Van de brug Dit is de Schakel die komt binden, De oude club aan d'oude vrinden Redaktie: H. de Bie. Camera Obscuralaan 2 16. Amstelveen, tel. 0 2964-18278 Administrateur: O.J. v.d. Heul. Hobbemakade 115^. Amsterdam-z, tel. 714194 Typografie: Drukkerij Job. Meijer. Kanaalstraat 132. Telefoon 180710. Amsterdam- 47e Jaargang januari 1968 No. 6 Gang van zaken Sinds het vorig overzicht werden maar heel weinig f amateur-wedstrijden gespeeld. Ons eerste behaalde eerst een verrassende 30 overwinning op DCG om daarna een even verrassende 40 ne derlaag te lijden tegen SDW. Cijfers die er niet om liegen! Tegen DCG werd tak- tisch heel verstandig gespeeld. Ondanks een bijna voortdurende veldmeerderheid van onze tegenstanders hield onze ach terhoede de zaak goed dicht, terwijl Nol Kuikens een van zijn allerbeste wedstrij den speelde. De eerste de beste kogel hield hij er schitterend uit en dan be hoeft de vijandelijke voorhoede niet meer op een meevallertje te rekenen! Tegen SDW was ons elftal slecht gedisponeerd; meerder spelers hadden gedacht dat de wedstrijd geen doorgang zou vinden en het leek wel of de ware animo ontbrak al deed iedereen wel zijn best. SDW was er natuurlijk op gebrand de kampioen van verleden jaar te kloppen. Zij hadden naar de wedstrijd toe geleefd, zij waren feller, speelden direkter, won nen de meeste duels en behaalden een zeer verdiende overwinning. Toch meen ik dat deze zware nederlaag zijn nut heeft gehad. Ik ga zelfs zover te zeggen dat ik die wedstrijd liever met 40 dan met 10 verloor! Hoopvol was de trai ning na die wedstrijd door alle spelers van het eerste werd bezocht; teken van een goede instelling. Er is niets verloren; Alkmaarse Boys staat met 2 punten voor sprong op AFC aan de kop, maar met één wedstrijd meer gespeeld. Maar na tuurlijk zal er uit een ander vaatje ge tapt moeten worden. Onze jongens zijn daar zeker toe in staat. Geen elftal speelt twee seizoenen achtereen in topvorm en de inzinking viel al in sommige vorige wedstrijden te bespeuren. Overigens is niets zo moeilijk dan aan de top te blij ven. Mentaal lijkt het elftal zwakker dan verleden jaar. Niettemin blijven wij vol vertrouwen als iedereen maar van be gin tot eind voor 100 pet aanpakt! Nieuwjaarsdag Ongeveer 350 aanwezigen luisterden naar de nieuwjaarswens van Thomasvaer en Pieternel (Jan Snelleman en Ems a Cohen), ditmaal geschreven door Pim Adriaansz, die voor de zeer moeilijke op gaaf stond zijn grote voorgangers te eve naren. Helemaal is dit niet gelukt, maar dat is geen wonder. Ook Bob Wilde- boer's laatste wens was veel beter dan de eerste. Cor van Peperzeel aan de pia no deed wonderen, waarvoor hem een eresaluut toekomt. Onze lieve Ems was weer zeer goed in vorm, zodat in totaal van een geslaagd geheel mocht worden gesproken. Wij zijn in dit opzicht al ja renlang heel wat gewend en vérwend en het blijft voor een amateurgezelschap een unieke prestatie. Aan allen daarom nog eens onze hartelijke dank, waarbij ik Kees Boer Jr., die van veel steun is geweest, niet wil vergeten. Ziekenboeg Jacques Kohier is weer thuis gelukkig, maar moet het nog heel kalm aan doen. Ook over Gerard van Poorten krijgen wij goede berichten. Bij het verschijnen van deze Schakel is hij hopelijk weer thuis. Zeer onverwacht moest Nico Holtz- appel na een hartaanval in de Zieken verpleging Prinsengracht worden opge nomen. Gelukkig luidden de eerste be richten gunstig, zodat wij hopen dat on ze voorzitter van de Stichting slechts eni ge weken rust zal moeten houden. Chris Schroder is in het Diaconessenziekenhuis aan zijn maag geopereerd en is herstel lende. Voor alle zieken en herstellenden onze allerbeste wensen. In Memoriam S. L.Wit Met grote weemoed zullen de ouderen onder ons het heengaan van hun oude vriend Sijmen Wit hebben vernomen. Sij- men Wit was al bij zijn leven op weg een legendarische figuur te worden. Hij was een man uit één stuk, integer, een goed vriend en een goed AFC'er. Sijmen Wit was een van de eerste Schakel-redak- teuren. Zijn welversneden pen, met gro te humor gehanteerd, heeft velen ver kwikt. Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote en kinderen. Beste Sijmen, je was een groot AFC'er op wie zelden te vergeefs een beroep werd gedaan. Wij zullen je niet vergeten. Rust zacht. HENK KAPPELHOFF

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1968 | | pagina 1