Amsterdamsche Football Club DE A. F. C.-SCH AKEL JAARLIJKSCHE OPROEP. Waarde Clubgenooten, Het is weer zoo ver! Het eerste elftal staat onderaan, dus A. F. C. bevindt zich in nood. Nog drie wedstrijden zijn er te spelen, t.w. thuis tegen D. E. C. en Zandvoort, en uit tegen Zeeburgia, waaruit tenminste 4 punten gehaald moeten worden. Van de spelers kan natuurlijk verwacht worden, dat zij alles zullen doen oni\fit in het veld te komen en in deze wedstrijden het allerbeste te geveii, dat zij als voetballer en als mensch kunnen presteeren. Van hen, die niet geroepen worden in het veld onze club te verdedigen, verwacht het Bestuur, dat zij de drie Zondagen, die het eerste elftal nog speelt, zullen reserveeren, teneinde op beschaafde, doch op overweldigende wijze blijk te geven van hun liefde voor de rood-zwarte kleuren. Zondag e.s. A. F. C. ID. E. C. I, de spelers binnen de lijnen, gij allen er buiten, doch in werkelijkheid één, strijdend voor het mooie doel: A. F. C. te behouden voor de tweede klasse! Namens het Bestuur, D. J. BESSEM. - --- r -- '«-i w 10e Jaargang No. 6 Jan. 1932 VERSCHIJNT MAANDELIJKS EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN DE Mi STUKKEN VOOR DE REDACTIE TE ZENDEN AAN DEN HEER J. H. WlJNAND, Noorder Amstellaan 173 *111111HMminiminin riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip Abonnementsprijs voor niet-leden F 2.50 per jaar - Stukken voor de administratie te zenden aan den Heer Jb. VAN NEK, ROERSTRAAT 52, AMSTERDAM-ZUID Overname niet geoorloofd, dan met toestemming der redactie

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1932 | | pagina 1