„STADION" 2 vulling gegaan. Een maand is de competitie aan de gang, doch in die eene maand heeft het eer^ ste toch wel kans gezien, de kans op eert der bovenste plaatsen op de ranglijst, gron dig om zeepte brengen. Het begin was anders goed genoeg; de eerste wedstrijd was tegen Voorwaarts uit; ons binnentrio LungedeVilderGrimberg knalde er lustig op los en met een 7—0 overwinning kwamen wij naar huis. Doch met deze fiksche zege bleek ons eerste al het kruit verschoten te hebben en iedere week werden de resultaten slechter. Tegen W.F.C. uit werd de score met moeite blank gehouden, 0—0 was het re sultaat. De grootste disillusie bracht ons echter de kamp tegen H.V.C. thuis. „Een zacht eitje" was de opinie, en toen we al spoedig met 10 voor stonden, waren we heelemaal niet bang meer. Doch zie: >t wer(j i—i, i_2, 1—3 en eerst toen scoorden we tegen. Als onze ploeg ook maar een greintje fighting spirit gehad had, was de overwinning nog ons geweest. Onze lui verslapten echter weer en het werd 2_4. Nog kwamen we op 3—4, en de hoop herleefde, toen in de laatste minuut ons een penalty toegewezen werd. Laat ik alleen vermelden, dat het 34 gebleven isi. Zondag j.l. ging de reis naar Hercules, welke match in een débacle eindgide. Wel kwam Hercules op oorlogssterkte uit, wel moest Tinus Koeslag tijdens de tweede helft uitvallen, doch 1—6 zijn cijfers, waarover niet gedebatteerd kan worden. La mort sans phrase! Ook het tweede elftal zakt, na een uit stekend begin, bedenkelijk af. Eerst werd Blauw Wit III uit met 4 0 geslagen, daarna moest Alcmaria Victrix II in Alkmaar met 1—0 de vlag strijken, doch j.l. Zondag was het mis. De reserves van Hollandia zegevierden met 3—0. Het eenige lichtpunt, is het schitterende succes van ons derde elftal. Deze ploeg blijkt uit de promotie "bij keuze begrepen te hebben, dat „noblesse oblige". Met een punt .voorsprong op Velox II staat het derdel ongeslagen bovenaan. Volhouden, lui! Competitie=Standen. 17 OCTOBER Velox D.E.C. H.V.C. W.F.C. Donar A.F.C. Hercules Voorwaarts Z.V.V. Kamping Afd Haarlem II 4 Hollandia II 4 Stormvogels II 2 A.F.C. II 3 Aic.Victr.il 2 BI. Wit III 5 V.V.A. II 3 Watergratsmeer II 3 Afd. I 2e Klasse A 4 4 8 14—1 2.— 4 4 8 13-4 2.— 4 3 1 6 9—7 1.50 4 2 1 1 5 9—4 1.25 4 1 1 2 3 7—6 0.75 4 1 1 2 3 11—10 0.75 4 1 3 2 8—8 0.50 4 1 3 2 8—17 0.50 4 1 3 2 4—10 0.50 4 1 3 1 2—18 0.25 I Reserve 2e Klasse A 3 3 1 2 1 1 1 1 4 2 2 7 6 3 4 2 2 1 1 22—6 13—2 8—3 5—3 5—3 1.75 1.50 1.50 1.33 1.— 4—17 0.40 6—14 0.33 3—15 0.33 Koopt Uw Sigaren en Sigaretten in het Sigarenmagazijn AMSTELVEENSCHEWEG 216, Teleph. 24329 Cigaretten tegen verlaagde prijzen. - Voor Leden en Donateurs der A.F.C. 10 percent Korting op Sigaren per kistje. Sportuitslagen worden direct bekend gemaakt, lederen Zondagavond CETEM verkrijgbaar P. BOOKELMAN (Don. A.F.C.) A.F.C.-ers, begunstigt onze adverteerders! r

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1926 | | pagina 2