- .daetie E.ïï.van Teunenbroek JAARLIJXCE AJi; vergadering ei 1954 Jaarlijkse Algemene Vergadering zal re- houden worden op DAG 16 ons Clubhuis. Reeds nu wekken wij onze leden, vc m- ze spelers in de hogere elftallen,, op deze .avond vrij te houder vergadering bij te wonen. het i.: zoen niet ree er in aa] ,/ensen te kernen voor een functie, di v66x -E schriftelijk te bedanken bij de Secretaris I 'oer E.W.vah Teunenbroek, Witte Eithstraat 36' CAIDEEATEE voer ied E E e oandidaatstelli; v an e en ver k 1 ar i] c andid aat, dat hij bereid is de functie te aanvaarden. -;0EWEEE TEIJEEE "Gouden" sc_ Istrij- iit jaar weer op ons veld- ge- spe e ld w ZATERDAG 22 EJEI. i terreinaccommodat^ie zo veel no ta sparen, is voorgeschreven, dat al] Era:, rijwiel moeten stallen. Alleen on vertoon A'en hun diploma kunnen rnze leden hun fiets mee naar binnen ne- onder de overdekte tribune neer zetten. verband met het vijftigjarig bestai choolwedstrijden zal er na afloop een gezellig samenzijn worden gehouden in e Clubhuis door en officials verzoe .on, die middag .rat "insc] C E In verband met de reorganisatie van Ca "Eggers", tot dusver onze club avonden hielden, zul] g van Eiaandag 51 Hol a. s. de club ave gehouden in C^ra Krusemanstraat 15-15 PROfi: DAG 25 11.00 AFC 6 0 AFC 7 - Swif' edstrijd J.C, V o gel Afd. J.Etckvis (i kanonnier ókvis lo, 350511347 168ste Afd. ia E taf en E taf Batterij Kamer 145 azerne HAA G.van Rhijn (iun) Piet Gijzenbrugstr. 11 TOT BALLOTAGE I R.Tromp (ads) 6.12.40 Postjeskade 189 hs. is (jun) 5.8.37 Pilderdijkpark 15 (nog overschrijving nodig). J.(den) Veluwolaan 15. itselaar (don) Victorieplein 29". 3sch (jun) 1.§.38 Stadionweg 222' (nog overschrijving nodig). cholten (don) Beethovenstraat 106'". j'ansi (axis) 12.12.42 Veiuvrelaan 15 (welp) 20.9.45 Wilhelminastr. 'E ■roet (adsp) 9.3.59 Galileïplant- soen 131. 47. er te t ExE EEEFT ZATERDAG J. h. o Eversharp-potlood gevonden De eer lijke vinder gelieve zich io. verbinding stellen mot di .517. ir Caraoas, zijn reis •Lelijk "Tot .stoe pt tijdens vanuit Lissabon weer- ZOIEDAG 30 DDEI 1954 11.00 MvZV 2 AFC 7 Kwart-finale Bekertournooi. Terrein Leeuwarderweg. ADSPIRANTEN ..10.00 Z3G0 2 C 2 B (Beker) Terrein Velserweg. u-c^ib je txrc nex uiterste en laat aan al die toekijkende mensen zien, dat wij wis en v/aarachtig niet de zwakste zijn EN GIJ, TROUWE AFC-ERS, STEUNT ONZE JON GENS GAAT HEN AANMOEDIGEN OP HET DWS- VELD AAN DE SPAAROTAMMERDIJK. HKISLVAARTSDE.G QIE 10 UUR 1 WE ZIJN ER ACHTIG NUL ZESENTACHTIG 85086 J86 85086 85086 85086 Jf' E AF 2 REEEAE1E E Y C

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1954 | | pagina 1