C .-SCHAKEL datex <st& olivetli I AF.C AFC IN BliHM) AGRIHAMA \GRU¥FF] ©Inter leasing Dit is de Schakel die komt binden. De oude club aan d'oude vrinden. 1895 sinds 1928 SPORTS ar,*< -%>. - a* northern telecom toiletreservoirs I M S T E R D A M I 8 juni 1988 - 68e jaargang nr 20 lag nadrukkelijk in beeld en wel via enige krantekoppen, die melding maakten van het eclatante sue- AFC was afgelopen maandag nadrukkelijk in beeld en wel via enige krantekoppen ces van ons tweede elftal. Meer hierover op pagina 6. I TECHNISCHE APPARATUUR EN VENT1LAT1ETECHNIEK I

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1988 | | pagina 1