p=CH3=II2I IXt AFC IX BEELD II' olivetti LIüiuCa AGRIHAMA [CRIIWJ SPORTS ©inter leasing i-i -li-riv Dit is de Schakel die komt binden. De oude club aan d'oude vrinden. I sinds 1928 STERDAM I 27 april 1988 - 68e jaargang nr 18 I De plannen tot uitbreiding van het tentoonstellingcomplex van de RAI houdt de gemoederen nu al geruime tijd bezig. De publici teit er omheen neemt steeds meer toe en daartoe behoren ook uitspraken van prominente AFC-ers. Meer hierover op pagina 4. (foto: Martijn Gallenkamp - GS-fotoservice) nurfhcm fclecum toiletreservoirs I

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1988 | | pagina 1