Een seizoen vol spanning Dit is de Schakel die komt bi, De oude club aan d'oude vrimtéii1 Mei 1975 5 5e Jaargang Toen ik aan het begin van het seizoen de verwachting uitsprak, dat wij de door ons behaalde positie in de nieuw opge richte Hoofdklasse zouden handhaven, kon ik niet bevroeden voor welke hete vuren wij nog zouden komen te staan. Na een teleurstellend begin na 7 wed strijden met 2 punten op de laatste plaats! begon een veelbelovende op mars. De kwaliteit van ons spel verbeterde dermate, dat wij ons konden meten met alle teams, ook met de clubs die op dat moment reeds zoveel punten hadden ver gaard, dat zij in de top van de ranglijst een plaats hadden veroverd. De resultaten bleven dan ook niet uit en na het inhalen van onze achterstand be reikten wij geleidelijk aan een positie waarin wij ons eigenlijk al veilig begon nen te voelen. En toen kwam de terugslag! Ik kan me niet meer herinneren een seizoen meegemaakt te hebben waarin wij zoveel tegenslagen achter elkaar te verwerken kregen. Wij verloren wed strijden of speelden gelijk, terwijl we in alle redelijkheid hadden moeten winnen. Alle overige uitslagen waren voor ons optimaal ongunstig. Al onze berekeningen en we hebben wat gerekend konden niet voorkomen, dat wij dat ene puntje niet haalden, dat ons al weken geleden in veiligheid had moeten brengen. U kent het gevolg: na de toch reeds lange competitie het ge vecht om uit te maken wie met Papen- drecht zou degraderen. Na de eerste wedstrijd tegen Gouda, welke geheel paste in de rij pech-wed- strijden, waaraan we gewend waren ge raakt, kwam de ontknoping tegen de Spartaan: 6-0! Een vreugdevolle dag voor: de spelers die zich dit seizoen herhaaldelijk extra opofferingen hebben getroost, Piet Ouderland, Rob Duis en zijn elftal-com missie, die er alles aan gedaan hebben, om door training en begeleiding ons elftal in zo goed mogelijke conditie te brengen, al die A.F.C.-ers, die, toen de nood hoog was, door hun enthousiaste aanmoedigingen een steun voor onze spelers zijn geweest, de zeer vele men sen buiten A.F.C., die ons hun beste welgemeende wensen deden toekomen in deze spannende eindfase, en tenslotte voor geheel A.F.C., omdat eens te meer is gebleken hoe sterk en hecht onze Club is, als er belangrijke zaken in het geding zijn en hoe zeer wij ook door vele anderen in de voetbalwereld worden ge waardeerd. Namens geheel A.F.C. dank ik alle spelers, die meegewerkt hebben aan het behoud van onze positie in de Hoofd klasse. Ik heb van nabij volgens som migen misschien terecht van té nabij meegemaakt hoe groot en slopend de spanningen zijn geweest. Jullie zijn de verplichtingen, die je op je genomen hebt, ten volle nagekomen. Ik hoop van harte jullie allen het komende jaar weer in onze selectie-groep terug te zien, want dan ben ik ervan overtuigd, dat de er varingen van dit jaar en een goede voor bereiding tot gevolg zullen hebben, dat wij het volgend seizoen een rol van be tekenis zullen spelen, maar dan in de top van de ranglijst. U zult begrijpen dat ik in dit verban' er mij van zal onthouden namen te not; men, doch ik wil twee uitzonderinge maken. Bas Rachman, als aanvoerde ben je het gehele seizoen een lichten voorbeeld geweest, wat spel, enthousia: me en inzet betreft. Jouw houding wr een steun voor allen die erbij betrokke' waren en een bron van inspiratie voc,! je medespelers. Hartelijk dank! Wij a len hopen, dat je deze rol nog jare zult mogen vervullen! Peter van der Valk, de algemene op luchting toen bleek dat jouw opgelope blessure in de laatste wedstrijd niet z| ernstig was als het zich oorspronkelijk liet aanzien, was een sprekend bewijl hoe jij in A.F.C. door een-ieder word gewaardeerd. Ik weet dat je wars berj van elke publiciteit, maar dat weerhoud' mij er niet van te verklaren, dat we orj gelukkig prijzen een man als jij in or-; midden te hebben. U zult begrijpen dat ik er behoefif: aan heb mij nog met enkele woorden I richten tot Piet Ouderland en Rob Du:; met zijn speciale medewerkers in dit ve' band, Sal van Gelder, Rokus Hoogei1 doorn en Joop Huybens. Ik weet hoe c gang van zaken in het afgelopen seizoe aan jullie geknaagd heeft. Ik heb h grootste respect voor jullie toewijding e volharding, ondanks alle twijfels, kritit en teleurstellingen. Ook voor jullie bt ik bijzonder blij met de uiteindelijl afloop en ik dank jullie van harte vo< alles wat jullie hebt opgebracht om c mede te bewerkstelligen. Door alle aandacht, die ons eers elftal heeft gekregen, is de bijzonde prestatie van ons 2e elftal te veel c de achtergrond gebleven. Slechts Blaut Wit II heeft kans gezien om boven oi te eindigen, zodat wij een eervolle twe de plaats hebben bemachtigd. Profici; Sal van Gelder en je mannen! Het get ons alle vertrouwen voor de toekomst.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1975 | | pagina 1