REDACTIE-ADRESBP.Boifkink ,-C .Interstraat 16 jUncterdam-C- Wékel.Uitgave der A.F.C.,20 Januari,1938,16e Jaargang Po.19 UITSLAGEN VAN' DE OP 15 JANUARI,1938 GESPEELDE Y/EDSTHEDEN. ooooOOOOoocc Junioren" 2 On t\va uk t— A r C 2 7 A.F.C.3.-Rivalen. 0 Adspiranten '5 A. P. C. 2.-Blauwwit."2." A'.F. C. 3-Yole'wykérs'. 7' S.L.T.0.2.-A.F.C.4. 16 -Januari ,19 38 STANDEN TOT EN 12 3 3 1 42-19 19 1,58 AJAX.2, 13 11 2 - 49-14 24 1,84 12 o 3 3 25-11 15 1 j 25 BLAUW WI'T.'2. 12 10 1 1 38-12 21 1,75 13 6 4 3 22-18 16 1,23 SPARTAAN. 2. 11 7 1 3 23-20 15 1,36 12 5 3 4 23-22 13 1,08 J..P.CL2. 13 4 3 6 25-35 11 0,84 11 3 5 3 19-16 11 1,00 HILVERSUM. 2. 12 3 3 6 17-22 9 0,75 12 4 3 5 27-27 11 0,91 A. E. C". 2. 12 3 3 6 22-27 9 0,75 13 5 1 7 21-27 11 0,34 HAARLEM. 2.-'12 3 3 6 24-30 9 0,75 12 3 - 4 5 20-29 1 0 0,83 STORMVOGELS. 2.12 3 3 6 16-34 9 0,75 12 2 4 6 24-40 8 0,66 S.D.0.2. 11 3 1 7 16-32 7 0,63 13 2 4 7 23-35 8 0,61 R.C.Ïi.2. 12 2 2 8 14-23 6 0,50 D. 0. S. R.C.H. HILVERSUM E.D. 0. ZEEBURGIA H.V.O. H.F.C. A EC B.E.C. VSLOK A. F." 0.3'. 12 11 - 1 86-13 22 1,53 D.W.S.3'. 12 10 1 1 54-13 21 1,75 S.L.T.0.2. 12 9 2 1 52- 25 20 1,66 D0NAR.2'. 11' 8 1 2 40-17 17 1,54 ZEEBURGIA.3. 10 8 - 2 54-23 16 1,60 '"t "GOOI'.S. 11 7 13 51-12 15 1,37 METEOOR. 2.' '11 6 2 3 43-39 14 1,27 D.W.V.3. 9 5 2 2 33-16 12 1,33 OOSTERPARK. 2.11 "5"1 5" 35-26 11 1,00 HILVERSUM. 4. 12 5 - 7 39-35 10 0,83 Z.S.G.0.2. 10 4 1 5 37-26 9 0,9O'A':W."2. 11 4 1 6 30-345 9'0,81 T;D. 0.2.' 13 4 2 7 33-57 10 0,77 A. F." 0.4. 11 4 - 7 31-26 8 0,72 AMSTHL/211 2 1 8 20-56 5 0,45 V.V.A.3. 12 4 - 8 18-55 8 0,66 D.E.0.3'. 10 - 2 3 10-48 2 0,20 RAPIDITAS.3. 11 - - 11 4-9 2 O 0,00 J.O.S.2. 10 - 1 9 8-63 :i 0,10 C. 43 JAAR Op dezen 18en Januari in de eerste plaats een hartelyken gelukwensch aan alle A.F.C.ers, zoowel aan de ouderen als aan de jongeren. Moge het nieuwe vereenigingsjaar U allen veel goeds "brengen. Ik°ben overtuigd mede namens myne mede-eereleden te spreken, als ik ver klaar dat wy nog steeds intens medeleven met onze goede A.F.C., het eens zoo nietige clubje, dat, zooals Dick Bessem het zoo echt waar zegt in zyn keurig clublied;"Veel lief en leed ons heeft beschoren". Inderdaad de A.F.C. heeft ons vele vreugde gebracht, al hebben wy even zeer vele teleurstellingen gehad. -0-0-0- O" O- O- O- O- O- O- O- O- O- O" O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O'

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1938 | | pagina 1