Xh^jL \kr. AMSTERDAMSE SPORTTEENIGTNGJJ3MUW WIT AMSTERDAM VETERANENTOUENOOI OM DE M.VAN DIERMENBEKER te spelen op de Zaterdagen 8 en 15 September 1951 op de BYVELDEN VAN HET OLYMPISCH STADION; deelnemende verenigingen s groep A AJAX SroeP B 6 ZEEBURGIA DIS wedstrydprogramma Zaterdag 8 September APGS ARC BLAUW WIT 3 uur, 3,45 uur. 4.30 uur. 3 uurt 3,45 uur^ 4.3o uur. scheidsrechter A^CJJey Jr. irllol - BÏauw-Wit scheidsrechter A.C.Wey Jr APGS Blïauw-Wit scheidsrechter J£v,d.horst fi-i»v - Zeebureria scheidsrechter J~v«d,Horst D°WS> IaiS scheidsrechter W.H.Kreuger D W S - Zeeburgia scheidsrechter W.H.Kreuger programma Zaterdag 15 September veld.'l veld.2, veld_l^ veld„2£ veld.l, veld, 2.' 2,45 uur 4 uur V{m nr^2 eroep A '-"nr.2 groep B om 3de en 4de prys T SS!! lïoep A - nril groep B om 1ste en 2de prys Om circa half 6 prysuitreiking in het Clubhuis reglement. De spelers moeten'de leeftyd hebbengereikt van35 paar regiemem;, p iedere vereniging eventueel drie Uitzonderden iaïen* doch deze^uitzondermgen moeten dan minstSI^30^3aar!o,ud zyn en voor de toekomst met meer lh'comgétltiövërband uitkomen. De wedstryden duren op "de lste dag 2 x 15 minuten, de finales achter 2 x 30 minuten, Wanneer'twee" verenigingen in een groep gelyk.eindigen, dan beslist het do el gemiddelde. Is dit ook gelyk^dan zal de winnaar worden aangewezen door het nemen van drie straf schoppen^ door drie verschillende spelers. Deze strafschopregeling geldt ook voor de tinaies op Zaterdag,15 September. De wedstryden worden gespeeld met goedkeuring van den KNVB.afd,Amsterdam. Er zal op be^de dagen entree geheven worden. Het batig saldo van dit toumooi komt geheel ten goede aan de Wed,van Diermen.' PEóteaten^kun^u .niet m>rden ingediend. Indien er iets voorvalt, waarin dit reglement niet voorziet, dan beslist ae' regelingscommissie, van Blauw-..Tit, De toegangsprys voor volwassenen bedraagt 35 ets, voor kinderen onder .14 naar 15 ets. Er .zal een beroep worden rged&an"opTT|e-IedeTï'vanJBlauw-Wit om voor dit tourn^oi ook entrléTtëT betalen;- ----•■ ~-7 fa "fh y*G*f A/t M, Koppel aar A ;4 Administrateur^. Sloterkade.3» tel. 8757S. i»|.l«il

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1951 | | pagina 4