95. A.F.C. Ill - J.g.S. II 16-0 Jan Uiterwyk de gelukkige maker van de lOOe goal Zonder stryd geen overwinning en aangezien het hier geen stryd betrof daar J.O S. met 8 man verscheen mogen wy hier niet spreken van een overwin ning in den feitelyken zin des woords. De aardigheid van de jacht voor de 100e 1 oal was daardoor ook belangryk minderal heeft dit gebeuren voor ons eïgenlyk alleen de attractie van dezen wedstryd b'eteefkend. Vlot begonnen we vier goals te scoren en na eenigen stilstand liep snel tegen de wind in de stand tot 9—0 op. Dit was aanleiding du.t vele A F C ers van het hoofdveld by den wedstryd A.F.C.2—Stormvogels weglie oen*en ons opzochten om de 100e goal te zien scoren. Snel was het 10-0 en toen was dus het moment aangebroken dat ons 11e doelpunt de 100e van de competie zou beteekenen. Wy hebben onszelf en het publiek niet l£1-ng in span ning gelaten, want by de eerste de beste aanval na de 10e goal bracht schry- ver dezes op zette voor en Jan Uiterwyk was de vlotte maker van het 100e doelpunt (hetgeen klopte met de regie, al hadden velen liet anders willen z ien- Direct daarop was het rust en al zyn we nog geen kampioen toch werden vele handdrukken gewisseld.. In de 2e helft is het een slecht soort exhibxtion-voetbal met wind mee geworden, want er werden nog slechts 3 normale doelpunten gescoord plus"een penalty door onzen keeper Bob Spelter benut, plus een hard hoog schot in dé laatste seconde van dezen wedstryd van onzen rechtsback FriuS de Boer vanuit het midden van het veld. En hiermede is de 2e doelstelling (100 goals) vervuld. De eerste (het kampioenschap) nadert zyn beslissing daar de "concurrentie" (voor my be- grypelykmet 5-4 verloor. Wy zyn dus. 4 punten voor met nog 4 wedstryden te spelen, terwyl nos. 2 en 3 nog tegen elkaar moeten spelen. "Vermelding verdient dat Bob spelter voor de 12e keer in successie het I nulletje hield 6 competitie-wedstryden en 6 Si 1 veren-kraai-wedst,ryden in degn 'voor*onze spelers en voor de Club is het dringend te hopen dat het kampioenschap wordt behaald en getracht wordt promotie te bereiken, want zulk soort wedstryden als j.l. Zondag gespeeld, hebben hoegenaamd geen waarde en kunnen in plaats van spelverbetering slechts tot spelverslechte- ring leiden. Speler. HET VIERDE vierde speelde voor de eerste maal in deze competitie eens gelyk. De laatste thuiswedstryden kunnen nog een paar puntjes opleveren, zoodat dit elftal ook op een behoorlyke plaats op de ranglyst kan rekenen. MEDEDEEL IN GEN jjoudt 28 Februari a.s, vry want nu wordt het een prachtavond. Reker-wedstryden A.V.B. De' captains van ell'talTen 5. 6. 7. Juni, adsp. 1 en 4 worden erop attent gemaakt dat voor deze wedstryden alleen het roze formulier mag worden ge bruikt, dat deze week eveneens by de Schakel is gesloten. 12 3 4 Op de captains van bovengenoemde elftallen doe ik nogmaals een beroep te willen zorgen, dat hun formulierenboekje Zondags voor 8 uur by Eggers wordt afgegeven. B* Het eerste, tweede Junioren 2 -worden voor as. per kaart aangeschreven. Zaterdagmiddag half drie A.F.C.Vet.- Kennemerland. Thuis-wedstryden A.F.C. 2 - Z.F.C. 2, twee uur, eerste veld. 3 - Z.S.G.0.2, twee uur, tweede veld 6 - Oosterpark 3, half twaalf, tweede veid. ekerwedatryden 7 - pionier 2, twee uur, derde veld.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1938 | | pagina 3