P.^^llIIgehj. unHnmna Ket A.P.C. - B u 1 1 e t i n Redactie^^^v^Teunenbroek £L*__2-5 TTTTnTAGMJ/fggSTRIJDBN 27 en 28 Jan, V"oIe"ndam -X.Ï.C. 3-1 A.P.C.2 - Ajax 3 1-1 A.^.C.3 - Laren 2 7-0 I.W.S.4 - A.P.C.4 3-2 A-F.C.6 - T.D.W.4 uitgesteld 31 Januari 1951. [DGE WEDSJRIJDa;_ AF.C-Zeeburgia. 0p Di ns dag" 2(3" F ebraszal een bridgewedstrijd worden gehouden tus- schen A.P.C, en Zeeburgia. Iedere club komt uit met 10 heeren-koppels. Wij vragen A.F.Cbridgers die aan de- lS2 AcFqCf - 3 £-e^%£~"^-e S-.Wv".^g^nejibroejc No? Uitslag wedstrijd; 3e 5ërmaan3- A ?„C.4 1-2 Alle apdere wedstri jclen afgelast PROGRAMMA1 Zondag_21.Januari 1951 2.00 uursA,F<.C, - Zeeburgia 2,00 uur:St.Panoratius 2 - A.F.C.3 2,30 uur:E*RcC,2 ■- A.P.C.4 11 -00 üutsA.F.C.5 - Sloterdijk 2 11,30 uar;A..PoC,6 - D.V-.0.S.2 1000 uur sOntwaakt 4 - AFC7 Adspirantarn TÖ700 uur;A.F.C.3 - ïe06G.3 10.00 uursSwift 4 - A,F,C4 Zaterdag 20 Januari 1951 3c00 uuriA,PcC, - Schinkelhaven LIGGIHG TBRREIENENs St^Panaratius; Sloterweg 1219 SaS3.il Spofflaan, den Helder OntwaaktSïichting Voor land,veld 22 SwiftV "Oïympiaplein Eecfê"na"vóncTTT"JanuariTH Café v.Tuylj ^Amstelveensoheweg. De Br.idg.ere verzoeken wij on; 7,45 uur aanwezig te zijn. Bit met het oog op de organisa tie, onder leiding van onzen Heer J.H.GlIkcns. ^BSHLIJ3:: A a a n v u 1 li n g E.0,M.Sohaap(wl)Zaanweg 112 Wormerveer J.ïf.Bngelkes(wl)Heroulesstraat 46 J.C Bo'swijk(wl)9c 5 31,Amstelveen Adamscheweg 427 G. v6Avezaath(c.on)Corn Schuytstr.36 A.Arsns(wl)Rijpgracht 26 I HBSoherhags(wl)Kwakerstraat 18 I FftReuveJ3.amp(wl)Berkelstraat 5 II1I GtC-HansonCwl)vaBaerlest raat 63 II J.Venkerdon)Dongestraat 9 McvtMinoswI)Keizersgraeht 295 Bovenstaande nis uwe werkende Leden u 1 1 e 23 tin 17 Januari 1951 De Heeren v,d,Velden Erdbrink,Stumpf KramerBosshard,Thonus en Bogaard worden uitgenoodigd Zondag a.s. om 12o30 uur aanwezig te zijn op ons terrein voor de wedstrijd A.F.C. - Zeeburgia voor controledienst. A.FVC; 1.ZimmermanC laus ,Kappe 1Ge luk, SVallmann, Fe ldmann, Wildschut Co- lij n„SouwensDiseeikoen.Velterna, Resi.BookeI.man, Poelemei jerPer ton, 35r ompIeidirga EC A»FrC.2.Bote GeislerMellegers tér Hors'tJanssen,Linschoten,Bark, Euwes,Hennuin,Janbroers,Griek, W» vc dcBerg, Ree* Bcokelman,Poelemei jer, Perton,B.Iromp.."Leiding: E0C, AsFC 3 Briede7v".,"dVb'ört m v.d.ïïerff hebben no g overscnrijving noodig en mogen dua niei opgesteld worden. ABRESVERAITDBRIHGI^ ij iri.aÏÏakl£cr^tnan's™"öi>erboom 184 III PcMeijer,thans Legerno,300214150 Kamer 157,2e Aan. Batt ,Koudehorn Kazer ne, te Haarlem. v. dYKurk,Lendering,W.v.d.Hurk, Groenhuyzen,-Huisman, j-de Waal,Stuy- venberg.Venema. Ress R.Meijer,1=Scholten,de Haan, Lë'ïderS .- de Y/aal S3seS^2SS,tï 1 uur Bua G« Haar l.m. stat. AFjk/f L:'l> ..Kalsbeek,SteensmafLeloux, W. KsTsbee kPKamer Bark, Bakke rBr eg- man V', de Jong.. ïroenev/oud, Rosberg, Re s -;Cr om oKo I e naar Her ok. ïeT3er j CKe rker 31^e nTcoroGt1130 uur Nassaukade hoek Overtoom. Afschrijvingen vóór Vrijdag 20 uur aan S*Ë0'KïHsEergen« Tel., 92258 4.t?:- c.- 5i l Moesbergen ;Arnoldus Caro Gaïavaiï,v0Teunenbroek,v,d,Ven,Hen- dr iksde GraafKloetvSomerenHuIs- ma n c Re sjJFr i s c hv c Zu t phe n LeidingT'1, Cc. IIZIP„iiXl Keim,Donk,Stokkink3Yanse, Zeegcra,ïmmig,v.DijkfHoogenstrijd, WilleBrand, v,Tiel(, Hess v„Hasselt,Zellerer0 jLeidrng^ E,C0 K-'Ï^'Q ;1„.|. Bakker .HornjWilmink, v.d.Zejjst Albers,Nijman,de Jong?Weverink,3eem, v s, S wo 3 de nvRuy v e n Res iGalmanvRij ns oe ver - LeiïïiegEcCr 2aterda£_iBuys .Kerker ,Bogaart ,Wiggeman- een/Kramer vBmdenSierhuis ;HautaBijl vRijnStallmannQ Res?FernhoutGipon Sijcegkonist J14.-10 ïïur Ber lage brug hoek Care Victoria met auco's A^mmf. ii n i ■-----—i -111 - 4 5 UU UWi iii 0 J. O II» V V C HM

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1951 | | pagina 1