f HET A.F.C. -BUL L E T I II RedactieEWvan Teunenbroek No. 27 26 Januari 1954 pstci uis, oor- in. UITSLAGEN'22 EN 23 JANUARI AFC 5-0 fATERDA&MIDDAG ADSV 7-1 PROGRAMMA. 30 EU 31 JANUARI 1954 g.00 AFC 3.30 HVC 2 .2.00 AFC 4 2.00 AFC 5 3hot( ik er, 5, de joen JUNIOREN 10.00 AFC 2 ASPIRANTEN 2.00 AFC 10.00 AFC 2 11.30 AFC 5 UW AFC 2 DCG 3 DWV 5 Ajax 2 WA BI.Wit 3 Aalsmeer 4 B 109 2e veld 2e veld A 503' 2e veld B 602 B 605 G 653 3e veld 3e veld 3e veld ZATERDAGMIDDAG 3.00 Giram AFC LIGGING TERREINEN HVC: Birkhoven bij Amersfoort. Giramt Terrein ZSGO, Velserweg. CONTROLEURS VOOR ZONDAG A.S. Vriendelijk verzoek aan de onderstaande he- n om Zondag 51 Januari om 1 uur aanwezig te zijn voor controlediensten. Bij onver- C. jhoopte' verhindering s.v.p.. opbellen de ir L.Woudstra, 710135: r Van der Velden Erdbrink,Suurbeek, Zwaag,Van ^"t I Klink en, De Vos,Hanhema,Van der Heul,Jan- Lo Jsen, Boszhard, ThcnusSierhuis PC. ------------------------------------- PARIEERICAARTEN VOOR AUT( Onmiddellijk naast de ingang van ons veld is aan weerszijden een ruimte gereserveerd elk voor vijf auto's, uitsluitend te ge bruiken door houders- van een daarvoor uit- ;ven Parkeerkaart.' De'politie zal deze plaatsen geen andere wagens toelaten. De parkeerkaarten zijn bereids uitgegeven officials, die op één. dag meerdere velden moeten bezoeken. rood- rda, Ier OF A.F.C.-INSIGNES Onze voorraad insignes was uitgeput. Er is nu een nieuy^e voorraad aangemaakt in twee uitvoeringen: speld of knoop. Het formaat is iets groter dan het vorige, de kwaliteit aanmerkelijk beter. De prijs is 1,25 per stuk. t ons zestigjarig bestaan in het zicht mag niemand zonder insigne rondlopen Aanvragen aan de 2e Secretaris, de Heer G.Stallmann, Valeriusstraat 237, Telefoon 715925. LEDENLIJST NIEUWE LEDEN E.D.Ohm (don) Stadionwog 209'. Straub (don) Beethcvenstraat 90"'. DE ACHTERHOEDE VAN AFC IS NU POTDICHT Na de nederlaag tegen HVC (5-0 wegers 1 opkomen van HVCis een radicale ver andering aangebracht in onze tactiek. 'In navolging van het Zwitserse grendelsys teem hebben wij het Ha-Ha~rijwielsiotsys teem ing 3t HA-HA-RIJWIELSLOT immers is een afdoende beveiliging, ui- terst solide en onverwoestbaar. Het steekt een spaak in het wiel van de te genstander en een stokje voer zijn boze plannen.- Vraagt daarom voor Uw fiets een Ha-Ha-rijwiel slot Voor de kloiihanciol: Handelsonderneming "CYCLIA" Singel 390,Tel.36378. Ü-EVONDËN IN HET APOLLOPAVILJOEN een vierkleurenpotlood met inscriptie: AFC 10 AROL. Het is terug te bekomen na oen telefoontje: 728514. Dl :IET BULLETIN De advertenties in berichtvorm, die elke Ln het Bulletin verschijnen, mogen' zich ii stijgende belangstel ling verheugen. Toch moet U ze niet an~ ders opvatten den als: "aardigheidje" voor de AFC-kas. Bovendien lezen negen- - paar 310719,''. ap ve vis UyrL WKÊ 1. .Wit ïiUr >s, 'ger^

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1954 | | pagina 1