iï:io ta;ï;an3ï:11:2 II(c^j ^^^l^i^^BSisr Redactie E.W.van Teunenbroek A.F.C. - T I N PROGRAMMA 16. JANUARI. AF'C 1, AFC 2, AFC 3 en AFC 4 zijn Vrij. UITSLAGEN 2 JANUARI 1955 Be verwijt AFC "2-1 No. 22 4 Januari 1955 A.F.C. TfcRTT-60, JAAR op 17 Januari ore 12 uur 's nachts. Op onze "oudejaarsavond" is er weer een BRIËGEEIVE'MET DAMES-onder de'beproefde leiding van Joop Gilkens. Opgaven van deelnemende koppels ff 1 p.p.) Het A.F.C.-bulletin no.21 SSélSB^io^'^^^o?^^^^ _-:_ -_ ,_o_ 28 December 1954o Het Bestuur wenst alle leden en dona- PLaaTSKAjiRTEN RjVUE teurs prettige jaarwisseling en een in 7-----z--j---T~rT~F t. -n In verband met het feit, dat &e Feest* alle opzichten voorspoedig 19^5 i A1 j -, -----------------------Si^-Lcommissie reeds thans een indeling meet 1 JANUARI 1955(NIüÜ.VJAaRoDAG) maken van de aangevraagde kaarten, ver- Réunie in ons clubhuis a/d Zuid.Wandel- zoeken wij de leden omgaand hun aanvraag weg. Om 5 uur komen Thomasvaer en Pi e- van kaarten in te dienen. De aanvragen ternel^ moeten uiterlijk 4 Januari in het bezit zijn van de-iieer W.Brusse.' Onder leiding Gemeente Bestuur en A..V.B. ------------------------------------------------------------------ 1s-Woensdagmiddags wedstrijden voor de LEDENLIJST* tf ongegrepen jeugd. Leden of Donateurs, Nieuwe ledêns aie bij deze wedstrijden bereid zijn j/_ jdnus(wlP; 2o-3-46 Wouwermanstr.1 als commissaris of scheidsrechter te JT xu f 1 \<- n c TI fungeren, gelieven zich te "melden bij VJ.-xemep«na(wlp)9-7-45 Haarlemmermeerstr. telefo'fSli h6er ^W'V'TeUnenbrnek^^.^Clasie(d,n). ^.Rendorplaan 1 A-veen -----------------11----------------------------------------------*<A.-i-iet je (don) Jan van Goyenkade 24 Alle wedstrijden van de 2e Kerstdag wer-^'^^S^^ l^VTT^^ den afgelast. D.Prms(.wlp 4-10-44 Nickenestr. 6 rA.R.Been(w.l.) 2e.Jan Steenstr. 51 Programma 9 Januari~l~954s mi V* overschriJvinë n'5dis) A.F.C.-Volendamj Swif t 2'- A.F.C.2, «A,Bouwens(w,1.)^keghemstraat iü 4e A.F.C.3- Zeeburgia 3. VJ (nog over Wrijving nodig) Adresverandering s Programmal TalllrTl'^V' ^A.Helmig(w.l.) 'thans Hartelustlaan 1 Bloemendaal. 14.3o Beverwijk - A.F.C. 14.30 DJK2 - A F C 2 G^R?.3 DiPLuMuBILB 12.00 aIf.'co - ff.' .grimeer 3 '!°f r ^V'''* de ^d*trijd Beverwijk - 12.00 RKWA 3 - A.F.C.5 leveld(Blo9) A°J°°' fek«nen °P de Verstaande auto- 12.oo S.D.W.4 -A.F.C. 2e'" N.312) t Z T 14.00 Uithoorn3 - A.F.C.6 2e F.314 I ri 2 ™r'hoek ^rertnom/Nassaukade JUNIOREN A. A.u.GlasiDr.hifsteesG.H.Hau'berjJ.Hannemaii 12.oo BI.Wit - A.F C 2e 501) s°Kins^ergen> D.LeeserjW.v.d.Marel|Jb,v. 10.00 A.F.C.2 --w!grim2 2e (D506) ?8k' 0°v*Ei3n> J'Scheepstra, B.v.Teunen- 12.30 A.F.C.3 - Swïft 2 3e (L518) 1 12.00 D.BcC. - A F C 4 (R521) verhlnderin& gaarne omgaand bericht ->> aan de heer Quint, Deurloostr.50 tel. JUNIjRBN B mi2?"_ lo.OO A.F.C.3 - W.gr.m.5 3e- (F636) Bljdrffen te ftort.èn op postgirO-reke- --------------------e----^_j----ü®2£4 mng t/n van de heer J.H.Esser, Heren- LIGGING DjR TERREINEN? gracht 92 j nr. 1 o 9 4 o 1. Beverwijks St.Aagtendijk Beverwijk| ------------------------------------- D.J.K. sKruislaan,Stichting Water- TüPICS uF THE DAY. graafsmeerj Ie. Voor de statistiek van Jo Wijnand RKWA sLëeuwarderweg »/h IJ. is het van belang, dat Jun. A.4 met S.D.W. jHaarlemmerweg t/o Coca-Cola. liefst 17-o verloren, doch dat JunB.3 Uithoorn sThamer Sportpark,Zijdelweg al -ed maakten door met 18-0 te Uitho tïi, winnen. BlauwWit sBijveldetó' Stadion. o D.R.C. ?Sinde Kerkepad Durgerdam «^^w Oerritsè vindt kienen bij Busdienst Enhabo (Tolhuis) heerllJk- E e r 1 y k Spartaan sSpaarndammerdijk. HHHMBHHB

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1954 | | pagina 1