wesr* isjsgsssssursü van So-m's sjaals SI Sllï s S susSSK-Vïï 10=' Mixed Pickles S,™;k;nte7?eÏÏ,rnirdLeSol,ó5Si.s'ïïedeE,ndee,dc Quick (Nijmegen) ,.o.d em,zeer uitvoerig in.erview met de 72-jarige secretaris W. M. P. Klarenbeek, waaruit wij enige zinnen en alinea s plukken. Wat anderen zeggen He. i. in dene periode, waarin „Mentaliteit? Je hoort bij Quick te veel: ze hebbeng verben, Xweds^win^'-TvTnd't ?<ff jftSB val altijd: als je dan zo goed speelt dan mei volledig of je bent het niet. Aanpassen is waterverf! Dat aan- Amateur aa?*epast moe™ genoemd willen worden, maar die er toch ook een centje passen wordt o.a. gepreddct ^°ort /'F^" n„,aT befwarén Tegen hit beroepsvoetbal.'' - „Men is duidelijk op de verkeerde wijzer van willen worden "Yde oreanfsatie bestuurders met een verantwoorde zakelijke instelling, maar die behalve weg! Absoluut nod.gzijneen goede organdie,^uuroet^ e^ noodzakeUjkheid b ook dat er steeds zo goed mogeiijk gesubsidieerd?" h£t Udoe'nKUDn if een dub'Ï^DevfnteQ in ^ztetenhuTs^HÜ werdXpVegdloof twee iXlige eY kordate niets aan doen, hliikt dat die meisjes niet uit Deventer kwamen. Toen vroeg Lugard: „Maar wat -»»•*,- «ntwitteiing—p.- He. U.D. Kanon iÏÏ ao "porilel om dit stukje te besluiten met de volgende woorden: „Van 1-0 gesproken! De Unitasser schrijft .«.««tg Swut'StSffoXfao! ™H» doelpunten van d"7.e. k Drol«krt bh te brengen waarbij brute kracht bepaald niet op de eerste plaats komt. Ons win- Vanrt'Hnelnnnt'tort tr het^ei^de gescoord kan wel eens van beslissende betekenis geweest zijn. Unitas kan in ieder geval weer ruime ademhalen, waarbij ik de'hoop uitspreek dat A.F.C. ook volgend jaar weer onze tegenstander zal zijn in de hoofdklasse." Passieve recreatie Men sobijn. tegenwoordig graag mooie woorden en jMgMg» gggUS a^SgfngSKen^u wat „passieve recreatieis? Weet u dat echt n.iet.' 1Nou aan zit u op e^ helc zaak u woedend maakt of irriteert, de spelers uit naar het veld. Dat is alles bij elkaar „passieve recreatie", geweldig! En „Passieve recreatie" klinkt veel beter dat klinkt zo cultureel. Derde elftallen De betalende clubs willen weer eens proberen hun derde elftalle*.in te delenMnj de en de amateurclubs zijn heftig tegen. Dit is geen nieuwe affaire wan hieron neer het derde elftal van een betalende club^da^in reserve11 'eersteklas Speelde zou ^worden'inge^leeld ^n^ dYtweYde^ klas amatèimsf reserve tweede klas werd derde klas amateurs en reserve derde klas werd vierde klas amateurs. SLrndte bij dï amatïJrelubs stijgen. HM verschil tussen AM en «j Ams,«d"m,s |ri,°, tegen elkaar te stellen?

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1975 | | pagina 5