de A.F.C. Schakel WAT IEDERE AFC-er BEHOORT TE WETEN LEDENLIJST BESTUURSMEDEDELINGEN verschijnt tijdens het seizoen iedere 14 dagen Redactie Gerard Trebert 033 - 94 25 76 Organisatie Roy van Dijk 6 44 55 19 Lay-out Lex Rimini 6 65 43 70 Administratie Bep Bonnet 6 4219 15 Drukkerij Print Team 6 43 01 19 Zetterij Trendsetter 6 45 55 93 Fotograaf Jan Otsen 6 40 19 92 Medewerkers: Jan Steensma, Pim Adriaansz, Henny Somers, Chris Schroder. Sportpark Goed Genoeg, De Boelelaan 50, 1081 LR Amsterdam Telefoon 6 44 55 75 (clubhuis), 6 44 12 11 (tennispark), 6 44 43 50 (informatie afgelastingen). Adres secretariaat: Johan de Bie, Amsteldijk Zuid 119,1188 VJ Amstelveen, tel. 02974 - 3 72 Administratie: Postbus 71793, 1008 DG Amsterdam, tel. 6 61 15 13. Contributies: t.n.v. 2e penningmeester AFC Postbank 24 10 02 AFC BESTUUR Voorzitter Jan van Dijk 6 44 5519 Secretaris Johan de Bie 02974 - 3 72 Penningmeester Dick v.d. Klaauw 6 43 35 23 Vice-voorzitter Kees Gehring 6 41 61 85 2e secretaris Ger van Caspel 6 45 72 30 2e penningmeester Edwin Geluk 6 43 37 22 Commissaris Alg. Zaken Marcel Koster 6 46 30 70 Commissaris Pers Publ. Gerard Trebert 033 - 94 25 76 Commissaris Jeugdzaken Machiel v.d. Woude 6 62 38 67 Commissaris Techn. Zaken Nol Kuikens 035 - 6 22 09 AFC COMMISSIES/CONTACTPERSONEN Elftalcommissie A Elftalcommissie B Elftalcommissie C (zatten) Jeugdcie secretaris Jeugdcie penningmeester A junioren B junioren C junioren D junioren E junioren F junioren Zaalvoetbalcommissie Veteranencommissie Toto-commissie Evenementencommissie Archivaris AFC FUNCTIONARISSEN/TRAINERS Pachter sociëteit N. v.d. Meent 6445575 Administrateur Sal van Gelder 6 61 1513 Trainers senioren Henny Schipper 6 42 43 67 Dirk Spits 6 9019 32 Piet Ouderland 075 -16 57 35 Trainers jeugd Dirk Spits 6 9019 32 Jesus Esteban 6 44 27 18 Dick Bakker 02152-6 99 95 Jan Verhagen 6 95 16 56 Theo Janssen 03240 -1 31 91 DOCHTERVERENIGINGEN ACC Pieter Sandberg 6 43 02 94 ABC Monique v.d. Heijden 6 43 90 49 ATC Alfred van Soomeren 6 42 07 97 Stichting Goed Genoeg/ Johan de Bie 02974 - 3 72 VSGG AFC - opgericht 18 januari 1895 Henk van der Jagt 6 44 32 29 Hans Mulder 6 46 38 18 Hans Hulst 6 92 65 17 Cees Jochems 619 82 43 Jan Benoni 6 64 26 10 Theo Boonstra 6 73 42 98 Stanley van Loggem 6 79 96 71 Jan Koomen 6 44 38 31 Maurice Koster 6 43 85 18 Ad Westerhof 6 44 42 17 Gerard de Winther 6 97 25 08 Wouter Amesz 6 47 18 30 Jaap Pluim 6 42 53 33 Peter Roosenschoon 6 73 35 71 Paul Koster 023 - 24 51 66 Jan Vermeulen 6 42 73 55 CONTRIBUTIE Het is inmiddels februari en 10 a 15% van het totaal aantal le den en donateurs heeft zijn contributie of donatie voor het sei zoen 1991-1992 nog niet betaald. Het bestuur heeft dan ook besloten om spelende leden die op 7 maart nog niet aan hun verplichtingen hebben voldaan, niet meer voor opstelling in aanmerking te laten komen. U dupeert dus uzelf, maar tevens uw elftal. Voor eventuele 'regelingen' is het nu te laat! De contributies luiden, inclusief de toeslagen, als volgt: Werkende leden tussen 25 en 65 jaar f 410, Werkende leden onder de 25 en boven de 65 jaar f 325,— Jeugdleden f 260,— Donateurs worden vriendelijk verzocht f 125,— te betalen. Spelende leden hebben dus nog bijna een maand! Haast u! De kandidaatleden vermeld in Schakel nr 11 zijn per heden als lid aangenomen. Kandidaatleden J.P. Nijenbandring de Boer, 26.5.56, sen., Herengracht 68, 1015 BR Amsterdam, tel. 6202960; knvb nr 4215 Nick van den Brink, 12.4.84, F jun., Woubruggestraat 38", 1059 VT Amsterdam, tel. 6152778; knvb nr 4213 Samuel de Goede, 2.5.83, E jun., Binnenkadijk 135, 1018 ZE Amsterdam, tel. 6274571; knvb nr4216 Justin Axwijk, 25.11.7, C jun., Rondeel 118, 1083 MG Amster dam, tel. 6422867; knvb nr 4217 N. Fluck, 3.3.64, sen., Veerstraat 86', 1075 SZ Amsterdam, tel. 6757778; knvb nr 4218 Weer opvoeren als lid Kai Uiterwijk, 18.8.78, C jun., Stoutenburggracht 14,1107 KW Amsterdam, tel. 6967052; knvb nr 4214 J. Bruinsma, 4.10.74, A jun., Zomerdijkstraat 12', 1079 XA Am sterdam, tel. 6447132; knvb nr 4208 Adreswijzigingen L. Engelsman sr.Q. Massijsstraat 11077 MC Amsterdam, tel. 6717238; knvb nr 4034 L. Engelsman jr., Q. Massijsstraat 1,1077 MC Amsterdam, tel. 6717238; knvb nr 2803 B. Jacob, Smedemanplein 7, 1182 HV Amstelveen, tel. 6477922; knvb nr 3784

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1992 | | pagina 2