E A.F.C.-SCHAKEL Li pLca l\t AFC IX BEELD olivetli AJF.C AGRIHAMA \GRUVFF] SPORTS ©inter leasing i-i -irriv Dit is de Schakel die komt binden. De oude club aan d'oude vrinden. A F C. 1895 t?=^ (f=^S-JC sinds 1928 24 februari 1988 - 68e jaargang nr 14 Vraagbaak, praatpaal en duvelstoejager. Dat is Leo, de man die samen met 'Ome Jan', zijn rechterhand, soms zeven dagen in de week in de weer is om te zorgen, dat de accommodatie van de club in en buiten de sociëteit in optimale conditie verkeert. Over dit tweetal, binnen de club schertsend maar met grote waardering voor al zijn werk en inspanning gekarakteriseerd als 'de firma Gend en Loos', meer op pagina 3. I northern telecom toiletreservoirs

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1988 | | pagina 1