gel- HE T WAAS TREKT OP s ae deelname hiervoor evengroot is als ■voor ons aandeel in de gecombineerde ama- -te.urpool komen er ZEER AAHTREKKELIJKE I PRIJZEN DOET DUS ilLLEN MEE 1 In het vorige Bulletin konden onze leden in ietwat wazige oijfors de datum 16/5/' 57 vinden. Het waas van mysterie, dat deze da-j turn omhulde en dat vole AFC-ers gewoon gèk van spanning heeft gemaakt, wordt hierbij opgetrokken.' Wat betekent nl. 16/3/» 57 iT. j :6U- V '1 - VJ 3

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1956 | | pagina 1