Opgepast AFC is tachtig- in het jaar van de vrouw! Dat mesjokke cluppie Daisy, Jannie en Marijke hebben een vooruitziende blik gehad, toen het Da- mes-Jaardiner op 18 januari 1974 als een stralende komeet uit de A.F.C. Man nenwereld omhoog schoot en het artikel „vrouw" plotseling zéér bewust aanwe zig was stuks). Nu hebben we alweer het tweede Da- mes-Jaardiner achter de rug en hoe! Gelóóf het of niet: 128 vrouwen bij el kaar, de ene nog mooier en/of liever dan de andere, in alle facetten en geaard heid. En toch was het wonder geschied, géén jaloezie, géén geroddel, maar blij met de club van onze mannen en blij met ons eigen feestelijk gebeuren Wat en hoe alles is geschied, valt niet in één „Schakel" te vertellen: de jong- belegen garde zijn schatten en ook hun mannen! Wij oud- en stokoud-bele- genen kunnen rustig ons moede hoofd laten uitwaggelen het was gran-di-oos! Alles zó intens goed en fijn geregeld, dat het heerlijke „A.F.C."-menu maar bijzaak leek Frans Haberer was de enige man die geduld werd, omdat hij zo gevoelig zijn muziek kan bréngen en op de grond kan laten vallen. Twee heuse welpen, Alfred van Soomeren en Frank Denker, kwa men ons verrassen met béeldige bloemen uit het mannenkamp. De belegen kurrels van Jaap a Cohen brachten zéér getraind hun show, zij het dan met snelheid „R" van de TV; ze zijn meteen aangekocht door de TROS onder voorwaarde, dat de refreintjes tijdig worden uitgedeeld. Cor- rie Wiggemansen behaalde één-nul op de microfoon, door met eigen decibels te vertellen hoe fijn ze 't vond. Miep van Rik zong „Hóór ik er nog bij?" gevoelig en lief. Verbinding met het Mannenkamp: Arie Waayer, Jan van Dijk en Fred van Soomeren Ereleden!! Mét hun vrouwen werden wij er wat stil van en toefden even in gedachten bij het gebeuren daar op „Goed Genoeg" het was of de geest van ons nietig clubje overwaaide naar ons: gewóón lief zijn voor el kaar Toch was ons feestdiner weer anders dan bij de heren: toen de kaarsjes bijna uitgebrand waren, verlangden wij kok en obers vóór ons te zien ze kregen een daverende ovatie als dank voor hun goede zorgen. Ze werden verlegen dat wel maar wij vrouwen genoten van die 6 beeldige glunderaars op een rij Magge we soms? In het jaar van de vrouw? Dan hadden wij nog een héél hoge gast in ons midden nee, niet Mariene Dietrich, maar een Maagd van 700 jaar een onmogelijkheid bij de mannen, natuurlijk. Het was echt de Stedemaagd, met alles derop en deran maar geen preitjes, gelukkig. Conny Hermens hield een samenspraak met Hare Maagdelijk heid, uitgebeeld door Tonny ten Oosten, en daar werd zoveel liefs en goeds over ons uitgestrooid, dat er alwéér een stilte viel: onderscheidingen voor Greetje Swart voor het kilometerslange tik ken en verzorgen van het bulletin, voor Miepsie van der Pijl voor het jarenlang verschrikkelijk lief en geduldig èn vro lijk zijn met A.F.C.-ers in alle staten, en vooral ook voor „De soep van Miep en Jan", die nu eenmaal legendarisch is! Tja en dan voor mij een onderschei ding omdatja, waarom? Omdat ik jarenlang tot uiting mócht en kón bren gen, wat ik met mijn man, mijn A.F.C.-er, in de Club beleefde en wat ik aan hem te danken heb: Zo héél veel vreugd maar vooral ook het „Ik heb U lief..." En dat blijft Een aangetrouwde Het grandioze feest is voorbij. We gaan weer gewoon door met klaverjas sen en verzaken. Toch is het heerlijk weer over al die dingen na te denken en ik acht het mij een plicht enkele tipjes van de feestelijke sluier op te lichten. Populaire oplichterij dus. Wat hebben we genoten van de mu sical. Een godswonder dat niemand van de vele deelnemers verstek behoefde te laten gaan. Dit gezelschap was griepvrij. Het heeft er nog om gespannen. Henk Kappelhoff, die drie keer de voorstelling bijwoonde, verklaarde zich bereid even tueel de rol van