X H E T A.F.C. - B L h E T I ■Redactie E.W..van Teunenbr,oek No. 22 PROGRAMMA 16. JANUARI. AF'C 1, AFC 2, AFC 3 en AFC 4 zijn Vrij. UITSLAGEN 2 JANUARI 1955 Beverwijk AFC 2-1 UK 2 .AFC 2 0-5 ■AFC 3 W. gr. me er 3 0-5 RKWA '3 AEG 5 1-5 SEW 4 AFG 7 2-2 Uithoorn 3 AFC 6 0-1 JUNIOREN. A B.Ï.Wit AFC 3-0 AFC.2 .gr.meer 2 0-2 AFC 3 Swift 2 4-C J DRG AFC 4 11-0 JUNIOREN B AFC BWS 2-4 Spartaan 3 AFC 2 1-1 AFC 3 W.gr.meer 5 9-0 PROGRAMMA 9 JANUARI 1955 14.00 AFC Volendam 14.00 Swift 2 AFC 2 12.00 AFC 3 Zeeburgia 3 2e 11.30 HErW 4 AFC 7, N 312 "Ie JUNIOREN A 10.00 AFC WA, 501 2e 10.00 Vesputci 2 AFC 4, R 523 Ie JUNIORENB 10.00 BI.Wit AFC, A 601 4e 11.15.AFC 2 DWS 2, C 505 3e v.. =12.30 AFC 3 - OVVO 4, F 636, 3e J 'JEUGDWEDSTRIJD VAN BE "WEEK LIGGING TERREINEN 'Swift: Olympiaplein. HEBïï: Krui slaan b.d. We e sper zijde. Vespucci: Velserweg. (Blauw Wit: Bijvelden 01. Stadion. GROTE GEBEURTENISSEN WERPEN HUN SCHADUWEN VOORUIT Eer schaduw kan zijn, dat voor de feest avonden "avondtoilet of donker costuum" verzocht is. Met dit verzoek hoopt men te bereiken, dat er geen bezoekers komen" in truien of vreemd gekleurde hemden. Natuurrlijk is Uw grijze costuum en het leu- kQ_Jurkje van Uw meisje ook keurig genoeg! 4 Januari 1955 A.F.C. ',7CRBT60, JAAR op 17 Januari om 12 uur 's nachts. Op onze "oudejaarsavond" is er weer een BRIBGEEIVE'MET DAMES- onder de'beproefde leiding van Joop Gilkens. Opgaven van deelnemende koppels 1 p.p.) aan Joh.Gilkens, Stadiohplein 37, telefoon 790063. Fraaie prijzen 'engezelligheid JEEENLIJST NIEUWE LEBEN •41'.v.d,Wetering (vrelp) 9-7-43 Nassaukade' 175 'J.Kikkert- (welp) 24-12-46 P.Gijzenb-ugstr.12" ADRESVERANDERINGEN fecto-rstr. 10". Oudeschans 60. z (jun) H .LA.. St okvi s don /R.Leeser (wl) Stadionweg 115. BEDANKT ALS LIE rong M?Bouwhuis (jun)Ade (v.-l)^.Tr- OVERSCHRIJVING VERKREGEN W.v.d.Berg (wl) per 31-12-54 CORPS COHIROMCBILE Willen de volgende Heren Zondag-a.s. om half-één-aan zijn: Van der Velden Erd- brink,v.Klinken,Suurbeek,de Vos,R.v.Nek, Jansen, Sierhuis,Kohier, BoogaartZv/aag. Be richt van verhindering-' (liever niet) aan tel.710135. AFHALEN PLAATSKAARTEN REVUE "AFC II! DIAMANTEN GLOED'.' \angevraagdeplaatsen zowel voor Vrijdag avond 21 Januari als Zaterdagavond 22 Ja nuari kunnen worden afgehaald op IBAGAVOND 10 JANUARI of BINSDAGAVONr 11 JANUARI, tussen 8 en'10 uur 's avonds in het CAFÉ "LYCEUM", Corn.Kru- s.emanstraat 13-15 hoek Okeghemstraat. Om onnodig werk te voorkomen rekenen wij er beslist op, dat ieder de bestelde kaarten op ccn der bovengenoemde avonden komt af halen. DE JUBILEUMCOMMISSIE"AFC 60" VOOR DE PREMIÈRE VAN FE FEESTREVUE op Vrijdagavond 21 Januari (2,50) zijn nog lülrf£^22i:£ Plaatsen verkrijgbaar. HAAST U Eland: Velserweg, [eemskerek: Spaarndammerdijk bij Sloterdijk (t.o. No. 641) Velserweg. urgia: Krui slaan b erdijk. wial: terrein v\ meer-Stiohti EET SUCCES VAN ONS FEEST IS VERZEKERD ,d. viaduct. Hoewel het succes verzekerd is, verzekerd zijn. van ons feest nu al het nog veel veiliger as gebeurd door Da Costakade 23 fatergraai.s- telefo' L7, kantoor Rokin 69, telefoon i 64744. VERZEKER- 't is zo veilig, en .ze coulant JSi V. V. V. V. V. V.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1955 | | pagina 1