1:1 i ^Redacties MrAEysvogel UIT3LAGJ3N van 27.28 en 29 Maart -Q-OnJPTQ,"fc,itiQJ. Senioren; 'Stormvogels 2 - A.P.C.3 A.P.C.4 - V.S.V.2 A.P.C.5 - Fokke 2 I.P.C.7 - Wilskracht 4 A aspiranten^ Spartaan 3 - A.P.C.3 D.W.V.5 - A.F.C.5 A.P.C.7 - Volewyckers 9 Veteranen; Het A.F.C. - B u No. tin B-4- 0-1 Pekke n.o. 6-0 "2-0 A.F.C. - Landbouwbank K.N.V.B,-Beter: ---- Alcmaria vTctrïx - A.F.C. ijveren Kraai-tournooi; C« - De Jagers?" A.F.C, - H.B.S? 2/4 I.F.C.; - QuickfH) 2 LïXiAjuJeugd tournooi; C-Ads- Volewyckers p.F.CAds. - A.F.C. F.C.Ads. - Ajax 'Z .EL GO-Jeugdtournooi; Ids lffl).Cs. -A.P.C. A.F.C, - E.D.O. D.O.S. - A.F.C. Jun.I_.j_ A.F.C. - E.D.O. ~T3erchem^St>ort - A.P.C. FC .-Jeugd tournooi; •SI A"j&x" 2 - A.P.c; A.F.C.2 - N.F.C.1 A.F.C.Jun.IÏ; 3e prijs 6-0 2-0 0-3 2-0 1-1 1-3 1-1 ö-o 1-0 0-0 3-1 0-0 BESTÜÜRSVERSAjD^j^NG op VRIJDAG 2 APRIL. Om 8 uur prcies. tfit het MZ.V.V,»gïeuwa"r J^twï *Ï3 kans tegen A.P.C, daar op het mooie H.P.C.-terrein? Ja, Toen de stand 1-1 werd door dat ferme schot van Henkie Vink.was ,le% m?Sel^k» omdat het zelfvertrouwen van L..Ü.L. daardoor een geduchte opstopper kreeg. Maar een fenomenaal op schot zijnde Disselkoen, wien alles lukte em die aan een Bakhuys in zijn beste dagen deed denken, schoot alle hoop aan scherven en een geheel gedemoraliseerde Z.V.V.-ploeg moest het Tide- £jk aanzien,dat,de.sknd^|oï69-l werd opge voerd. Laten wij niemand in het byzonder de flWL^y01^ Tesen MT A.P.C MOESTEN WIJ de vlag strijken. spo veel Wij wensenen rtief de succes «rare oe bij i oude Zaansche, die L§P. Jp^^SSjncasgeer' :oo A.F.C.Jun.' 4e prijs egradatie-wedstr'iden, an ing de 2de klasse zal handhaven, OPSÜLLliGffl? jCJiiLüLi, PöeleseyexvdWerf fWilmink, Caro Zeevers,Klumper,foerdeman.de Groot,v,Thiel. Ees' Mortier,BlamkstéiH, PwUMA voor ZONDAG 4 April 1948; V.B.-Bekers --------- "2.50" uurs.fennemers - AJF.C. I '-* -B."Seriewedstri,]f den? Senioren; A.F.C.6 - Eland (2e (3e veld) veld) ÏÏ.W uur; A.F.C.6 - Eland 10.00 uurs R.A.P.5 - A.P.C.7 Junioren; f2~roÖ~uurs A.P.C. - V.V.A. irantens ïjT«"Ö"0~TzurfTolewycker8 - A.P.C. 11.00 uur; Z.S.G.0.2 - A,F*C*.2 i^rriS-WSDSTRIJDEN; ■2.00 uur f AY. C2 - D.O.S.2 [0.30 uur; A.F.C.3 - K.P.C.3 12.00 uur; Keoiemers 2 - A.P.C.4 2.00 uur; Roda '3 - A.F.C.8 p.30 uur; A.F.,C.Adsp.5 m .Spartaan 4 (5e veld) v'd.ileul, {fcsJL&ilifrL Voet,v,Noppen,Gipon,v.Manen,Kins- .apinga,A,de Jong,v,Rijn,Nijman,Weve- Hess Sierhuis, tergen, rink,SaafJ, V7U Post Re Leider ïïtokkink, H.Stumpf. (Mosveld 2) (Velserweg) (ie veld (Ie veld Leiders M.de Granj Bijeenkomsts Pggk A.F.C. ÏÏToë omsts Peek Cloppenbure Dam,8,45 uur. dj^2^Plaaï,v.S6nuppen*Mumfor, waaüHanpemav^d T .leman.$$roobach\v.d ruiselbergen,v,Vüen.Koers ueenkomstïOvertocm b.d,""' luis om 10.00 uur. LA,P.5t Zuid.Wandelweg, Complex C Boyenkerk, Noorddammerlaan 65, te be- tTT" trein en^us Maarsé Kroon* -•■--• INLIJST: Bovenkerk, reiken mei Leiders Standen !,-D.W.V,2 i.W.v.Teunenbroe Idres luidt te ïnf .Dêp,"0st,_ ?red.Hendrikkazerne te Blerick(L), lansj D. ,Comp. oL2a Aanvulling J_j. 1 Haarlem 2 Spartaan 2 z.p!c;§ a Blauw*Wit 2 K.P.C.2 .pei_. t J.B.Renes mer 6. pvNigtevogtwlverhuisd naarj v.Tuyll v.Seroosk,plein 5 Be*. A.F.C.2 lè 3 6 9 Stormvogels Alcm.Vict.2 Blauw Wit 3 Zeeburgia 2 Hilversum 3 E.D.0.2 U.F.C.3 IHelder 2 H.F.C.2 f.F.C.3 Het TWEEDE ELFTAL heeft thans dTkans~nïet~' E^ è^S^n hand. Zondag moet van.Volewyc- kerö 2 gewonnen worden,dan kan op zijn gun- Blauw WitX2Jk gekomen wor<ïen met D.O.S.2 of Nog te spelen; Volewijckers 2 - A.F.C.2 lip?C.2-D.w7s:2,S,2; K»P»C«2-:B1^w Wit 2 en

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1948 | | pagina 1