21 juni 2010 88e jaargang nr. 11 20. AFC'S DOCHTER ACC Onze dochtervereniging Amsterdamsche Cricket Club (ACC) stond het afgelopen seizoen voor de enorme opgave zich te plaatsen voor de nieuwe Topklasse. Reeds begin augustus was die plaatsing een feit, een prima prestatie gezien het feit dat ACC het jaar daarvoor net was gepromoveerd naar het hoogste niveau. Hiermee heeft ACC zich weer gemeld bij de top 8 van het Nederlandse cricket. De club floreert: de aantallen bij zowel de jeugd als de senioren nemen toe, en sociaal is de club een centrum van activiteit. Het veld en de accommodatie behoren tot de top in Nederland. Het vlag genschip heeft het op het moment van schrijven van dit verslag lastig in de zeer competitieve Topklasse, maar de aansluiting met de middenmoot lonkt na de winst op HCC, de kampioen van 2008. Alle andere teams spelen momenteel in de top 3 van hun competitie, dus een wederom succesvol seizoen lonkt. Wij wensen het bestuur en alle leden van de club veel succes en sportief plezier gedurende het resterende verloop van het huidige seizoen 21. 4 MEI HERDENKING Op dinsdag 4 mei om 18.00 vond de traditionele Dodenherdenking op ons sportpark plaats om de clubgenoten van AFC en ACC die ten offer vielen aan de terreur van de Duitse bezetters te herdenken. De herdenking vindt altijd plaats aan het einde van het pad tussen onze velden 1 en 2 en de nieuwe kunstgrasvelden. Hier staat een monument met de namen van degenen die ons tijdens de 2e wereldoorlog zijn ontvallen. Dit jaar verzamelden zich ongeveer 35 aanwezigen die luisterden naar een toespraak van onze voorzitter Machiel van der Woude die met respect sprak over diegenen die zich tot het laatst bleven verzetten tegen het kwaad. Kransen werden bij het monument gelegd door Machiel van der Woude namens AFC en Voor zitter Guido Dukker namens ACC. 22. IN MEMORIAM Scheidend secretaris Kees Gehring vervult in deze zijn laatste droevige plicht: "Gedurende het seizoen 2009-2010 zijn tot groot verdriet van hun dierbaren én van hun AFC-clubvrienden de volgende AFC'ers ons ontvallen. Op 14 oktober 2009 overleed na een lang ziekbed AFC-Ridder en oud le elftalspeler Paul Meijer (79), op 21 oktober 2009 op de veel te jonge leeftijd van 56 jaar ons lid Rijk Lam en op 5 januari 2010 de oudste in leven zijnde AFC'er Guido Kiemenay (95). Wij zullen aan deze AFC'ers onze eigen herinneringen bewaren en via deze herinneringen zullen zij in onze gedachten blijven voortleven". 23. RESUMÉ Hiermee komt een eind aan het gedenkwaardige seizoenseizoen 2009-2010. Een seizoen waarin wij ons 115-jarig bestaan vierden met veel fantasti sche evenementen. Waarin meer dan 100 teams aan de competitie meededen en waarin ons lste, hetzij nog meer eens herhaald, voor het eerst in de historie kampioen werd van de Hoofdklasse A bij de zondagamateurs. De vraag kan gesteld worden of het bij AFC vooral gaat om de prestaties, of zijn sfeer, gezelligheid, traditie en identiteit aspecten die de boventoon zouden moeten voeren. Dat kan voor iedereen verschillen. Feit is dat al deze elementen onderdeel uitmaken van AFC en in feite de club maken tot wat hij is. Belangrijk is dat de vele honderden AFC-ers, waarvan een groot deel al heel lang lid is, zich in voldoende mate moeten blijven herkennen in hun club. Het is aan het bestuur en de commissies om hierin de balans te vinden en deze te blijven bewaken. j Gelukkig staat AFC er in veel opzichten uitstekend voor. En dit in tegenstelling tot talloze andere amateur- verenigingen en BVO's die zowel organi satorisch als financieel in zwaar weer verkeren. Wij zijn qua ledental groter dan ooit en oefenen veel aantrekkingskracht uit op jeugdige voetballer tjes, waarvan wij er helaas ieder jaar weer een aantal moeten afwijzen. De prestaties van vele teams, het is hierboven uitvoering beschreven, zijn voortreffelijk. Daarnaast spelen velen binnen onze vereniging voor de sfeer en de gezelligheid. Al deze teams zijn ons even dierbaar. En laten wij er voor blijven zorgen, hoe graag wij soms ook willen winnen, dat wij vooral ook blijven scoren op sportiviteit en goed gedrag. c Wat kunnen wij van volgend seizoen verwachten. Niet al te veel mutaties in ons eerste; ook de succesvolle trainer Cor ten Bosch blijft. Dit geeft vertrouwen voor de nieuwe uitdaging die Topklasse heet met veel sterke tegenstanders en busreizen naar 'verre oorden'. Maar ook de onzekerheden rond ons sportpark blijven op de agenda. Het bestuur zal er alles aan doen om het belang van AFC in dit traject zo goed mogelijk te behartigen. Natuurlijk speelt ook de noodzakelijke en steeds verdergaande professionalisering van de interne organisatie een rol en zullen wij weer veel aandacht geven aan de jeugd, maar uiteraard ook aan de senioren. Dit geldt zowel voor de selectie- als voor de meer recreatief ingestelde teams. Last but not least zullen wij in deze economisch lastige tijden proberen een aantrekkelijke partner te worden en te blijven voor AFC Vriendelijke Bedrijven en andere sponsors. Dit alles vormt uiteraard een grote uitdaging voor een bestuur dat in gewijzigde samenstelling het nieuwe seizoen ingaat. De ervaren en zeer deskun dige bestuursleden, Kees Gehring en Edwin Geluk, stoppen ermee na vele jaren onze club op bestuurlijk niveau te hebben ondersteund maar zijn uiteraard niet weg en hebben zich bereid verklaard hun taken goed over te dragen en, indien nodig, de zittende bestuursleden met raad en daad bij te staan. Wij zijn de vertrekkende bestuursleden buitengewoon veel dank verschuldigd voor hun geweldige inzet gedurende vele jaren. Ronald Koster, al vele jaren bestuurslid, zal de plaats van Kees Gehring als lstc secretaris gaan innemen en Lou Hekster, voorzitter van The Reds en een ras-AFC-er, komt als nieuwe commissaris Seniorenvoebal het bestuur versterken. Wij wensen hen veel succes toe in hun nieuwe functie. Maar het bestuur kan het natuurlijk niet alleen. Samen met de vele deskundige en enthousiaste commissieleden en andere vrijwilligers zullen wij AFC ook het komend seizoen naar vermogen blijven ondersteunen. Wij zien het nieuwe seizoen dan ook met veel vertrouwen tegemoet zien. Ten slotte wil ik graag alle AFC-ers die een bijdrage aan dit Jaarverslag hebben geleverd hartelijk bedanken en hoop en vertrouw op een voortzetting van deze samenwerking in het nieuwe seizoen. Namens het bestuur van AFC, Ruud Mantel, 2e secretaris. Amstelveen, 16 juni 2010. 14

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 2010 | | pagina 14