t z.v.v. 5lHLsab#$e? d<? ^^ieëiröëfêntïïd'ën'iëïël genheid tot trammg,belt dan op 90517 en P..Dougal staat tot Uw dienst. —--—;■- Jfet JJtCyB; u .1 1 ,e. tin Denkt U aan de-KIE^-AVOND[in het-Clubhuis op ilSpelers-devies Donderdag 19 Fe^F,'^ om 8.30 uür. f f ----------------------------------------^>t "wij GAAN ER VOOR" Gewlj^i^d^ro^a^riia 2J3 Febr.'48: AFC-Alcm.^ictrtxï ATF/C^dTÖ.Sl A,P,C.3~A.jax 3. got BALLOTAGE toefw'iajteni A.v.Hasselt,'wl,Stadhouderskade 109 2 èn LEDËM.ffS'I'j Adr 9 s wi ,i z igingen 4£-^ÖÜJü^J?JL., .19 Februari lg4_8 Leden-devies: WIJ' ZIJN ER BIJ?WIJ ZIJN PRESENT" KLAVftRJASi Blauw Wit-A.F.C,, gewonnen door Blauw Y/lt -Blauw ffi.t 43567 punten met 28 marsenen A.F.C, 37555 punten met 12 marsenen Onze beste koppels v/aren Nesenberend - N.Kalsbeek en W.v.d.Berg-Cserno,die du dus op Chr JüiggVleïjn7r>l,Tanak Abang 77,Batavia G. 5 maxt °nZG kleuren v/eer zullen verdedigen. G.v.d.Neut, jun,d,pl .sld.' 281120391 Pare Pard.(z.Celebes) ^YA?^cnriTv.ing ver.kreeg C.W.de Graaf,ac per 1272.48,mag dus opgesteld worden. UITSLAGEN van Zondag 15 Februari lq/.fl. Senioren^ I7F757"^"T. 0 ,-G3 _0 Olympus 5 - A.F.C.7 afgek. A.F.C.8 - V.V.A.6 4-2 Juniorens VrV,A.2-A.F.C.2 A.F.C.3 •- Z.S.G.0.3 Veteraneni A.F.C. -'Black Devils 4-5 4-2 (ie veld) (3e (2e veld) veld) Zaterdag en Zondag worden.de adspiranten» competitie's hervat. PaOGRAJlfflA, voor 21 en 22'Februari 19*48 s' gondap: >'éhrUari" I^AffT Senioren; 2,30 uurY H.V.C. .-'.A'.F.C. 10.00. uur 8 A.F.C.3 - ïï.F.C.2- 1,1,00 uurs W.F.C.3 - A.F.C,4 .2,00 uurs B.P'.C.Z - A.F.C.5 2.30 uurs D.R.C.3 - A.F.C,6 2.00 uurs A.F.C,8 - A.D.E.3 Juniorens Ilr30'"uur"s Ajax.- A.F.C, 12,00 uurs A.F.C.2/-* D..W.V.2 Ads_girantenr TÖ.00' uurTD.W.V. - A.F.C. 10„.00 uurs A.F.C.2 - Ajax 2 10„00 uurs Zeebuxgia 3 - A.F.C.3 10.00 uurs A.F.C.4 - Ajax 4 11,30 uurs A.F.C.5 - Anax 5 laterdajg 21 JFbbruari- 1$4.S .''..00 uurs Blauw Wit" 6 - A.F.C,6 i.00 uurs A.F.C,7 - Volewijckers 9 3,00 uurs A.F.C.Vet. - V.O.V.Ve.t. ^xGGING TERREINEN; r B«P'.'"C"',|s ToorlancT, terrein 17 £lraIchelïïn|V^Se^j5-bUS ol Per boot^ ijax Jun.s Voorland,terrein 2 JJc';v,v.s leeuwarderweg, veld 4, (2e veld) 3e veld) 3e veld) Junioren II brachten zich door een overwinning op V.V.A.2 in volkomen veiligheid,Wie Volgt Ü.V.V. Spartaan O.S.V. West Frisia H.V.c. T»Ö.G. Velox "/.F.C. Ale.Victrix A. F. C. Nor te spelen; We'sfYrisia-Z.V.V, U.V.V.-Z.V.V-; Z.V V.-T.O.G H.V.CA.Flc.j A.F C.-Alcm. ^aie°m!vI-A'F-G--? ^V.-O.S.V., Wij kunnen thans zeggens "De Tweede Klas in EIGEN HAND" gotiek &p Februari, om 2_^00 uurs A.F.C.?- f.F.C. (vr.sch.) D.O.S.2 BI.Wit 2 K.F.C..2 A.F.C.2 15 15 13 16 5 3 3 2 3 5 3 5 28-37 35-36 22-29 19-41 1; IJ 9 9 H.F.C.2 K.F.C.3 Helder 2 A.F.C.3 16 12 17 14 6 5 5 3 0 12 1 10 42-42- 29-52 17-40 12 12 10 7 Junioren: Germaan A.F.C, V.V.A. 11 12 13 11 4 2 5 1 2 2 22-28 20-3$ 15-24 14-39 10 8 8 4 J nu: Mulder,ads;3,3135,Saenrêdamstr,59 TT] J,Lub?ads,9o1.38,Jasonstr,30 iÉPfwefff) Onze spelers zeggen'; "Y7IJ GAAN ER VOOR/' Onze leden zeggens i!WIJ ZIJN ER BIJ! S7IJ ZIJN PRESENT" c;ir.y.2 15 1 1 13 19-^6 3 Junioren II'spelen Woensdagavond, 3 Maart 9m fO^ uur op on3 veld oen li r>h+wori <=+■«-! -i^ tegen een slerke AmlïerdaSsche jlugd^cSmbf- i

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1948 | | pagina 1