200 .zulke tegenpartyen zulle-n. moeten Jpes,.fry,de.n. ,.Wy. .hopen op. een revanche -te ft en KF'C op óns veld in prettiger sfeer. Speler PROGRAMMA VOOR ZONDAG 13 NOVEMBER '38 3 Gra; de eini We di Koe: eb Igee: Een een bin Wat Thuis -weds try den AFC I - ZFC I,-, twee uur, eerste veld. 3 - GSV 2, twee uur, tweede veld. 8. - Rombout, twee uur, derde veld. Jun.l - DWV Jun.l, half twaalf, tweede- v'eld 2 - TOG-Jun., half twaalf, derde veld. adsp.l - Blauw Wit adsp.l, tien uur, derde veld. Uit-wedst ryden ZF.C/.2 r AFC 2, terrein Westzanerdyk te Zaandam, Trein vertrekt 1,04 Byeen- 'die komst 12.45 C.S. Wedstryd vangt aan twee uur. |met ODE-.2, - AFC 4, Terrein.Middenweg. 86, Bus A halte Nieuwe weg. Aanvang twee u Blauw Wit 5 - AFC 5, twee.uur, Olympisch Stadion. Eland 2 - AFC 6, twee uur, Gem. terrein Velserweg, Veld 5., Lyn 18-Sloterdyk Spoorboomenover eh dan links af. Volewyckers adsp.2 - AFC adsp.2,/tien uur, terrein Buikslot.ermeerdyk 240-244 té bereiken'Dnt, NZ.H.T» elke 15 min. vanaf station N.Z.T.M, tegenover Centraal Station, uitstappen Buikslotermeerdyk SDW adsp.3 - AFC adsp.3, t,ien uur, terrein. Velserweg, te bereiken als bóven, Zeèburgia adsp.1? - AFC adsp..4, tien uur, Kruis laan by voormalWatertoren I n g e a s'd Fred. Hendrik 3 - AFC 7, half twaalf, terrein te Sloten, Bus G tot eindpunt daarna brug. over en linksaf over den weg naar de boerdery. OPSTELLINGEN VAN RECHTS NAAR LIMKS 1 le elftal (>vi rits oi v .Drie 1, Schaapnok^ v.d. Voort, .Hayje, de KruyffHermsen, Dis self koen, Hazeweyer II, Nieuwkamp, Hazewyer I, v.d. Valk. Res.Rynders, G.Burger en FTipse 2e elftal BovenLohof, Thonus, Hemmes, -Wiggemansen, Kamminga II, Kamminga- I, Dorenbos ClausD. Uiterwyk, Roos. Res. Sterman. 3e elftal Den Dekker, iNeanebrend, de B0er, W.Leloux, Kleyn, Js.v.d.Berg, Breedveld, Nauta, Jb.Disselkoen, Ponsen, Jb.v.Nerk. Res. Allebé. Leider Rood. 1.4.9. '.elftal Enschedé, p. Beets, H. Scheepstra';' Kal steekBuYs i'ngJansen Bommel, Byl, Blom, DykhuisW. Burger, Köhlëf Res.Everséri'-DaemsLeider Zeegers. F: 5e elftal Koeman, Phaff, Rinse, N„ Lpfoux, kranendonk, Bruin, C. Schroder, Klumper, Hatzmsin, .Westrik, Knight.1Res .,iJ*.Immig en Sweers 6e elftal Voet,, |Hprn,: .Ba;kker, Veltmeyor, .VerhaafFlips eVlèssGhe drager, Haalmeyer, Klomp, Commer, Kinsbergen."ResFrenkel, v.d.Bosch, Kekke. 7e.,.e,lf tal G. 'Struys, ..Beekmap, Hendrikse, ..Martens'" vManen, Kapinga, Vonk, Nyman, Schippers., Laddé, .Hartogs., Res.Waterman, Cyfer, Boric"oortjesLeid.Disselk F "lieoren" Ii-imig, •Wynbelt, ,'Kappelhoff£>isselkoen, Nyhuis, Lucas, Westerhuis, Poen, Reyinga, 'Rogge,..'.H.Stailmarin, RésJ Donkhuyzen, Trip. Leider Disselkoen. Junioren I Bote Geisier, - Lam,Bosch., Groen, Cu IffBeth, Spelter, Heineman,. Galavazi, do Baure Slaapt ',pes Meyërink, '.Qalff, VerseefLeider Buren. Junioren. 2 Rengers., v..Dyk, ...Meyer,, v.d. Lqe, V/orm, LourensZadick, v.d.Aarsen, Dissel" koen, .MetzelaarKeet, Res Botter, FriedianderBoomgaard».,-Le.ider -Buren. 'i .Adspiranten i' Kouffeid, 'Rietbergen, Rienstrp, Latzko,.Kalsbeek, v.d. Wal, 'Malotaux, Pas- man, v, Ze.ytve.ld, Drenth, Huripgsma, Res. WR Jansen, Hammé, des Bouvries. Leider Ir. Malotaux. Adspiranten II Roelofs, 'Boonep, .Ilrëyëp, ,v..d, ^fyl. Noot er, Kapinga, R.Jansen, Dorlas, PJ de Vries,. We ermey e..rSteenhouwerRes.Lans, Hofmans, Ouhudesch. Leider Dorlas, Byeenkomst vyf over negen Tóïhuispont AF..--d e a WsSJBÓM"Stofje

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1938 | | pagina 4