J ■Rpriflr.tie Mr.A.Eysvogel 9^«f.P A,R.O.L.-tpurnooi: TTYT^Yi^Wï van T SanternhfirJ Het A.F.C, ^lullet i.ja 8 September 194& I Ligging ïorreinont LSi-nifHtaa^ .i' n da Vnr,QlFir\r> tn Weesn. Vanaf Het A.F.C. - B u 1 1 e tin 1 - 2 - 1 - Redactie; Mr.A.Eysvogel No, 4 26ste AROL-tournooi. Uitslagen van 29 Augustus: Volëhdam - A.,F.C, H..B.S. - Zeeburgia -.. P.S.V. - K,F.C. Blauw Wit - JJvV.V. 4 (H.B.S. wint met Strafschoppen). PROGRAMMA voor 5 September: 11.00 uur,,:. K>F.C. - Blauw Wit j 12.50 uur: .H.B.S-, - Volendam I4.4Ö uur:'Korfbaldemenstratie 15.40 uur: Finale 16.50 uur:;'Prijsuitreiking De beide eerste wedstrijden duren 2 x 45 minuten, de finale duurt 2 x 30 minuten. ^Contributie 's, Ook op den 2den AROL-dag kunnen aan de leden-ingang de contributies worden vol daan.- Opgemerkt zij, dat de contributie in eens of in 2 of 4 termijnen en dus niet in termijnen kan worden voldaan. De contn- LEDENLIJST. 1 September 1948 Aanvulling No, 4 mties Ln een tex ceer donateurs en der' welpen moeten worden betaald. Het "VRIJWILLIGERSLEGIOEÏT" wordt verzocht om uiterlijk 10 uur op het terrein aan wezig te zijn. UITSLAGEN: ïufufluf i fö^I^-vMi?- it A.FoC.B - V.V.A. 3-0 C 1 u b. a v o n d e n; Men wordt er aan herinnerd, dat., te begin nen op DINSDAG 7 September, de clubavonden in het Stadion (beneden de eere-tribune; worden gehouden. Er bestaat gelegenheid daar auto's en fietsen te stallen. Competitie-programma- 12 Sopt: A,F.C,-Elinkwijk}D.W.S.2-A.F.C.2 Rapiditas 2-A.F.C.3;A.F.C.4-Frisia 2} 19 Sept: D.W.V.-A.F.C.|A.F.C.2-D.WiV.2j(ll uur) A.ü'*C.3-Hilver3um '3?Kennemers 2 - A FC A 26 Sept; A.F.C.-IIilvorsumjD.0.S.2-A.F.C.2; A.ï,TC.4-H.B.cC3;Zeeburgia 2-A.F.C.3 3 Oct: W.F.C.-A.F.C.;A.F.C.2-Z.F.C.2; ATF7ÏÏ73-Bi.'.7it 4;Z.f„c.3-A.f.c.4 10 OctA.F.C,-Zaandijk;Haarlem 2-A.F.C.2; AFC4-Z e e'burgia 3« 17 Oct: Vr'schaar-A.F.C.jA.F.C.2 -Blauw Wit 2;A.F.C.3-Gk)oi 2iK.V.V.3-A.F.C.4 24 Oct: A.F.C,-Spartaan;Volew 2-A.F.C.2; A.P.G.S.2-A.F.C.3; A.F.C.4-D.W.S.4. 31 Oct: inhaalprogramma. Bedankt of afgevoerd; J.H.v.d.IIoogen(jun):A.A.Weyde(don)j W.G.v.d.Meulen(wl);W.H.J.Jansen(don}; J.ThtBlank(.iunl;Fr.J.de/Heer(wlJ; R.C.Hannes(jun};J.Komen(jun-);H,F.Volkers(oun). Adrg swi ,i z i ging t - M,Hansen(don) naar Prinsengracht 6Q4, Medisch gekeurd: J.77,den Dekker(ads) mag spelen. Overschrijving: J.H.Blankvoort p/a Dongestraat 9 II (mag thans dus spelen;. Veranderingen: J.Zwaag Van don. in werk.lid J.A.Eofc van w.1. in donateur G.J.N.Wijnand van w.1. in donateur E.J«.Benedict van don. in werk.lid J.J.v,Koperen van b.1, in werk.lid, g.J.A.Krüisman van w.1.'in donateur D.Steeman van w.1. in donateur. Adreswijziging 77.van Dijkhuizen naar Tegalweg 12 Batavia Ifleuwe Leden: lJ.ScjieopenedonSoerabayaEmbang Tand!ong No,i5 'Pot BALLOTAGE toegelaten: ,T,M.Arnoldus,-d on, Stadionkade 106 ha, ■:-.H.Fl3erman,don,v.T.v,Serooak,i*eg 22 bé. Nogmaals CONTRIBUTIE: Zij, die hun contributie geheel hebben yol-« daan,behoeven bij diploma van de 4d« de loketten* alleen het ie t'ermion te, t/aonen. VANAF ZONDAG 5 SEPTEMBER 1948 verkrijgt n alleen toegang op het DIPLOMA 2^TT en 1^ i.JK*raeq Het diploma 1 geeft geon recht meer op^tob-. gang tot de terreinen, Voor de jeugd staan nog do volgende wèd- wtrijden op het programma: 12 September neemt het late Junioren-elftal deel aan het toumooi van Victoria te Hil versum. Verder spelen waarschijnlijk op dien datum nog 6 Adspiranten en 2 Junioren en 2 welpen-elftallen togen Blauw Wit, Op 19 September vinden op het Zoeburgia- terrein wedstrijden plaats voor al onze Junioren en Adspiranten-elftallen. Zaterdag 18 September spelen de welpen tegen ZT;eb~ur7*ïaT ln het volgende bulletin volgen nadere mededeelingen. MM rt^s=s=rs= t3ltt»«CStSSCi

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1948 | | pagina 1