Linke Loutje over te nemen, 't Zou dan alleen Linke Henkie worden. Is A.F.C. nu niet een mesjokke club? Alles uit voorraad leverbaar: regisseurs, componisten, decormakers, souffleuses, inspecientenartiesten, balletgirls etc. etc. Het is gewoon niet te geloven. En wat heeft die Hans Dukker een dot haar op zijn buik!! Ook dat is on voorstelbaar. Ik heb diverse volwassen kerels daar jaloers naar zien zitten kij ken. Mensen als Carel Swart, Cor Quint, Siem de Boer en Fred Peper. Ik hoor nog Carel Swart zeggen: „Had ik de helft maar op mijn kop zitten". En nu toch de naam Peper is gevallen nog een pikant nieuwtje. Jan de Vries gaat een boek schrijven met als titel: „We blijven maar kienen" en in dat boek zal Fred Peper het voorwoord schrijven. Het is weer helemaal Robert en Ber tram op de soos. 't Is op omhelzen af!! De bloembak is een meter groter ge worden. Was het nou om die enorme nieuwe ovalen tafel er in te kunnen zet ten, öf is die tafel gemaakt op de gro tere maten van het officiële „hok"? Hoe dan ook, de tafel is erg fraai. En A.F.C. draait lustig en rustig ver der. Fred van Soomeren, Arie Waayer en Jan van Dijk staan op ons nieuwe Gouden Bord. Er zal wel een slordig borreltje hier en daar op gedronken zijn. Proficiat, ere-mensen! Een ernstig woord van attentie zou i willen richten aan het adres van onz seiektie-voetballers gezien de positie va: het eerste elftal op de ranglijst. (Over-1 gens is een kompliment op zijn plaat voor Sal en de mannen van het tweed: elftal). Na het bewonderenswaardige herst van ons eerste elftal zijn teveel van on (zowel spelers als supporters) in ee stemming welke fatale gevolgen kar hebben voor het verdere verloop van d kompetitie. Hoewel onze positie niét z als in het begin hopeloos te noemen isj moeten wij tot onze spijt konstatere dat A.F.C. nog steeds ernstig degrada tie-kandidaat is. De zogenaamde „zwa11 kere" clubs halen elke week punten. Met nog 9 wedstrijden voor de boei; zal dit beeld niet veranderen: de onder: ste wint van de bovenste, alle clubs blij ven punten halen. Dat betekent dat van onze selektie voetballers nog zeer veel geëist zal wo den. De instelling kan (en dat hebbel1 wij reeds eerder kunnen zien) erg goei* zijn, maardeze zal ook erg goer moeten blijven. Daarbij hebben wij dl steun nodig van elke A.F.C.-er. Jongens, door onze eigen schuld zu len wij tot en met de laatste wedstrij moeten knokken voor lijfsbehoud. Eli punt is thans goud waard. Zorg dat j fit bent. Zet je in voor je club tot d laatste snik en laten wij ervoor zorge dat wij aan het einde van de race nie: behoeven te zeggen: We hebben tj vroeg gejuicht." Rob Dui: De medaljekast is er. Valt tenslott mee, al heeft de bestuurskamer daar no~ al onder te lijden. We gaan met enkel dingen een beetje op een profclub lijker! Niet dat dat zo erg is, maar waaro eigenlijk? Is het al niet walgelijk genoe dat op de bijvelden gevoetbald word terwijl de muziek klinkt? Of andersor natuurlijk!! A.F.C. heeft zijn eigen karakter. D is immers weer gebleken op overvlo dige wijze met de musical, met diners e nog zo vele dingen. Daar moeten wj. blij mee en trots op zijn. Het handhave. van tradities is noodzakelijk om A.F.C A.F.C. te laten blijven. En om deze behoudendheid te hanc haven dienen figuren, die dat niet wi, len of kunnen begrijpen, geremd te woi den. Als het nu zó was, dat A.F.C. ee rotclub was, of zeer zwak geleid da] zouden wijzigingen noodzakelijk zijn. Doch ik heb de indruk, dat velen be: tevreden en blij zijn met dat mesjokk cluppie. Kijk maar naar de Zilvere Ploeg. Dat is een van de beste bewi zen, hoe trouw onze leden zijn. Op naar de 90!! Hopen we Dais; Hans, Linke Loutje en al die andere wéér te mogen zien. Jhr. van Rossum de Gauli

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1975 | | pagina 3