I i-: ■■■■i Senioren; XTFrÜT. '"-"Yelux^ Vciewijckers ■■- ■•WFvC»4 A,F,C»5 - laJ suseer 3. Jïadjoe 3 - 0,6 Juniorens Rapiai'jas - A;?,0»2 Adspirahtem A.T. 0,2 - 31aux;it 4 - 5j?*a.3 A,g«c.| - J n i! ..F,, C«r; - l"i .'-.,-2 A^FoO.ü -- Öermaas 2 3 2 2 7 - 0 2 - 0 - 1 -^ 0 2 - 3 7 A 2 q 0 7 - 1 2.,00 uur; A«.F*et,.7 K.B,1?" 11,30 uur* D.7»A.V<3 - AcF.C.8 JlD70Ü''uür; A«F»Öi - de Spartaan [■11.30 uur? i.FftC„2 ■- D4Ê.CS iAdspiranten: 1 lÖTrOCruurTSlau^it 3 - A.F„C.2 10c 30 uur: Ahrends -*JUF?C<>3 00 m5T»ï aa'ismflAT» 5 A~F«Cs4 'OtüMBER 1948: (Ie veld) Seltt 2 (2e veld) (2e v ld) C2e veld) (3e veld) .2 «00 uur: Aalsmeer 10.00 uur: StF,C,5 t»T' <3e' veld) LTGGIHG TERREIKEMï Anrona.s:'2uid«Wandolweg. Cönrolex Aalsmeer 3? Sportlaaa, Aalaméar-Zuid. r H.Y.C, - A.F,C< Suoüorïers voor 0,03011 wed^trijdfbehalve eij f die-zich. in hot clubhuis na den wedstrijd fA»F-.C»~Veiox reeds hebben opgegeven)gelieven inmaken* Junioren .1 stolden wederom teleur* \~~""'~r,Z'^jr:T^nr~' Junioren dédöa göée wo?k door hot ongc- ^^M^^A7;,yy^Aaa^ slasren Rapi^ifes Ie kloppen en neg '.vul in Sfeesp,- feepirant -v. mi 8, .bleven runners u en adsp,.'5 bloei' nog Steeds oaigesjagen, LEPSTTLIJST; Aanvulling 14, sdariKx c Ie "^'aal 'J:.' Sos:(juaj ;KttSig:ier(v/l) jt'fir eswi2! 1 TTTTvAjteii,-!. /l,r,!'.;..r n/a Hiaofeelman ?/aGe,yseu.da::,nr.ur SeizerSOTaöfit ^82^ ThBU v..i,iröevegi;-ïv»'l,naar l)eurloostr,24. Nieiövo lo".; •Jij' net"" rl'é'rtjalXen^wiiiOQÏ: zijn we met veel nsengr^T^T;. lein ob lil (.mag spelen) hoeren a.s» Dinsdag allemaal aanwezig zijn om ons in-staat té stellen het tournooi op dien avena te kunnen-be^xndigen» 3>e Clubavond-commissie B tandem; T ;d.n."" I f)0 Teranderii' X~H5^rr".r. R„G.Prior van S^Moesbergón van werk.,lid in' buitenlid b„P.vbpeltor van -t/ork.lid in donateur. L.Ho^n.-ir, vrxn ^oji> in v/erk.lid. R„G.Prior van .vjru.lid.xn donateur. Spartaan I Vr s ehaai" Yolen-iam gaandi:5k EilvorB;v:i BeV»d>ï?«ter (voBrKèen p/g lÜJÖceca» Reé ïrebfeestraat ^;.lfcaS- Canada vartr ^egxt- rtrokken iLiili'ilSü.JJ5|?ove Ai-nax- j^g^Q 3,00 uux-s Aw-F*C ."i:;t. - BlanwWit Vet:ï :.Gliêna gröö^ xü üdl atUIT&l diploma's dat ^fv,fSSPe<J:irlë,JIöor de Bank terugkwam met de aantekening ''Wordt gegireerd" of "wordt over- geschreven**, Voora, van de jeugd kwam een zeer fó?°S aantal diploma's retour. Afgezien van 1 ^\f?1J?7agTtJïF,Cehierdoori extra kosten heeft' en nat overbodige werk dat hiervoor verricht moet worden, dringt.het Bestuur er op aan de verschuldigde contributie ten spoedigste te voldoen, ÏÖgen leden.ïfexin gebreke "ïifverl P^v£ont1loutïes H^xë te voldoen, zullen eventueel maatregelen genomen worden, J'" :uuu,iiucioVIUÜ1l XWJ J.J.J. CöSlot^ads, v^Hogondorpstraat 168 I ,ads. Krommertstraat 7 II Is, Baarsjesweg 292 II i on 7 Jkk. pdonZeeburgërdi jk" 43 ?hTT^^brink-don, Vechtstraat 104 Jot8Kuhxwilm Jrtdon, 's Gravelandscheweg 31 jWie weet het ADHES van H.E,, Mulder (als j^* (voorheen Saenredamstraat 39 III, 3e,dènjïe Const.Huygonstr.92 II i,ads, Merwedeplein 8 bv. ^■■^■■HMiHHI ^H! ;-'!«<(^^a'3rrt*31«'>v'.»-»i'";tólj4t''H a .^i„.: -'?«?«-> PrOjR'ï-'iniK! V0O7 .il,*. F C t. -^ *-' &*>3J X. -2 f' T7 ">T .1 T,1 H it.lU.!'.4 "- Ji'f V! i' CKixO - U J 0 9 A Q i

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1948 | | pagina 1