X H A.F.C. -BULLETIN RedactieE.IV.van Teunenbroek No. 7 ALGEMENE LEDENVERGADERING op Woensdag 29 September 1954 nm 8 uur inl het Clubhuis a.d. Z.Wandelweg. AGENDA; 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen Stukken. 4. Begroting Seizoen 1954-1955. 5. Completering sub-commissies JUNIOREN-A 11.30 APC 2.00 ZSGO 2 JUNIOREN B 10.00 APC 11.00 WA 2 10.00 AFC 3 21 September 1954 Zeeburgia, 501 3e v. AFC 2, D 506. ZFC, 601 2e v. AFC 2, C 605 3e v. DWS 4, F 636 3e v. ZATERPAGMIDDag HEI A.F.C. -BULLETI N Redactie; E.W.van ïeunenbroek No. PROGRAMMA- 26 SEPTEMBER 1954 AFC-HRC; JOS 2-AFC 2; AFC 3-Spartaan 3, UITSLAGEN 12 SEPTEMBER 1954 AFC RKAVIC 2 AFC 5 .DEC 5 JUNIOREN 14 September 1954 LEDENLIJST ZFC AFC 4 ZSGO 4 AFC 6 2-4 0-2 1-4 Ir-5 AFC 2 ADSPIRANTEN AFC AFC 2 ZSGO 2 2-3 J ~ZSG0 6-0 BI.Wit 3 1-6 WELPEN AFC Rivalen 2-2 PROGRAMMA 19 SEPTEMBER-1954 2;30 West Frisia 2,00 AFC 2 12100 Zeeburgia 3 12.GO Ajax o 2.00 AFC 6 2.00 AFC 7 JUNIOREN 2.30 RKAVIC 11.30- AFC,-3 ADSPIRANTEN 10.00 Volewijckers 10.00 AFC .2 10. 00. AFC 3 AFC Swift 2, Ie veld AFC 3 'APU h; B 109*, Midden weg. Heemskerck; P 314,2e veld. SLTO 5;'N 312, 3e v. AFC; 501 SNA 2; K 517, 3e v. AFC; A 601; Mosveld. ZSGO 2; C 605, 2e v. Neerlandia 3; F 636, 3e v. BEDANKT ALS LID; K.Keers (ads), J.C.Wclse (don)," J.C.de Vries (wl)A.Bosboom (ads), H.v.d.Ploeg (wl). H.v.d.Ploeg Sr (\y±), H.H.v.d.Ploeg (jun), L.v.Splunter (ads), w NIEUWE LEDEN; 'Mevr. J.A.Bessem-Mellegers (don), Jan Luy- kenstraat 9,Amsterdam-Z. ■Mevr. A.Kappelhoff-Poen (don), v/d Velde- straat 5, Amsterdam-Z. De Heer Van Geylswijk (don), Van Mecklen- burglaan 10, Bussum. \y ADRESVERANDERINGEN; J.C. Boswijk (wl) thans Ch.van Montpensier- laan 52, Amstelveen. B.Neseker (ads), Naarderstr. 276, Huizen. H. J.M. Zell.eror, (wl) Klnderdijkstr. 54' F.W.'Heineman (wl) Rnoseveltlaan 43" J A.Klaver (wl), ,dp.l. soldaat A.Klaver, 3-1-C.O.A.K. klas 434 Gen.Majoor Be<a*g huyskazerne,. Midddlburg. V PERSONALIA LIGGING TERREINEN West Frisia: buiten de Noorderpoort, Enk' huizen, Zeeburgia:' Kruis laan bij de tunnel. Ajax: Middenweg; RKAVIC Middenweg, 'zijweg Kalfjeslaan, Amstelveen. Volewijckers: Mosveld o/h IJ. IDENTITEITSKAARTEN J Op 25 September om 10 uur wordt in do St. Agneskerk het huwelijk ingezegend van TON BOOKELMAN en RIA GROSSNICKEL Namens geheel A.F.C, wenst hot Bestuur het jonge paar veel geluk I VAN DE ELFTALCOMMISSIE De Sub-oommissie A is thans samengesteld als volgt: J.Meijor, voorzitter, L.Donk en A.van Dijk, leden, terwijl J.van der Voort zich met het secretariaat heeft willen be lasten. De Sub-oommissie B (Jeugdof.mmissie) is thans samengesteld als volgt: B.Dorenbos,"voorzitter, 0.J.v.d.Heul, se cretaris, M.de Granje, H.W.v. Teunenbroek en T.Wdggemansen, leden, terwijl W.A.Kniese als toegevaegd secretaris zal optreden. z.o.z.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1954 | | pagina 1