Het A,F„C, -Bulletin Redactie: A.Eysvogel No De heeren Dorlas en Ir,Emeis hebben onze vereeniging verlaten. Junioren en Adspiranten moeten zich voor jeugdzaken, afschrijvingen en?;, zich dus niej meer met deze heeren in verbinding stellen. Voor de jeugdafdeeling is voorloopig de volgende regeling getroffen,: Jeugd-secretariaat: Chrt Euggeleyn Sr. Hendr.de Keysoxplein 28 bé", (tevens belast het de technische voetbalkeuring) Alle adspiranten en junioren moeten vanaf heden hun evt„ afschrijvingen richten aan een der beide volgende adressen: G.ïh.v.ïïigtevegt, Z6omstr.8 (Tel:28?00) S.W.v.Teunerbroek, W.de Withstr.36, (854.ll) BESHTURS; VERKIEZING Ter completeering van het Bestruif wordt door het Bestuur als candiüaat gesteld? de heer G.Tk.v. Higtevegt,, Genoemde candidaat wordt tot de eerst volgende Algemeene Ledenvergadering als Bestuurslid beschouwd, tenzij minstens 7 le den schriftelijk op uiterlijk 18 April '475 aan het secretariaat te kennen hebben 'gege ven dat zij een schriftelijke stemming wen- schen. ------1 nu 11------ r 1 1 111 .i ■■ift Ij -. 1 ii 1 Tm Door den A.V.B, wordt sedert het begin var dit seizoen een OFFICIEEL ORGAAN uitge geven, waarin verschillende artikelen en verder natuurlijk de program:ia 's, uitslagen- en standen staan opgenomen. Het abonnements geld bedraagt Fl« _8o- per jaar. De A.V.B* doet een dringend beroep op de leden om een abonnement te nemen, waartoe men zich kan opgeven bij het Bondsbureau, Valeriusstr.53 Desgewenscht kan men eeriige proefnummers., aanvragen. De oorspronkelijk tegen 15 April '47 vastgestelde Alg* Vergadering is uitgesteld tot Donderdag 24 April 1947 in 't Clubhuis.; KLAVERJAS 10 April 1947 -WEDSTRIJD 40 i De revanche-match tegen D.'W.S. vi: dt plaats op Woensdag 16 April om 8.00 uur precies bij "Van Tuyll". Be volgende koppels worden uit- genoodigd: Bonkink-J.Disselkoen; de Y/aal - DDisselkoen} A.M.Disselkoen-Thonus; Buren - Cserno; Stumpf-Scheepstra; Bessem-v.Teunen- broek; Stallmann-v.Veen; Kikkert-Hurwitz. Reserve: Sj.v.d.Meulen en P.Verhaaf, Eventcafschrijvingen bij den heer T.v.Veen, Sassenheimstraat 68, Tel: 81372. UITSLAGEN van de Paaschdagen. U.V.3. - A.F.C. West Frisia 2 - A.F.C.4 ZILVEREN KRAAI 1 - 2 ai gek 1 1 0 - 1 1 - 2 1 0 5 - 0 0 1 1 - 5 A.F.C.3 - R,CH.2 A.F.C.3 - H0B.S.3 A.F.C.3 - Laakkwartier 2 V.V.iU - JEITGDTOÜRNOOI (adsp) Blauw Wit- - A.F.Cc Ajax - A.F.C. A.F.C - D.W.S. A.F.,C.-Jun. - Nederl,Jeugd XI PROGRAMMA voor 12 en.13 April 1947. Zaterdag:' 3«00 uur: Veteranen - Black Devils 2,00 uur: A.F,C,Adsp.3 - D.W.S.4 (vr.sch.) Zondags Se_nioren_s_ 2.,00 uur: Kennemers - A.F.C* 2s0ö uur: A.F.C.2 - Ajax 2 2.00 uur: A.F.C.3 - D.W.V.? 2.00 uur: Purmersteyn 2 - A.F.C.4 12,00 uur: A.D.W.3 - A.F.C.5 12.00 uur: A.F.C.7 - Schinkelhaven 3 Junioren: 10.00.uur A.F.0,3 - R.A.P. 12.00 uur: A.F.C.4 - A'damsche Boy; Adsp i ranten 11,30 uur: Zeeburgia r- A.F.C. 11,30 uur: T.iO*d. - A.F.C.2 iO.00 uur: A.F.C.4 - Swift 3 11.00 uur:. N.F.C.2 - A.F.C.5 L, KWARTET^WEDSTPJJP A.F.C. - Watergraafsmeer op Donderdag 10 April 1947 om 7„45 precies bij "v.Tuyll". ONDERLINGE BILJAR^^STRjJDEN op Zondag 13 April om 7,30 uur precies in "Hotel Suisse", Kalverstraat- LIGGING TERREINEN; Purmersteyn: Purmerend (over de sluizen) A.D,Wc :.terrein No.11 Complex Weesporzijde. Zeeburgia: Eruislaan. T.O.G.J achter Zeeburgia. NtF.C.s Amstelveen, Dam.v.Isseltwsg 51. i

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1947 | | pagina 1