-A ï±kl IwlfTf H i -* v -m, m Het A.F.C. -Bulletin No. 20 Redactie Mr.Eysvogel Wij wenschen allen bulletin-lezers een geluk- Tot BALLOTAGE toegelaten; kig en voorspoedig: 1949. ij,** t>o..— ,,.i -- et*w^*t- 6 Januari 1949 Het A.F.C, -Bulletin Redactie Mr.A.Eysvogel Programma voor 9 Januari; Zaandijk - A.F.C.? A.F.C.2 - Haarlem 2; •Zeeburgia 3 - A.F.C.4. Programma voor 16 Januari: A.F.C. - Vr'schaar; BlauwWit 2 - A.F.C,2 'tGooi 2 - A.F.C,3; A.F.C.4 - K.V.V.3. UITSLA GEIT van 19 December: Senioren: Hilversum - A.F.C, A.F.C,2 - D.O.S.2 A.F~.C.3 - Zeeburgia 2 H.R.C.3 - A.F.C.1 Ajax 7 - A.F.C.5 A.F.C.7 - S.D.Z.5 Qosterpark 3 - A.F.C.8 junioren: Z.S.G.O. - A.F.C. A.F.C.2 - Zeeburgia 2 Adspirantens Ahrenda 3 - A.F.C,5 A.M.V.J.2 - A.F.C.5 Vriendschappelijk: A.F.C. - P.S.Y. K.B.S.-tournooi 2 O O O 6-0 afgel. 1 O O o 12 iVelox 2 't Gooi 2 E.D.O. 2 Zeeburgia iAjax 4 r.V.V.2 Rapiditas 'f A.F.C.3 Blauw Wit A.P.G.S.2 Hilversum 30 December 1948 2 3 2 0 - 2 - 0 W.Frisia 2 Assendelft 2 Z.F.C.3 Volew,3 Kennemers H.R.C.3 Meteoor 2 D.W.S.4 K.V.V.3 Alc.Victr.3 - A.F.C,4 Zeeburgia 3 1-2 afgelast Het Het jK. zoodot HAND HEEF1. 2e, 3e en 4e hebben niet teleurgesteld. 7e schoot uit zijn slof, 't Zal niet h ,W,V. liet een veertje bil y.ü. haar KANS wederom IN 3 Het 7e schoot uit zijn sxoi, 't aai niet j.^.g ;-|5 zich kampioen kan SCHAKEN: Daar er blijkbaar bij de A.F.C.-ers, &e'êfl. althans zeer weinig anim9 bestond, werd van deelneming aan het tournooi van Kennemer- van deelneming land afgezien. A.F.C.5 Swift 9 Ahrends 3 S.C.A.2 O.D.I.V.2 K.B.V.2 Aalsmeer V.V.A.6 br?jikfii.] (LESr-BSUJH zal plaatsvinden in het Clubhuis op Zaterdag 1 Januari 1949. De aanvang is bepaald op ca. 4 uur. in verband aet de beperkte ruimte kan geen toegang worden verleend aan per sonen beneden den 20-jarigen leeftijd. De ADSPIRANTEN-competitie wordt tot en met 16 januari iy4^ stop gezet. A.F.C. D.W.V. Spartaan Elinkwijk Velox W.F.C. H.V.C. Vr'schaar Volendam Zaandijk Hilversum 2 10 16 - Copy voor de JANUARI-SCHAKEL. De medewerkers worden dringend verzocht hun copy op uiterlijk 31 December 1948 in te leveren. Wij wenschen G.van Hoppen veel geluk en voor spoed in Ned.lndiè", waarheen hij op 4 Jan» 1949 vertrekt, zulks voor een verblijf al daar van circa o jaar. PROGRAMMA VOOR ZONDAG 2 JANUARI: A.F.C.2 K.F.C.2 D.W.V,2 BlauwWit Spartaan Volew,2 Ajax 2 D.W.S. 2 Haarlem 2 D.O.S.2 Z.F.C.2 18 16 22 16 28 15 19 L. 23 y. 32 Senioren: 2.00 uurs A.F.C. - W.F.C, 2,30 uur: Z.F.C.2 - A.P.C.2 12.00 uurs BlauwWit 4 - A.F.C.3 12.00 uur: A.F.C.4 - Z.F.C3 (2e veld) - 26 1 11 12 Wie helpt Gerrie Stallmann uit de nood Met spoed heeft hij de beschikking noodig over twee ongemeubileerde kamers met gebruik van keuken. De Indië-Commissie zond 't volgende telegram aan onze jongens in Indiës Vroolijk Kerstfeest. Gelukkig Nieuwjaar. A.F.C, leeft mee. oooooooooooooooooooooooooooooooöö00000000000 ig DENKT AAN DE INDIE - COMMISSIE g POSTGIRO: 8. 5 0 8 6 o S.de Waal Donarstraat 6 ©oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo© „_4X 7rt TTT

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1948 | | pagina 1