A. F.C.-SCHAKEL |t=43=cl^=^ We zijn er nog niet <£rS5 6 No2 Dat gekke kwartier un is ae dcoanei ait De oude club aan d'oude vrindet 1 A.F. C. 1895 1975 (o^ fi ft* ""'V''S^J li jij Vc"V? V^tL'>i-'C^i'rv^£,^v p Ij jf A.C.C ABC 55 e Jaargang April 1975 Na de wedstrijd S.D.W.A.F.C. met als uitslag 36 (men leze daarover de impressie van de door alle plagen en lusten van het voetbal geteisterde J. W. elders in dit blad) moet je als aanhan ger van de club van Goed Genoeg eigen lijk nergens meer van opkijken. Nou ja, het resultaat van A.F.C.C.V.V. (11) is dan misschien wel een tegenvaller, maar wie het eerste elftal dit seizoen volgt op zijn merkwaardige pad door de eerste competitiejungle van de hoofd klasse kan dat beter niet doen op basis van „gewone normen". Het kijken naar voetbal tenminste als het een club betreft waarmee men zich verbonden voelt is vaak een bezigheid, die hart en bloedvaten niet onberoerd laat. Er is dan ook geen arts, die zijn clientèle zal voorschrijven voor zijn „rust" eens naar het voetbal te gaan. Deze vorm van ont spanning (de zogenaamde passieve spor tieve recreatie) kan in feite alleen jaren worden volgehouden als men na afloop van weer een zenuwslopende partij met vrienden en vriendinnen een goed glas drinkt om tot zich zelf te komen. Welnu, ons aller 80-jarige A.F.C. heeft dit seizoen het gebruik van tran quilizers in hoge mate bevorderd. De start van het eerste herinnert U het zich nog! mocht mild omschreven het tegendeel van veelbelovend worden genoemd. Vaste bezoekers van de club avond konden met het blote oog vast stellen, dat de gelaatstint van bestuur ders en andere officiële en dus met ver antwoordelijke taken belaste lieden elke volgende maandag een tikkeltje grauwer was. Wat een wonder ook met neder laag na nederlaag. Gemakkelijk tot pes simisme neigenden leden dezulken zijn er waarachtig namen al meteen resoluut afscheid van de hoofdklasse. Er is in die eerste fase van de competitie door de „staf", zoals in de wielersport wordt gezegd, heel wat „afgezien". De bittertafel-kritici hadden volop gesprek stof en de schaarser wordende optimis ten zochten steun bij elkaar om geza menlijk overeind te kunnen blijven in die weken van diepe depressie. Wij krabbelden tenslotte moeizaam uit het dal van doffe ellende, maar hoop werd afgewisseld met wanhoop. Men wist nooit wat de zondagse gang naar een wedstrijd van de vlagdragers zou opleveren. Het bekende vaderlandse chanson „Houdt er de moed maar in" was de enige kapstok, waar de aanhan gers van het motto „A.F.C. blijft hoofd klasser" zich aan konden vasthouden. Een puntloos gelijkspel tegen Zilver meeuwen en een verliespartij bij Gouda brachten opnieuw het water in de han den. En toen was er ineens de uitslag 36 bij S.D.W., waar niemand die er geen ooggetuige van was geweest ge loof aan durfde hechten. Ik verwijs u nogmaals naar Jo Wijnand, de vertol ker van ons aller gemoedstoestand en ongeloof. A.F.C. bleef zich zelf en na het re sultaat 1—1 tegen C.V.V. leek Hermes D.V.S. een nauwelijks te nemen barrière. Maar wat is logica en wat zijn voor onze club dit seizoen „gewone normen In het 700-jarige Schiedam werd de eindstand 04. Volgens menselijke be rekening wat heet? is de kans op behoud van het traditioneel bekende vege voetballijf nu onverwacht groot ge worden. Ie moet er zelf geweest zijn om er over te kunnen oordelen, wordt efl wel eens beweerd, maar ik laat die ui I spraak voor wat zij is. Lekenpraat voel zover het voetbal betreft en zeker all het over A.F.C. gaat. Ik veroorloof m ij nu ongeremd te verkondigen, dat dij 04 een voortreffelijke prestatie majj worden genoemd. De optimisten kijke er niet (meer) van op. Het aantal pesjj simisten is inmiddels aanzienlijk gesion J] ken. De waarschuwing van Rob Dui'| in de Schakel van februari blijft overt gens van kracht. Elk nog te veroverer! punt is goud waard en de goudprijs ill zeer hoog. We houden de tranquilizer]! toch nog maar binnen handbereik. R. BI Natuurlijk zouden wij naar S.D.W.—f A.F.C. gaan, mijn oudste zoon en il|[ Natuurlijk zouden wij gaan, want he! eerste stond slecht. Dan moét je gaan» al schijnen vele leden en supporters t| denken, dat je moet komen als het goed gaat. Fout mensen, helemaal fout. Hei!' „eerste" heeft jullie nodig als het slech gaat; als het goed gaat weten ze het zél wel. Dan hebben zij geen supporters no dig. Maar het was die ochtend slech weer en mijn zorgzame partner was va mening, dat wij beter niet konden gaar „Jij moet de komende week voor j werk naar Maastricht en je hangt al door tegen die bronchites aan. S.D.W heeft geen overdekte en het regen' Blijf maar thuis en zet de radio aan, da hoor je wel wat A.F.C. nu weer uit spookt." All right, dan maar thuis blijven, d radio aan en een beetje werken. Mas aldoor denk je: Hoe staat het? Rus

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1975 | | pagina 1