Het A.F.C, - E u 1.'1- e Re da et i eMr» A. EysvogelNo«' 5 Uitslagen 24 Augustus 1947. Be Quick. (Z-) -.A.P.C/ 3 ;2 ■- S.E. G. 1,- A.F.C. 2 5-2 S.E.C.2 -■--■■ A. F*'C; 3-' 5 —0 .t i n "Voorwaarts"-tourni9.oi. 28 Augustus 1947 Overschrijvingen: Overschrijving ;naar A.P.C.verkregen: A.Albers (wl.C.<H. Brouwer ads G.L.Röben(wl.):J-, .L.yoigt(wl); E.C-.Werner (wlen E. A. Trompjun) Het A.F.C. -Bulletin Redactie: Mr. A.Eysvogel Ho4 Ledenlijsten: Binnenkort zullen de nieuwe leden lijsten aan de- diverse functionaris sen worden uitgerreikt. De-in dit bulletin opt.e nemen wijzigingen moeten 'in de nieuwe ledenlijsten' worden aangebrachte De eiftalcommis- sie's gelieve "jij de opstellingen te controleeren ofiemand.nog lid is en gerechtigd is om te spelen. Z at erdagmidd ag-Vo etb al Het Bestuur overweegt om voor de Za terdagmiddag-competitie in te schrij ven. Zij die 'aan de Zaterdagmiddag-' competitie willen deelnemen en het plan hebben om zulks het geheele jaar te doen, v/orden verzocht zulks per briefkaart aan den lsten secre taris ten spoedigste mede te deelen. Indien men aan de Zaterdagmiddag competitie deelneemt, mag men niet voor de gewone competitie's uitko men» Men geve zich alleen op, als men geregeld kan spelen. Indeeling K.NV.B.-elftallen voor 1947/19484 A.F.Clde Spartaan,West-Frisia W.F.C. O.S.V.T.Q.G, ;-2.I Augustus .194.7 0* L, H.V.C.Z.V.V., U.V.V. Velox en Alc.Victrix. A.F.C.2: de Volewijckers 2, K.F.C, 2, Z.F.C.2, D.W.S.2, de Spar taan 2, D.W.V.2, Haarlem 2, Ajax 2, DcO.3.2, BI.Wit 2f A.F.Co: K.F.C3, Blauw Wit 3, Hilversum 3, Alc.Victrix 2, Stormvogels 2, E.D.0.2, den Helder 2, Zeeburgia 2, H.F.Cr 2 en Ajax 3. A.F.C.4: C.N*F.2, Z.F.C.3, O.S.V.3, Kennemers 2, V.S.V.3, Q.S.C*2, Zeeburgia 3, W.F.C.3, W.S-V.'30 2, West Prisia 2, K.P.Co 4, (12 clubs) Uitslagen A.P.C. - Robur Velocitas van Zondag 17~Augustus A.F.C. A(jun)-Robur2 - 3 A.P.C. B(ads)-Robur7 - 0 A.P.C. C(ads)-Robur3 - 5 Het programma voor den lsten dag (op het A.F.C,-terrein) luidt: 11,30 uur: H.B.S. -A.F.C. 12.-50 uur: Hermes D.V.S.-Zeeburgia 1-4#10 uur: A.G.O.V.V. - P.S.V. 15.30 uur: D.W.S. - .K-F.C. De wedstrijden duren 2 x 35 minuten; bij gelijk spel direct strafschoppen. Toegang AROL-wedstrijden: Toegang tpt deze wedstrijden wordt alleen verleend ;op diploma 1947/1948. In verbandjnet veelvuldig misbruik, dat met lidmaatschapkaarten in het verleden is gepleegd, moeten alle diploma's van een foto van den hou der voorzien zijn. Kaarten voor A.R.O^L'e (1ste dag) Leden, die plaatskaarten voor kennis sen en familieleden wensehen te heb ben, kunnen deze'verkrijgen.bij de firma Bosch Co, RAADHUISSTRAAT 4, doch zulks uitsluitend op: Woensdag 27 Augustus van 9i: tot 12 uur 's morgens Kaarten voor i-gR,,Q3L^2de dag) ..Onze lecien krijgen plaatsen op de Eere-tribune, te weten D.E.F.(bene den) en 0 (boven)Overigens geldt hier: wie het eerst komt, die het eerst maaltc Leden, die kennissen of familie wensehen mede te nemen, kunnen kaar ten voor deze vakken verkrijgen bij de firma Brugman,Amstelveenscheweg No .-2 94. Bestuursvergadering wordt gehouden Dinsdag 26 Aug.1947. De K*K«V«B*-competitie neemt een aanvang op Zondag 14 September 1947. Wedstrijden voor Zondag 24 Aug. 2.00 uur: Be Quiok'(Z) - A.P.C. 1.00 uur: S.E*'C«2 (Soest) - A.P.C.3 3.00 uur: S*E«C*1 - A.F.C.2 Opstellingen T\T ~D j -; 4- .UUAA J. J_ J---1- II. nii/" - ij'it'y-ii-',-1'- t'h .iin-i .in -i i.1 ■----------------- Z O C Z

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1947 | | pagina 1