3 Het A-F.C, - No, u 1 1 t i n Rsdagtles I-fc ,A „Ey3vogel programma v'öor_12 Dejp_;,'4J3», 2j6ü'"uüïl*"?>C;.-5"w=Vo"; 10,30 D,W.V.2-ASF,C.2 12 c 00 uur .i,F-:c 4-Kennemers 2» 12.00 H,sumv-AFC 2 December 1948, UITSLAGEN van 2.7,„jr28 November 48 Seniorenj_ A^F^cC'"-" Volendam I 9 AoF=Cc4 ,Z,S.,G 0a3 Ajax 2 - AoFo0(.2 AeFcCc5 r ^J»"' Meteoor I'Fo.0,6 - 26D«Oo3 2eeburgia 6 - AUF0C»"7 AePaQ...8 Ontwaakt 5 Junioren; wWit-~3 - AcP.C.2 Co Aa" smeer Adspirante 1 2 3 6 5 ispiré nz~ JïFcCjj Y,?.|- .6 -'• './Y:7;:C„5 Lijnden 3" - A»F<,C06 3 - 4 2 2 1 1 2 1 0 - 2 LIGGING TERREINEN; .J Fokke 4j Ouderkerkerdijkjte bereiken met ys_. pGn^.je te gap ver Zuid.Wandelweg. "NcF,C,,4s Dam,v..Isseltweg; te bereiken met spoor en met Maarse Kroon, eindpunt Keizer Karèïweg, Vplew,Juh, Buiksloot (veld 4)« K0B0YoJunas Terrein Jaagpad; via IJsclub tot Aalsmeerweg naar Sloterweg voorbij Luchtv0Laboratorium,dan linksafe Markthalleno Jt,.W V- loopt uit en AoF.C verzwakt zijn goede öositle,- Do wedstrijd tegen Elinkwink van. Zon aar a sis thans van het allergrootste be lang-, DsW0V, is nog niet klaar met Volendam en Spartaan niet met vriendenschaar in Culemborg= TAN HET EERSTE GRIJPT DEZE KANS. Het kwam door een overwinning op de Ajax- reserve's gelijk ™et het leidende K3F.C.2. Do adspiranten 5 bleven nog ongeslagen* V". 10 7 Ao F, 0, Spartas 10 b Elinkwijk 10 tcF,Ca 10 4 2 0 3 1 2 2 3 19 28 21 20 14 6 16 16 li. 12 lt 13 1/. - 1' 11 Rcode shirts zijn momenteel weer,verkrijgbaar ■bij "Sport1, Ceintuurbaan No» 153» LgDENLIJS T i Adreswijzigingen; Ikoon vanaf 9 Deo.Willemsparkweg 173 h£ G,,J, ind vanaf 2 Dec,s Louise de .Colignystr,r28 I Den Haagc JROGf 'ZONDAG o DECEMBER 1948 Senioren; ars Elinkwijk - AeFoCe 2c00 aars -AcFiCvS DaW„S,2 12,-00 uurf- AoF«Gs3 - Rapiditas 3 2.-0 uurs West Frisia2 - AoFcC.4 2-00 uur? A,F5C,5 - Shell 2 lOr-OO uur? Fokke 4 A.F.C.6 10..00 uurs »,F,0«4 -• Ac-F„C,7 Zo00 uurs AoFeC.8 0 Fokke 5 Junioren; Ie veld Ie veld i2,.00 uur; Volewij okers - A.FrC* 11,30 iiuri A-FcCc2 - Spartaan 2 intens iur'; A F.Co - Z,S„G<,0o 10,00 uurs AV,FCC •- Swift 2 )0 uurs V<,7«A,) - ACFC,C.4 (2e veld (3e veld (3e veld 2e veld 3e veld EoOornelissen (.don) Ja.cjlarisstraat 14 hs, V9VoAc3o;- LEDENLIJST(vervolg) Bedankt of afgevoerd Aanvulling 16. GsR,,B0Beets7wl)J,H«-G,Pëtersen(wl.) Adreswijziging; lieVoKranendonk(wl) naar Apollolaan 117 SeKuyt(wl) naar Bronckhorststraat, 6'II. Veranderings Ë'8V.. d 9-FTöegSrvan don3 in werk. lid. 1. K6F„Ca2 10 7 0 2. A„F-,C,2 10 6 2 3Spartaan- 10 o 2 4, BI-b Wit 2 10 '4 5C Ajax 2 10 5 6, D,W,V,2 10 3 4 7, D«W0So2 10 A- 1 8, Volev;-,2 10 J 3 D„0US,2 3 10 3 2 lOoHaarlom 2 10 2 4 ll.Z.;FcO,2 10 0 2 - 16 14 7 c 31,wit 4 10 80 UoV-,V02 10 9o Rapiditas 2 10 10„Hilversum 3'10 1I-.A, Ff C„3 10 2 2 2 2 3 5 2 2 2 5 6 17 20 17 7 7 14 - 31 24 19 19 33 6 4 9>, Konnemers 2 II 3 3 ÏO.A, Fo C,4 11 3 0 1]BAlo,V±otr,2 11 2 2 12cZeebmrgia 5 11. 2 2 21-20 9 15 - 31 8 19-29 6 19 - 42 4 (Tot Bi toegelaten; nker'(ads7 Imêtstraat 50 I HoJongevos(ads) Watteaustraat 9 II G JoM^v.Pqcrtèn Sr (d.vti)Jac,Obrechtstr.23 H-C .Janus (don!' Wouwermanstraat 1 JCH ■c.-ieseen(don)Zocherstraat 29 L.Ha rjads) Sarphatistraat 139 Lf,F, .berg'Jan Luykenstraat 50 Il(wl) R.CoZeeff(ads). da Costalaan 72 Amstelveen HïJ.Teiwestads) Hoofdweg 78 RffJanssens(adsy„Baerlesiraat 36 II AoHoSphmeink(adaj Rooseveltlaan 58 III HoBieshaar(don) Ford„Bolstraat 51 Elinkwijj- ^._A>JlsC. Bij* voTdoende deelneming zullen de suppor ters weer met bussen vervoerd kunnen wor- donn S0v.p, zich ten spoedigste op te ge ven bij den Heer T6v„Veen (Tel; 31777 of 81372).Vertrek bus wordt bij de bestellir medegedeelde Lmg INDlE/COMRgSSIE Postgiros 8 5 0 8 6 S,do Waal Donarstraat 6 Denkt IJ nog eens aan deze commissie hoeft do ondorsto plaats verlaten. Zondag a,s, 'voor do K.N,V.B.-elftallen over de geheole 1 linie een zoor bolangrijko dag. ,A.F.C.-crs WIJ REKENEN OP JULLIE

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1948 | | pagina 1