c Wij brengen U 895 A.F.C. 1950 JUBILEUM-SCHAKEL Wij brengen U derhalve Dit is de Schakel, die komt binden, D oude club aan d oude vrinden. Redacteur: G. J. N. Wijnand. Roerstraat 52 2, Amsterdam Z. - Plaatsverv. Redacteur: W. G. Staats, Churchill-laan25a Administrateur: J. F. Bakker, 2e Jan v.d. Heijdenstraat 21. Amsterdam-Z. Gem, Giro B 2096, Postgiro 375600 Ned. Handel Mij, ten gunste van J. F. Bakker Typografie: Drukkerij Joli. Meijer Zoon. Kanaalstraat 132, Telefoon 80710. Amsterdam-W. 28e Jaargang Januari 1950 Nr. 6 niet zo bar veel, maar wat er is, komt wel uit goede harten. Het is U wellicht bekend, dat onze jarige A.F.C. pijntjes heeft, die de verschijning van een trilogie in de- weg staan. Pijntjes echter, die geen enkele A.P.C.-er tot de verrassende kreet: „Néé toch, daar heb ik nog nooit van gehoord" zal brengen. De ernst der tijden, trouwe vrienden, noopt tot nadenken; de economische situatie van zowel de West- Europese wereld als A.P.C. vertoont een opmerkelijke overeenkomst. Ge betreurt het? Wij ook. Kunnen wij er veel aan doen? Neen. Welaan dan, ter gelegenheid van ons 55-jarig bestaan een Jubileum-Schakel van 20 pagina's. Stil nu maar, er komt géén contributie-verhoging, géén gecamoufleerde poot-uitdraaiing voor bridge-drives, noch listige verlotingen of de terreur van de rondgaande hoed. Deze Schakel-commissie (niet in tegenstelling tot de vorige) is onzakelijk eerlijk en ze komt er dan ook rond voor uit, dat ze het betreurt. Ze heeft véél meer bedenkelijke blikken getrotseerd van de notabelen der Vereniging dan in de Veiligheidsraad voor mogelijk wordt gehouden en heeft zich niet ontzien om argeloze clubgenoten met een (overigens ongeladen) revolver op de borst vriendelijk te verzoeken literaire bijdragen te leveren. in verband met de ernst der tijden (U bekend?) ernstige stukken, minder ernstige stukken en gewone waan zin. Er is echter één restrictie, te weten: het is ten strengste verboden te lachen, in verband met de ernst enfin, 55 jaar A.P.C. betekende voor onze leden 55 jaar de lach en de traan. Onafscheidelijk zijn die factoren aan elkaar verbonden, omdat ze tezamen aan onze ouwe, trouwe vereniging de levenskracht schon ken. En die kracht is onaangetast; in het leven van de mens is de ouderdom een zware last, die meegetorst moet worden, maar in het leven van een club is ouderdom alleen maar een ander woord voor geschiedenis, traditie en innerlijke kracht. A.P.Cvijf-en-vijftig jaarG. W.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1950 | | pagina 1