W 1 l 3 6 22 36 uadactio: Mr, A.Eysvogel Het A,F„C. - B u 1 1 e t j n Ba. 40 10 April 1947 its Redactie; Mr. A.Eysvogel Kwartet-wedstrijden. Uitslag WgMeer - A.F. C. dd 27.3 .47: Resultaten der A.F.C, -koppe Is: P V T Suyver-Buren 5 5 2 6 890 - 741 Bessem-v.Veen 5 3 2 6 915 - 851 Gé Bosch-Eysvogel 5 2 3 4 876 - 923 NestelroM-Kappelhoff 5 2 5 4 854 - 926 2 x Meilegers 5 2 3 4 845 - 995 Staats-Mets 5 1 4 2 657 - 973 Walther-Scheepena 5 1 4 2 613 - 947 v.Gessel-Snelleman 5 0 5 0 541 -1100 Het A.F.C. -Bulletin ZILVEREN Bovenstaande koppels worden uitgenoodigd om mede te spelen in den returnwedstrijd op Donderdag 10 April 1947» om 7.45 uur pre cies in Café v.Tuyll. Bericht van verhin dering te richten aan: A.Eysvogel (Tel: 22533 of 34134). WgMeer won 26 partijen, A.F.C. 14. De be zitters van een domino-spel gelieven dit noodzakelijke materiaal op 10 April mede te brengen. Er zijn 8 spellen noodig en bij v.Tuyll zijn er slechts 3» Biljart-wedstrijden: Op Zondag 13 April om 7*30 uur precies bij "Suisse" in de Kalverstraat. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. 5 April 1947 KRAAI - TOUMOOI te houden op Zondag 6 April 1947- Deelnemers: A.F.C.3, ïï.B.S.3, Laakkwartier 2, R.C.H.2, D.W.3.3, Excelsior 3» H.B.S. 2/4 en Quick 2. De wedstrijden duren 2 x 15 min. zonder rust. Eerste wedstrijd van A.F.C, om 11.15 uur. De spelers moeten hun broodje medenemen. Opstelling: Eskes, Minderman, v.Kranendonk, v.d.Hurk, Steensma, v.Emden, v.Turenhout, B.Spelter, 'R.v.Nek, Duinker, B.Bakker, Holterman, jJacobs. 'Bijeenkomst: Centraal Station 8.45 uur. Trein vertrekt: 9*05 uur. UITSLAGEN van 50 Maart 1947 iSenioren: U.F.C. - R.C.H. K.F.C.2 - A.F.C.2 Zeeburgia 2 - A.F.C.3 A.F.C.4 - Zeeburgia 3 A.F.C.5 - Electra 2 A.F.C.6 - D.W.S.6 T.O.C.5 - A.F.C.7 Junioren: Z.S.G.0. - A.F.C. D.E.C - A.F.C.2 Sloterdijk - A.F.C.3 Adsüiranteu: Joooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Commissie - Indië Postgiro 8 5 0 8 6 3. de Waal Donarstraat 6 "0OOOOOOOO0000000000000000000000OOOOOOOOO' Ledenlijst: Afgevoerd of bedankt: C.Stroom (don), C.Bronner (don), J.SchrSder (don), M.O.F.v.d.Heul (don), H.v.Craaikamp (wl). Weer opvoeren: S.P.Spelter, (wl) Kinderdijkstraat 20 III Geballoteerd: J.J.Wille,(jun)C.v.d.Lindenstraat 15. HOLLAND - BELGIË 2den Paaschdag na afloop van den inter landwedstrijd is er een réunie in ons CLUBHUIS, Het verloop van den wedstrijd zal in het Clubhuis over de radio gevolgd kunnen v/orden. A.F.C,2 - Z.S.G.0.2 R.A.P. - A.F.C.4 A.F.C.5 - K.B.V.2 A.F.C.7 - T.I.W.5 afgel. 8-0 1-4 2 - 3 s.n.o. 1-4 2-1 0-1 3 - 3 afgek. 13-0 4-0 2 0 Zeeburgia 13 9 A. F, 13 9 Z.F.C, 12 6 W.F.C. 12 7 West-Frisia 12 5 4 ÏLV.C. 12 5 3 R.C.H. 12 Hilversum 12 Kennemers 12 Alkjn.Boys 13 De Spartaan 13 2 4 3 3 1 4 3 4 0 8 1 9 3-10 5 3 4 3 37 40 55 22 52 33 27 19 24 20 21 22 20 22 18 22 15 22 15 29 11 26 9 35 8 37 7 36 6 A. F, C. D.W.S. Blauw Wit Junioren: 10 9' 1 2 7 0 9 5 1 0 38-10 19 2 22-17 LJ 3 29-22 1,. ■ZONDAG 6 APRIL 1947 (ie PAASCHDAG). West Frisia 2 - A.F.C.4 twee uur. Opstelling: P.Spelter, W.de Jonge, Boogaart, de Graaf", N.Kalsbeek, L.N.Kalsbeek, Leloux, Nauta, v,Dr*iel,Heriusen, Keineman, Benner, Mellege-rs. Bijeenkomst: 11.00 uur, K.L.M. 'Leidscheplein. MAANDAG 7 APRIL (2de PAASCHDAG) 10.30 uur. A.F.C. Jeugd XI - Nedorlandsche Jeugd XI. Ouwehand, v.d.Werf, Buisman,P.Meijer,Bark, v..Soomeren,Postmaa,Bookelman,Kuggeleijn, Bregman,Perton,F.v.d.Hurk,Moesbergen,Strijbis. De A.F.C.Adsp.1. doen a.s.Zondag (ie Paaschdag, me e aan"t "V v.Atournool, üaciere medeüe e im- gen volgen per briefkaart. Li '1 't? n aj b

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1947 | | pagina 1