-5- B JUNIOREN 2 NOVEMBER 1975 AFC - D, W, G, B1 12,00 uur Bijeen 11.30 uur k. k. AFC Leiding; dhr. Denker OPSTELLING; v. d, Sluys - Huisman - Linders - Verheyden - Akkerman - Kuyper - Knorringa - Drenkelford- H. +W. Meesterman - Buffing - W. S. Bollen - Osterop - Beumer SDW - AFC B2 12.00 uur Bijeen 11.00 uur AFC Leiding; dhr. v. d. Rijst/Hr. Euwes OPSTELLING: Rang - R. v. d. Berg - den Os - Denker - v. d, Langenberg - Frijters - Magielsen - Balk - Bierman - de Graaf - v. d. Rijst - v. Halm Muiderberg BI - AFC B3 12.00 uur Bijeen 10.30 uur AFC Leiding: dhr. Gomersbach OPSTEL LING: Blom - de Wijs - J. v. d. Berg - Meyer - Fortuyn - Gomersbach - Gosewehr - Krijger - v. Meerkerk - de Swarte - v. Duynkeren - v. Straaten HRVC B2 - AFC B4 13.15 uur Bijeen 12.15 uur AFC Leiding: dhr. Boon OPSTELLING: Neugarten - de Waal - Boon - 'Borggreve - Landa - Hotting - Kommers - Da Silva - Curiël - Goudsmit - Taylor - Rodrigues - Oerlemans Attentie: R1immelzwaan zie ook A6 KDO B3 - AFC B6 12.00 uur Bijeen: 10.30 uur Haarlemmermeerstation Leiding: dhr, Zeegers OPSTELLING: Langendonk - Boomstra - Zeegers - Flam - Hofstra - de Jong - Keizer - Jonkhoff - v. Leeuwen - de Haas - Hannema - v. Haren Kampstra en Plotske en Wille worden wegens niet komen zonder af te schrijven een week niet opgesteld, AFSCHRIJVEN: vrijdag tussen 18,30 - 19,00 uur bij de heer C. Tromp, tel. 02974-504. Met ingang van 29 oktober 1975 wordt de training voor de geselecteerde B-junioren als volgt vastgesteld: Woensdagavond ongewijzigd (dus de oorspronkelijke 26 selectie-spelers) Vrijdagavond alleen de hier volgende spelers: R. v, d. Berg - Bierman - Balk - de Graaf - v. Halm - v. d. Langenberg - Magielsen - Denker - den Os - v. d. Rijst - de Wijs - Rang - Frijters- Tevens op de vrijdagavond trainen bij de selectie A-junioren de volgende spelers; Akkerman - Kampstra - Verheyden, Voor de overige n iet genoemde spelers is de vrijdagavondtraining vervallen. C JUNIOREN Spartaan - AFC 13.00 uur Bijeen 12.00 uur AFC Leiding: dhr, Plemper OPSTELLING: Polders- v, Zweden - Overdiek - Ketellapper - Nooder - Mulder - Sulsters - Seunke - Denker - Krak - Plemper - Res, :Kroon RKAVIC 2 - AFC 2 13.15 uur Bijeen 12.15 uur AFC Leiding: Heer Schot, OPSTELLING: Teiwes- Teiwes - Bouman - Verhage - Schot - Herok - Monas - Rooze - v, d. Sluys - v. Soomeren - de Waal - Elskamp VVA 3 - AFC 3 13.15 uur Bijeen 12.15 uur AFC Leiding: dhr, Benoni OPSTELLING: Troost - Bierman - Texeira - Weber - Stroker - Oderkerk - Kommers - Benoni - Thijssen - Tebbenhof- v. Hees Ajax 4 - AFC 4 12.00 uur Bijeen 11.00 uur AFC Leiding: de heer v. d. Wiel OPSTELLING: Groenewoud - Lammertse - Hijman - v, d. Wiel - Bogaers - Fogarin - Groen - Fransen - Jansen - Lissauer - Moerkerk - Lichtveld - Bosma - Hoogteyling Pancratius 4-AFC 5 13.15 uur Bijeen 12.15 uur AFC Leiding: dhr. Rooze OPSTELLING: Zegwaard - Blom - v. d. Berg - v. d. Weide - Langedonk - v. Borssum - Waalkes - Didier - Frohlich - Koekoek - Lodeizen - Meyer - de Groot - Plotske - v. Bergen - Kluiving AFC 6 - RCM 2 13.15 uur Bijeen 12.30 uur k, k, AFC Leiding: dhr. Vlessing/Hr. Moree OPSTEL LING: Vlessing - Wessels - v, Nieuwkerk - Bosch - Voges - M. de Jong - N, de Jong - Keizer- Koster - Sterel - Vas Dias - Verwijst - Visser - Schimpf - Moree Speler M, Luykx is weggebleven zonder af te schrijven, wordt daarom voorlopig niet opgesteld. Contact opnemen met Heer Rooze. AFSCHRIJVEN: vrijdag tussen 19.00 - 20.00 uur bij dhr. Rooze, tel. 724794. A PUPILLEN 1 NOVEMBER 1975 Slotervaart 1 - AFC 1 11.00 uur Bijeen 10,15 uur AFC Leiding: dhr, Tromp/Sluyk, OPSTELLING: ongewijzigd, C-beker wedstrijd. Reserve alleen deze week E. Veenhuis Rivalen 2 - AFC 2 11,00 uur Bijeen 10,15 uur AFC. Leiding: dhr. Haringsma. OPSTELLING: ongewijzigd (Bekerwedstrijd) Reserve alleen deze week: AFC 3 - DVH 1 11,00 uur Bijeen 10.30 uur AFC Leiding: dhr, Hollander. OPSTELLING: ongewijd zigd, E. Veenhuis zie Al.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1975 | | pagina 5