AFC IN BEE LD olivelli AGRIHAMA [CRÜVFF] SPORTS ®lnter leasing Dit is de Schakel die komt hinden. De oude club aan d'oude vrinden. polak roodhart uylings I sinds 1928 M S T E R D A M I 14 september 1988 - 69e jaargang nr 3 I Het nieuwe seizoen is voor de jeugd van AFC op formidabele wijze van start gegaan. De A1 junioren hebben via drie fraaie overwinningen de voorronden van de interregionale jeugdcompetitie overleefd en zich derhalve geplaatst. Verdere bijzonder heden in de rubriek 'AFC in beeld' op pagina 4. Op de foto bovenste rij (v.l.n.r.): Cor Verrijk (verzorger), Piet Ouderland (trainer), Maurice Ouderland, Leonard Perelli Cippo, Ar jen Coorengel, Peter v.d. Dungen, Ralph Tier, Sander Keizer, Erwin Smit, Kees van Oevelen, Edwin Oostenbrink, Jos Beer man (grensrechter). Ondersste rij (v.l.n.r.): Cees Jochems (leider), Mauro Katee, Nils Adriaans, Marco de Langen, Patrick Reddering, Sarkis Pallan- cioqullari, Rob Slager, Ronald v.d. Meent, Barry v.d. Glas. northern |T~T telecom toiletreservoirs I

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1988 | | pagina 1