DE A. F. C.-SCHAKEL Amsterdamsche Football Club .■■■■'■■iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimmmimmmmiiiimmmmmmimmmmmimiimmimmmmmmmmimimmimmmmmmmmmmi,mmmmiimkmmi~ IN DIT NUMMER Teleurstellende resultaten. Durf te spelen Uit het archief van „Schaf". De lagere cricket-elftallen in 1932. 11e Jaargang No. 2 Oct. 1932 miIll"HUI»IllllllllIlllllllllMilIll llllllHMI VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER J. H. WlJNAND, Noorder Amstellaan 173 Abonnementsprijs voor niet-leden F 2.50 per jaar Stukken voor de administratie te zenden aan den Heer Jb. VAN NEK, ROERSTRAAT 52, AMSTERDAM-ZUID Overname niet geoorloofd, dan met toestemming der redactie

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1932 | | pagina 1