Redaotie; E.W.van Teunenbroek HET A.F.C..,- B U L L E T I N Ne. 15- 16 November 1954 UITSLAGEN 13 EN 14 NOVEMBER AFC 0W0 SDW 2 AFC 4 ZATERDAGMIDDAG AFC BBdA 3-2 2-1 8-1. H.Breuker (welp) 7-10-44 Weteringschans 88 A.Wijnsma (welp) 31-7-43 Carillonstr. 2'. H.Maschhaupt (ads) 15-12-41 Minervalaan 20 J.A.P.Gerritsen (don) Lekstraat 162. Alle andere wedstrijden werden afgelast. PROGRAMMA 20 EN 21 NOVEMBER 1954 14.30 Helder 12.00 AFC 3 12.00. AFC. 4 14.00 AFC 5 14.00 AFC 6 12.00 SLTO 5 JUNIQ-REH A 12.00- AFC 1.2,30 Ajax 3 1'-.'00 Spartaan JUNIOREN B 10.30 W'g.meer 10.30 AFC 2 10.30 AFC 3 ZATERDAGMIDDAG 14.30 Energia AFC, de Spartaan 3 Ie v W'g.meer 2 2e v de Meer 2; B 109. 2e v DEC 5; P 314 3e v AFC 7; N 312 2e v DCG; 501 3e v AFC 2; D 506, Voorl. 2 AFC 3; Z 518 4e v AFC; 601 WA 2; O 605 NFC 2; G 656 AFC; 10. 3e v 2e v 3e v LIGGING TERREINEN Hölder: Sportlaan, den Helder.- SLTO: Complex Velserweg. Ajax: Voorland, Middenweg. De Spartaan: Spaarndammerdijk. Watergraafsmeer: Vcorland, Middenweg. Energia: Mosplein o/h IJ. LEDENLIJST Adresveranderingen: C.W.Hoffmann (wl) thans Henr.Bosmansstr.26 H.P.Horn (wl) thans Apollolaan 86 F.Weisz (ads) Fluwelen Burgwal 21,d.Haag. Bedankt als lid; E.Verboog (ads) Nieuwe leden: G.W.Bos (ads) 7-8-40 Volkerakstr..42". J.F.Wemmers (ads) 4-2-42 Boterdiepstr,38". W.v.Dolder (ads) 25-3-42 Boterdiepstr.28 h P.Koudijs (welp) 26-9-44 Wielingenstr.34". M.L.Vreeswijk (ads) 15-3-39 Adm.de Rjtyter- weg 127'. (9 h R.J.Ridderikhof (welp) 8-1-44 Cromerplein G.B.v.Rooy (welp) 8-10-44 Westorstr. 132' G,P.H.Jongejan (welp) 27-4-45 Sarphati- park 40.-. CORPS DIPLOMOBILE In een der vorige Bulletins stond een iet wat voorbarig bericht: de "mogelijken" wer den daarin genoemd als "definitieven". De commissie biedt U hierbij haar verontschul digingen aan voor deze vergissing. Definitief hebben zich beschikbaar gesteld: M.de Bruin Man. ,A.G. Glas, G.Hauboj?,Dr.Hof stee, S.Zinsber^en,w;v.d.Marel, Jb.v,Nek, W.Nesek.er,0.v.Rijn, J.Scheepstra,E.W.van Teunenbroek. Hartgrondig danken wij deze Heren voer hun bereidverklaring Mochten er nog autobezitters zijn, die als-, nog deel willen uitmaken van dit elite-ge zelschap, dan kunnen zij zioh cpgeven aan de kanselier-generaal- van het Corps Diplo- mobile Zijne Excellentie Quint, tel. 713-123... AANSLAANDE ZONDAGVUURDOOP, NAAR HELDER VAN DE CLUBAVONDCOMMISSIE CLUBAVONDT.0URN001-FJESEMAUSENMAANDAG A.S. 9.15-10.,15 Holtzap-Del/Stn.nroayin-.Quint/.q^yt. Kcudstra/v.Nigtevegt-Colijn/Houtmah. Kal sb eek/V ermeulen-Bouvfens/Leloux. 10.15-11.50 Alandt/de Waal-&5,scrc/Suurbeok Steensma/Walthér-de Bruin/v.Teunenbroek. Elserman/Stumpf-Mets/Waayer. Esser/Kappelhof-Scheepstra/v.d.Heul. Van Nek/do Vries-Kerker/Meijer. 11.30-12.45 Gias/Kinsbergen-Quint/Swart. Colijn/Houtman-Bouwens/Loloux. Holtzappel/Stallmann-Kalsbeek/Vermeulen. Woudstra/v.Nigtevegt-Alandt/de Waal. Bessem/Suurbeek-v.Hek/de Vries. VAK DE ELFTALqOI:!MI3SIE Als op,trainingsavonden het veld niet ge bruikt kan worden en de trainer de Wandel weg opgaat, wordt van de deelnemers ver wacht dat zij zich hier niet aan onttrekken! TOPICS OF THE DAY 1. Het eerste.elftal behaalde een nuttige en prettige overwinning. 2. Hans Galovazi maakte een zeer sportief gebaar docr ongevraagd., zijn plaats in het 4e aan Daan Perton af te staan.- oogeboom (ads) 4-3-39, Zwaluwstraat 45 Badhoevedorp. ^DRESV ERAND ZR IÏÏGETJ -W.ïhonus fwlTbosoartesstr. 56'. ■ie Bruin (wl) Rrcseveltlaan 34". .Sprink (wl) Biothnf 31. Klinken (wl) Molenpad 9. C.GallSe (wl) Marnixstr. 169". -r F.v.Zutphen (wl) Weteringschans 114'. ovember ,.is er Woensd gêé TopiCS Of th GjUty; 1. Het succes van deze week lag op eer ander lan voetbal. Het komt toe .^epstra, die zich een 3aort stheer betoonde voor net eerste elftal en de dames. 2' Het i:' voor de meest sportieve man v; ;:eek komt toe aan Van Poorte van het 6e elftal. Bravo j lim*:

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1954 | | pagina 1