CD m 'z&Lüa olivetti \CRUVFF] AFC IN BEELD ©inter leasing SPORTS =^§F" roodhart V®/ uylings 'GJ Klynveld toiletreservoirs Dit is de Schakel die komt hinden. De oude club aan d'oude vrinden. H Zaterdag 5 mei, op de middag van de nationale bevrijdingsdag, was de achterzaal van de sociëteit weer vrijwel geheel gevuld, deze keer ter gelegenheid van de opnamen van het AVRO-radioprogramma "Kom eens langs....". Deze keer kwam onze Nobelprijswinnaar (1986) Karei Prior met zijn medewerkers en NOB-technici naar Goed Genoeg ter gelegen heid van een uitzending in het kader van het 95-jarig bestaan. Op de foto gastheer Karei Prior en Pim van de Meent, hoofdpersoon in het programma met in hun midden aan de tafel Dé Stoop. Voor verdere bijzonderheden zie pagina 3. 16 mei 1990 - 70e jaargang nr 20

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1990 | | pagina 1