van Teunenbreek C- E U No. Haart .955, KRQGRAMMA 20 MAART 1955 AFC - V.olendam; APC 2-JGS 2; Spartaan 3-AFG 3. PROGRAMMA 12-ER 15 HAART'1955 ip ^;/.apt L UUR- thèr, 'Hcltzu] tallmanr^ .eepstra/v.d.Hèul, v.Hek/de Vries-de Bruin/v. Teunenbreek, Glas/Einsbergen-f- 'v.Nigtevegt12 uur: Soheepstr v.d.Houi-Esser, rens, Kleyn/Wiggeman- s e n-c ud s t r a/vxïi g t e v e gt Redac11eE.W.van Teunenbreek No. 2i aart 1955. PROGRAMMA 15 Maart-1955 - Volendam; 0 2 - JOS 2; De 'Spartaan 3 - AFC 3. PROGRAMMA M..00H4RC- ï>ï;oC APC 2 12;00-AFC 3 ''12.50 ZSGO 4 14i50 ODOS 3 1,3.00 AFC 7 JUNIOREN A 12.00 DWV" 11'.30 W'g.meer 2 10.,!0 Yolewijokers 3 10.00 AFC 4 ZATERDAGMIDDAG- i;>.uo hem Ie 2b 3e 2e breek; Quint/Swart-G'.nlijn/Houtman; Kals- beek/Vermeulen-Kerker/Meijer; Glas/Kins- en-KIeyn/v.'iggemansenScheepstra/ v.d.Heul-Van Ne'k/De Vries; Mets/Waayer- .dstra/Van Nigtevegt; Alandt/De Waal- Be s s em/ S uu r b e e k ZSG^ Zeeburgia 3 AFC 5jB' 109 AFC 6;P 314 HarRnmarkt 2;N 312 (3e v. AFC; 501 Se v APC 2;D 506' 3e v AFC 3:1 518;Buiksi.4 Bl.VogëlsjR 523 3e v AFC; 10 LIGGING TERREII HAC Sportlaan, den Helder. 1 elserw* ODOS; Kruislaan, Stichting WTgr,meer. DW: Leeuwarderweg t/h IJ. i/Y itergr.meer: Sticht ing Voorland, Middenweg. V/'lowójöke-rsBuiks.lptermeeriyk, einde '.dd endijk. - 0erreinWatrgrmeerVocr1and VAN DE CLUBAVONDCOMMISSIE .RNOOI OP DAG 7 MAART: (N.B. De biljarts mce- besahikbaar zijn voor de volgens roos- tar vastgestelde partijen): BIL-TART EN; 9 uur: Kalsb eek/V: ermeulen- K„Bouwens/Lelouxj 10 uur: Quint/Swart- Co 1: jn/HoutmanEs-ser/CBouwens~De Bruin/ Van Teunenbroek. II uur: Steensma/ïïalther- E Lserman/StumpfVfoudstra/vNigtevegt- Bas sem/Suurbeek. 12 uur: ;eijer- Kleyn/l figgemansen 0 "SSEMaUSËlf: 9 uur: Holtzappel/stallmann- CjT/jn/HoutmanQuint/Swart-Steensma/Wal- ther; 10 uur: Holtzappel/stallmann-K.Bou- s/Leleux; Woudstra/v. Nlgtevegt-ïfelsbi Ver?i [ets/Waayer-Ir.erk.er/3 ieijer. 1 i. uur: Esser/C.Bouwens-de Bruin/v. leunen-: per;. C-EEC. ARIUS- EYSVOGEL,' zoon van de Heer-en Mevrouw Mr.A Eysvogel-Rcders HAN. 'I, zoon van de Heer en Mevr. J.A. izi-Bruseker'. iens geheel A.F.C, wenst het Bestuur de ouders geluk met -deze blijde gebeurte nis 's geopereerd aan zijn knie en ligt thans PINOZAÏLINIEK. mensen hem een voorspoedig herstel 't 15 POCHTSRS VERJAARDAG VASDAAG" Dit succes-lied uit onze AFC-revue zin-' kleine wijziging, a.s. Zater^ Ls A.C.C. haar 34ste verjaar dag viert. Vanaf 6 uur in de Amstel-Club, Rembrandts- kunnen de banden tussen moeder en dochter (ze nodig) weer nauwer aangehaald worden. n'. [et bloemen gaan vrij naar haar toe, en daarom zijn vrij zo moederlijk blij." PPSTELLINGEE AFC 1 Ben Dekker, Janssen,Co Bouwens P.Meijer, Colijn, .n, Loeser, Hees Bouwens,v.d. Ber imann,Disselkoen. Ros:Hartog, Boo] iese. Grensrechter L.Nijdam. trainer Sluyk. Bij e e n- st om ter de Htoghstraat 20. De at vor bus. AFC 2 Bried evHopsterFvd.Hurk,Rob ir,G.ter Horstv.d.Hurk, Wildschut, Idema,Rutte, ',7.111c.Res:Porton,Steensma. leider C.Xorker. I m r*? wm V V V V -

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1955 | | pagina 1