IXt A FC IN BEELD oliuetti wUa AGRIHAMA \CRUVFF] SPORTS ©inter leasing Dit is de Schakel die komt binden. De oude club aan d'oude vrinden. polak roodhart uylings I stoffen fournituren MSTERDAM 7 december 1988 - 69e jaargang nr 9 De rubriek AFC in beeld was gereserveerd voor een foto van het grandioze St Nicolaas feest, waarbij afgelopen zaterdag 100 kleine AFC-ertjes (C t/m F-junioren) aanwezig waren. Helaas werd echter geen geschikte foto ontvangen zodat de rubriek AFC in beeld deze keer een lege pa gina te zien geeft. I northern telecom toiletreservoirs I I

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1988 | | pagina 1