amsteRöamsche cRicket cIub timen Wat beteekent nu precies Op Donderdag 16 Mei j.l. hield de A.C.C. haar Algemeene Vergadering, die een bijzonder prettig verloop had. Er werd heel wat besproken. Nadat om 8.45 uur de opening had plaats gevonden was een eindspurt noodig om nog voor middernacht de sluiting te doen plaats vinden. De belangstelling had echter wel wat grooter kunnen zijn, een klacht, die elk jaar opnieuw ge uit wordt. In zijn uitvoerig jaarverslag had de secretaris het wel en wee van 1945 nog eens de revue laten passeeren. De penningmeester liet geen somber geluid hooren. De nieuwe ,,Jan Prent-prijs", die voortaan elk jaar uitgereikt zal worden aan dien A.C.C.-er, die naar de meening van het Bestuur in het voor gaande jaar de beste prestaties en dat behoeft niet in de groene weide te zijn) heeft geleverd voor de club, werd uitgereikt aan Ir. C. A. Emeis. Met een warm en hartelijk applaus keurden de aanwezigen deze keuze terecht goéd. Het Bestuur zal dit jaar uit acht leden bestaan, te weten: G. H. H. Kappelhoff, voorzitter; W. Brusse Szn., 2e voorzitter, Mr. A. Eysvogel (Va- leriusstraat 6), secretaris; H. R. Prent (Rivieren laan 60 I) penningmeester, H. D. Scheepstra, Ir. C. A. Emeis, W. G. Staats en D. de Baare, com missarissen. De elftalcommissie wordt gevormd door: Ir. C. A. Emeis, H. R. Prent en J. C. A. Suijver, terwijl de jeugdcommissie als leden heeft: Ir. C. A. Emeis, W. G. Staats en C. R. E. Lapierre. Voor de kleeding der spelers werd een com missie N. N. in het leven geroepen. Het is voor de A.C.C.-ers wel heel jammer, dat zij ook dit seizoen van het „Eilersveld geen ge bruik zullen kunnen maken. De competitie-wed strijden worden gespeeld op het fraaie terrein van de Twentsche Bank (naast het Hockey-stadion) te Amstelveen. O p de directie van de Ned. Spoor wegen werd een beroep gedaan om des Zondags het treintje bij de Kalfsjeslaan te laten stoppen; hopelijk is deze directie velen sportliefhebbers wel gezind. Het Flamingo's Junioren-tournooi zal dit jaar ge houden worden in de week van 15 tot 20 Juli. De voorronden worden gespeeld van 15 t.m. 18 Juli, terwijl de eindwedstrijden zullen plaats vinden te Amsterdam op 19 en 20 Juli. Het eerste elftal heeft de competitie ingezet met een fraaie overwinning op V.R.A., dat all out was voor 53. Onze bowlers hadden veel succes, t.w. Sanders Jr. 4—13, van Weelde 3—12 en Lapierre 323. A.C.C. antwoordde met de wel zeer fraaie score van 223 voor 9, waarvan Wally van Weelde een stevige 145 n.o. 4 X 6 en 14 X 4), waarmede hij de ACC-record-score van Tom Bromilow 160 n.o. op 26 Juni 1932 bij A.C.C. 2D.V.C.) benaderde. 15 Juni: A.C.C.P.W. 16 Juni: A.C.C.R. W. en L.M.C.C.—A.C.C. II 19 Juni: AJAXA.C.C. jun. 22 Juni: CRIC—A.C.C. (Zat.) 23 Juni: A.C.C.V.R.A. en V.R.A. III—A.C.C. III. 26 Juni: CRICA.C.C. jun. 30 Juni: R. W.A.C.C.; AJAX (L)A.C.C. II A.C.C. Ill—C.V.H.W. II. 6 Juli: A.C.C. (Zat.)Rood Zwart 7 Juli: P.W.—A.C.C. A.C.C. II—V.R.A. II CRIC—A.C.C. III 1,0 Juli: V.V.V. jun.A.C.C. jun. 13 Juli: A.C.C. (Zat)-Amsterda 14 Juli: R. 6 W. III—A.C.C. II A.C.C. Ill—Ajax (A) 17 Juli: CRIC jun.A.C.C. jun. ALCEDO Hoe vaak hoor je niet bij sport, iemand de op merking maken ..slecht getimed Daarom is het zoo leuk dat we in onze schakel een stukje kregen voor timen en waar een ieder nu eens iets over dit onderwerp mag zeggen: Welnu, mijn meening over timen is: ,,Het juist beoordeelen van de bal, waar hij is of komt, wat de snelheid' van de bal is, welk effect hij heeft of gaat aannemen". Bij iedere sport komt timen m.i. voor, of je nu voetbalt, cricket (time-sport bij uitzonderheid) honkbalt of biljart. Ik ben het met den heer v. Manen roerend eens als hij schrijft, dat dit aangeboren moet zijn en niet qeleerd kan worden. DISSELKOEN

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1946 | | pagina 26