\^gilM^^l^vfta_Te-|a!.e,nbr o ek HET A.F.C- B U L L E TIN No. 2 16 Augustus 195E Ii?jT^jL?j^iir^..QlLHiioo_i Iro/ysmma voor Zondag- 21 Augustus 11:00 H.F0C<, Quick (den Haag) ,12120 D.W.V. H.V.V. 13;40 Frisia A.F.C. 15,00 Z.A.C. H.B.S. HET_.MOVTCURNOOI NIEUWE 'STIJL Het AROL-tournooi "nieuwe stijl" zal hoge sissn stellen aan APC en de AFC-ers. Tot onze grote vreugde en voldoening hebben wij gemerkt, dat iedereen vol goeden wille is on. juist dit eerste amateur~-toumooi te la ten slagen» Hoe U daaraan kunt meewerken Y/el. zeer eenvoudig Allereerst kunt U de kosten voor AFC hel ton cag te^houden door allerlei diensten. te bewijzen (oontröle, ensD) aio anders doof betaalde krachten verricht moesten wor- den* U hebt er geen idee van, heoveel dit '/e hooit Vervolgens moeten wij onze gasten, die op eigen kosten van verre komen, behoorlijk ontvangen, vooral na afloop van de wedstrij den,, NEEMT DAAROM NIET ALLE PLAATSEN IN ONS CLUBHUIS IN BESLAS, MAAR LAAT VOLDOENDE -RUIMTE VOOR ONZE GASTEN DIE MOETEN WE 3Ï3CH MINSTENS EEN STOEL AANBIEDEN OM OP TE ZITTEN,,. Ton slotte: er worder. géén banken achter de gas.1 gezet, Als er plaatsgebrek mocht komen op de overdekte tribune zullen en's-G leden, naar wij'hopen/wol op de open bune gaan zittcn0 vertrouwen, dat onze leden op deze ma- ■r ertoe zullen bijdrage::., dat ons 33ste ._-Vournooi een succes vrordt DE .CHBCHE OF HET AFC~T7,ÏÏRTÜTW- Do cröche op het AFC-terrèin is nog niet 'aar; de sloot moet nog iets worden uit gediept. Daar Èe lieve kleinen dus nu nog op de tri bunes moeten worden toegelaten, doen wij een dringond beroep op do ouders, om hen vooral bij zieh te houden» Laat 33 niet op de draad rehommolen, zo mochten-eens vallen! En laat so geen steentjes in het veld gooien! Toont goede AFC-ers en goode ouders CORPS C0NTR0MOBILE Het Bestuur zoekt de volgende leden aan om Zondag a.s. als controleur op te treden: Jansen, Jungerius, Kohier:, J.Meijer Jr.Vand Manen, Moesbergeh, Romijn, Suurbeek, Thonus? v.d.Velden Erdbrink, Veltema, De Vos, Sier huis, R.van Nek, Zwaag. Graag om 10 uur present Bij onverhoopte verhindering even bericht aan de heer L. ïïoudstra, tel. 710135.; P^S. Nieuwe stijl, d.w.z. brood en koffie mee. Vindt U ook niot LEDENLIJST Adre sveranderingen H.L.C.Geluk (welp) en Chr.Geluk (wl)'thans Goldschmedingplantsoen 6, Amstelveen. J.J.v.Klinken (don.) Sanatorium "Dennenrust Hartenseweg 50, Renkum. C.J.L.Koreman (welp) en K.Koreman (don) ïïillemsparkweg 62. D.Moesbergén (wl) P.C.Hooftstraat 53. A.Kroese (ads) Kwakersplein 10'. J.Link (wl) Sumatrastraat 71"'. Bedankt als lid; H.L.Rooze (wl), G.R.ier Horst (wl), ÏÏ.E. Feldmann (wl). Afgevoerd: J.F/iTemnors (ads), R.Verwoest (ads). Nieuwe leden: G.T/.ÈndGl (ads) 19-8-39 Van Tuyll van Se- rooskerkenplein 34". C.la Fleur (don) Nwe. Herengracht 183, K.J.B.Mulder (welp) 14-6-43 Minervalaan 46 F.H.Reddering (welp) 3-10-45 KinderdijkstrS B.T.A.Kleintjes (wl) Dintelstr. 63". F.Waardenburg (welp)16-12-44 Nio.Maesst.1 J.G.A.Zeestraten (don) Dijkgravenlaan 20, Amstelveen. P.Poel (wl) Prunus laan 34 Zaandijk. 194 Th.Ovoring (don) p/a Nachenius Zn. Singe F.C.Prior (welp) 8-8-45 v.Breestr. 155-. Overschrijving verkregen; P.Poel (wl), M.Kostor, J.W.de Boor. Rectificaties nieuwe ledenlijst; 29" J.N.Holtzappel (voorz.) m.zi' G.v.d.Veenstr L.CM.Boelsma Shackletonstr. 3". KI.Broodwinner Mr.P.N.Arntzeniusweg 23 hs. A.Kroese de.Clercqstr. 57'. Joh.Link Sumatrastr. 71' J.M.Rooze Biesbosstr. 89". F.Scheepens Hornweg 60 Aalsmeer. x-e trecten s Jansen, j.Meijer jr., Romijn, Thonus,v.d.Velden Erdbrink, Veltema, Sierhuis,R.van Nek, Eeman, N. Kalsbeek. Graag om 10 uur present! Bij onver hoopte verhindering even bericht aan de heer L.Woudstra,tel.710135- P.S. Nieuwe stijl, d.w.z. brood en koffie mee. Vindt U ook niet? Sparta H.V.C, Rapid J.C. Vitesse M.V.V. Elinkwijk B.V.V. RODA-Sport A.D.0. Feyenoord Fortuna Alkmaar E.D.0. Emma z.o.z, WWBHI ■m r.0 v 0.0, DiiöUiieut:

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1955 | | pagina 1