I f' u'iai üMSTEKDüMSCHE FOOTBALL CLUB •ai&erafd.: Biljarten Amstp-rrtsm 9^ W°c1,+ ~^nin Het A.F.C. Bulletin gdactie s. MjjL°Mgvogel -^cë^r: Ba Spartaan - iU?,C, 2.OC uurs A«F.C92 -- D.CS.2. Ï°°ZL 20 Maart 1947.- 30 uurs A.F .3 Velox 2 1 2,00 uurs Jest Frisia 2 - A.F.C4 11,00 uur juni or ons "TOTr .E.W.2 - 6F„C.6 ,C04 - Rodi Bspirantenj, ïï.30 au 's Do* .V. „30 uurs. Zceburgia 10,30 uur? Sport - AsFiCv5 i ssi ng terr ei nén s ,2 - A.,P.C6 wordt 2 - A.F.C.2 gespeeld op het ,C«-terrein. Leeuwarderweg-.. nrgiaKruislaan 'Rijksstraatweg jjuivericrecht (terrein Davenu 'bij- de Burg.v.Damstraat) Indien au'le competitie-wedstrijden worden gelast; schuift dit programma op naar 30 aaart, .Tor -een K«ÏT.VcB0~wedstriiden gespeeld,dan verandert het programma van de k'v .Bo-cpn-petitie. Commissie - Indi§ Post"iro de .85036 Donarstraat 6 Sooooooooooaoóooooooooooooöooooooooooooooooö »C.C. eindigde in Ingeval van verhindering gelieve zulks .ONVERWIJLD mede te deelen aan A.Eysvogel, "aleriusstraat 60 ■Het ligt in de "bedoeling 2 weken later de :returnmatch te spelen hij "Van Tuyll". -o-o-o—o-o— Lejienlijstj_ ■Bedankt's A.J.Weèrméijer Jr. (don). A.J.Weèrméijer Sr. (don). Onderlinge BILJART^-WEDSTRIJDEH. Ite houden op nader te bepalen plaats en datum. Voor deze wedstrijden bestaat zeer groote belangstelling. Er schuilen vele miniatuur j-Piet de Leeuwtjes en v.d.Polletjes in ons !nieti'g clubje. Op dezen avond zullen sluimeren- 'de talenten als. crocusjes uit den grond schie- iteho Reeds schreven de volgende leden, bekend '.staande als uiterst fijne en intelligente 'biljarters voor dit tournooi ins DJ'«Bessèm j A'.É'Bos B'.PBonkink, JBakker iF,v,Dijk Sr-.., A.M.Disseikoen, D.Disselkoen, l-f „Disseikoén, IhVërdonck, J.Scheepstra, !t.Staats, A.Eijsvogel, N.A.Scheepens, G.Thonus, jfï.Stallmann, J.Meijer Jr, J.E.Cserno, G.Hauber, !C*A„Emeie, P.Sanders Sr., H.Stumpf, T.v.Veen, JLoHorn (invite), A.Mets, J.C.A.Suyver en ij„F<»R.Nes"télroij, U ziet een "all-star-team". Er wordt ge speeld "libre volgens average" in poules. Nog kunnen wij enkele inschrijvingen accepteeren. Schrijft dus liefst per omgaande, doch ;grgxaaf smeer". A.F.C Wees niet bleu. ..en Klim in de keu! 2^ Deze weTsTrïF^^dTpla^tröp Donderdag !W.G„Staats, Clmrchilllaan 2D a. Tel; 22o05. Haart l?i'7, om 7-g- uur in Café "Middenweg" j------------------------------------------------ denweg 4^ - 42» Rijwie.lstalli.ngs Middenweg 49 - 5L. De volgende spelers zullen voor A.F.C, uit- :m: \t.G.M.Bosch, J.M.H, Broeksmit, J„C.A.Suyver, A.Sysvogel, J9J.F.V.Gessel, taco.MeilegersJÖA„Meilegers, A.Mets, Scheepens, J„SneIleman, J.F.R.Nestelroijj G„ i.ïï.Zappe:Ho.:-'?\; ¥.G.Staats, T.v.Veen, ■Ta,Vol!lrlnh'.;, en J.Walther. 0. Z, aserve D„J )orl lOOOOOOOOOÜOOOOOOOOOCüOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOg

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1947 | | pagina 1