immsl [GRUVFF] mazDa @lnter urua leasing Dit is de Schakel die komt binden. De oude club aan d'oude vrinden. A FC. UHIENSCH polak [554 roodhart V©/ uylings §f|^ DEKO BV SPORTS Het bestuur van de AFC heeft met ontzetting kennis genomen van de ver schrikkelijke vliegramp en de gevolgen daarvan in de Bijlmermeer. Onze diepe gevoelens van medeleven gaan uit naar de slachtoffers en hun achtergebleven familieleden, vrienden en kennissen, maar ook naar hen die de ramp van dichtbij hebben meegemaakt of in de omgeving van de rampplek wonen. Deze ramp zal nooit vergeten worden en het doet de kleine problemen van alle dag, die zich bijvoorbeeld voordoen bij het besturen van een voetbal club, enorm relativeren. Wij wensen alle betrokkenen veel sterkte voor de nabije toekomst. Bestuur van de Amsterdamsche Football Club BSpKlynveld Jfifo) X van de Braak ^ENGINEERING 14 oktober 1992 73e jaargang nr5 W I k i CREDIETVERZEKERING toiletreservoirs

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1992 | | pagina 1