ijl j. Redaotie E.W.van Teunenbroek A.F.C. .liüLLEI IN Ho. 5 24 Augustus 1954 UITSLAGEN AR0L-TOURN0OI EERSTE DAG 22 AUGUSTUS H.B.S. A.P.C. 1-3 E„B.O.H. Zeeburgia 1-1 EBOH wint n.s. Ajax Excelsior 1-0 Ensch. Boys H.V.C, 2-1 UITSLAGEN ZATERDAG 21 AUGUSTUS APC oomb. A de Spartaan 2 6-1 AFC comb; B Zeeburgia 3 1-4 APC comb. C Zeeburgia 4 6-2 PROGRAMMA ZONDAG 29 AUGUSTUS 1954 TWEEDE A.R.O.L.-DAG 11.00 Ajax APC 12;45 Ensch. Bcys E.B.O.H. 1430 HANDBALWEDSTRIJD-HEREN 15.30 Finale OEFENWEDSTRIJDEN ZONDAG 29 AUGUSTUS 1954 11.00 Ajax 3-AFC 2 11.00 Ajax 4-APC 3 2.00 Ajax 5-AFC 4 Op het Ajax- stadion aan de Middenweg. A.R.O.L. - VARIA Ten overvloede zij hier nog eens medege deeld, dat op de 2e AROL-dag alleen toe gang kan worden verleend op vertoon van het diploma 2e termijn. Dit geldt voor alle leden, ook voor hen, die reeds enige jaren lid zijn. Zaterdag 28 Augustus* bestaat er van 3 tot 4 uur in het clubhuis gelegenheid om Ie. contributie te betalen; 2e. belastingkaartjes te kopen op ver toon van diploma 2e termijn; 3e. plaatskaarten voor Uw introducés te kopen. De contributiebedragen zijn: werkend lid 36,15 of 4 maal 9,50 buitenlid 25,15 junioren 20, adspiranten 16, studenten welpen militairen donateurs 6,75 5,50 4,50 5,50 20,— 12jin eens' eens tenzij anders over eengekomen. 4,— in 20, HET BESTUUR IS,DANKBAAR 4 Het Bestuur is er bijzonder dankbaar voor, dat bijna alle loden j.1. Zondag een plaats op de banken achter de goal hebben ge zocht on de tribune beschikbaar lieten voor bètalende bezoekers en gasten. Voor a.s. Zondag rekent het op dezelfde medewerking CORPS CONTROMOBILE Het Bestuur verzoekt de onderstaande leden om 10 uur aanwezig te zijn voor controle werkzaamheden tijdens do 2e AROL-dag; t-, C.van Hattem, 0, van der Heul, Jansen, Van Klinken Sr., R.van Nek, Romijn, Van der Velden Erdbrink en ïïolsch. Bij onverhoopt e verhindering gaarne spoe dig bericht aan de Heer L.Woudstra, te lefoon 710135. s :DAT IS EEII TROUVAILLE A.F.C, heeft één zorg minder, en dat kunt u ook Dereiken. De lastige vraag, wat U Uw relaties zult'aanbieden bij jubileum, jaarwisseling, o.d. is met <5<5n slag bc«°" 3 antwoord, dank zij een reuzen-trouvaille: bel op 44045 en U kunt een keuze doen uit 1001, ja zelfs uit 1002 geschenkartikelen, rechtstreeks van de beste binnen-en buiten-. landse fabrieken, gebracht door Handelson derneming "TROUVAILLE". Nieuw endijk 69', het best gespecialiseerd in relatie-, goodwill- en jubileumgeschenken voor be drijf, industrie en particulieren. VOOR UW RELATIE WEER EEN TROUVAILLE, VOOR "TROUVAILLE" WEER EEN RELATIE LEDENLIJST GEREHABILITEERD en weer opvoeren als lid: E.L.Wijnpcrle (don) Amsterdamsowcg 371 Amstelveen. Adresverandoringen: J^A.Reyinga (don) Van Breestraat 104 hs. J.ter Haak (wl) Rubensstraat 60. A.P.de Vilder (wl) Herman Gorterstraat 10. vervolg Ledenlijst z.o.z. TER OVERNAME GEVRAAG .r^x gtnreira iiuiuui uu JLU^Jütlties voor onze Jubileumrevue: i'A1J\C_:__iïLdiamanten ^loed" beginnen weer op 3 September Vrijdag a.s.) in de Van Ostadestraat 101 j wio hnof+ •aarna wordt er gorepeteerd oP Dinsda, 1 schoenef maat 29™' r°°tl3al- Aanbiedingon liefst telefonisch aan de Heer Jan Meijer, 80710. Eventueel schrif telijk, Kanaalstraat 132. daarna wordt er gorepeteerd op Dinsdag 7 September en zo vervolgens, 's Dins dags en s Vrijdags om 8 uur. HOUDT DEZE AVONDEN VRIJ: KOMT GEREGELD. 7 J 7 r

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1954 | | pagina 1