T A.F.C.- B U L L E T I N Redactie -E.W.van Teunenbroek 31 25 Kaart 1954 BESTUURSMEDEDELING Het Bestuur ±6 voornemens op Vrijdag 23 --- April een Buitengewone Algemene Ledenv gadering uit te schrijven,' waar o.a. de Kwast' financiën aan de orde gesteld zullen wc - lters den. ?C 7, Men wordt reeds thans verzocht, die ave vrij te houden, opdat zoveel mogelijk lêdftn -—aanwezig zullen zijn. LIGGING TERREINEN BI.Wit: BLjvelden 01. Stadion. DW: Leeuwarderweg o/h IJ. de Meer: Complex Weesperzijde hoek Kruis- laan. Volevdjckers: Buikslotermeerdijk einde Wad dendijk. SCA: Complex C, Zuid.Wandelweg. Xruisster: Velserveg veld 36. PROGRAMMA 4 APRIL 1954 APC-UW} APC 2-Ajax 4; APC 3-DJK 2; Zaandijk 2-afc 4. UITSLAGEN 20 EN 21 MAART 1954 KPC APC 0-1 APC 2 de Spartaan 2 -4-1 APC 3 de Spartaan 4 4-0 HRC 4 AFC 2-3 Germaan 2 APC 5 B-.2 PERSONALIA de afgelopen weken is er heel wat ge beurd in de AFC-familie: KAREL PRIOR trouwde met ANNEKE EYBERTS. De Heer en Mevrouw W.DE JONGE - BOSKAMP werden verblijd mot de geboorte van een 'o on. Le Heer en Mevrouw ESKES - KOOPMAN worden verblijd met de geboorte van een dochter. Namens geheel A.F.C, wenst het Bestuur aan het jonge paar en de jonge ouders veel ge- i5^i_I22E£P££§_en gezondheid toe LEDENLIJST NIEUWE LEDEN R.P.Domhof (welp) 22-2-43,Joh.Verhulst- straat 144 hs. P.Gijzenbrugstr. 12". 41 13-9-41, Saxen Weimarlaan APGS 4 APC 7 2-2 MOREN Watergr.meer .Mlewijckr2 AFC 2 AFC 3 Zeeburgia 3 10-2 2-0 3-6 MDSPJRANIEN AFC ZSGO ZSGO 2 AFC 2 1-1 3-0 ZATERDAGMIDDAG Giram APC 1-1 VETERANEN APC Black Devils 2-3 PROGRAMMA 27 EN 2B MAART 2e le 2.00 APC 12:00 BI.Wit 4 12:00 DM 4 12:00 AFC 4 12.00 de Meer 4 Waterg AFC 2 AFC 3 de Vol' AFC 6; raafsmeer 3-rLjckers 4; H 308, JUNIOREN 12„30 AFC RK.VVA B 502,- 3 e MDSPIRANIEN 11.30 Volewijckers li:00 APC 2 ±2.00 SCA 2 AFC; B 602, Buiksl Aalsmeer;B 505, 3e APC 5; G 623, ,4. ERDAGMIDDAG 3;00 Kruisster 3-00 AFC-comb. AFC; 9 AFC-v e t e r anen 2e ----------------------------- ------------------- ----- T.Kikkert fdon R.de Boer (ads CW.Ittmann (welp19-11-42Churchill laan 161 hs. TOT BALLOTAGE TOEGELATEN: W.v.d.Vuurst (welp) 31-12-43 Overtoom 468- N.Wolking (welp) 5-2-44,Legmeerplein 12'. ADRESVERANDERINGEN C.Gallée (wl) thans Bennebroekstr.12. D.Steeman'(wl) dpi.sold.legerno.340606343 4-1-le Gr.7e Pel.Snijderskazerne,Nijmegen. J. Stokvis (wl) dpi.kanonnier legerno, 330511347, 168e afd. Zware Lua,B Batterij kamer 122 Koudehornkazerne Haarlem. BEDANKT ALS LID RWcudstra j un OVERSCHRIJVING VERKREGEN W./i.van Oort (wl) mag thans spelen, CONTROLEURS VOOR ZONDAG De volgende Heren wordt verzocht om 12.30 aanwezig te zijn: Van der Velden Erdbrink, v.Klinken,ïhonusBrgaertZwaag,Suurbeek, de Vos,R,v.Nek,Jansen,Sierhuis,v.d.Heul. VAN HE elft;mcqmmissie Door de grote opkomst op do trainingsavon den moeten wij ons voortaan streng houden aan het destijds gepubliceerde schema. TOPICS OF THE DAY 1. Een nieuwe lente en een nieuw geluid; onze vier KNVB-elftallen wonnen alle; het 4e verliet de laatste plaats, het le stelde zich veilig. 2. Joop den Dekkerrerd gekozen in het voor lopig Ned.Jeugdelftal. Gelukgewenst I HET SUCCES VAN A.F.C. IN ENGELAHD_ Niet alleen dcor ons spel hebben wij in Lon den een zeer behoorlijk figuur gemaakt, maar ook dcor het bijzonder fraaie herinnerings bord, dat wij speciaal voor dezegelegenheid hebben laten bakken. Hoe kon het ook anders. Het is afkomstig uit het Keramisch Atelier"' "Marken", Toonzaal in Gebouw Heystee, Regu liersdwarsstraat 108-114. Als U eens iets geheel Maparts wilt geven bij geboorte, jubileum e.d. denk dan aan dit 2-E£s2_U_zulJ;_yerrast zyn °ver Uw succes V. V. V. V. V. ----------- ----------

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1954 | | pagina 1